جنگ سايبر و دعوای ابوذرو مينی ژوپ

بسم الله .

ماجرای جنگ سايبری ودعوای من و يک کامنت نويس بنام مينی ژوپ ماجرای عبرت آموز است برای بچه مسلمانها که کمی مطالعه کنندو پاسخگويی به اين جماعت را فراموش نکنند.

حضرت آقا بما فرمودند که هرجا ديديد جماعتی جمع شده اند و از دهان مردم حرف می زنند برويد و جواب بدهيد که فکر نکنند خيلی جدی شده .

وبلاگ های جدی ، محلی هستند که تعدادی کامنت نويس بی هويت گهگاه آنجا را شلوغ می کنند. و من هم می پسندم که در اين غوغا و فتنه ، در وسط ميدان باشم تا از آن برای خودم هم ذخيره ای برم و هم خود را در نبرد بحساب آورم .

نمونه آخر اين ماجراها ، ماجراهای کامنت نويسی بنام مينی ژوپ است که در وبلاگ روحانی بزرگواری که صاحب وبلاگ منبرنت است ، چرندياتی بعنوان کامنت درج می کند. آخرين بار دلم می خواهد ببينيد که چه نوشته بود. رشته کامنت نويسی را بدون کم و کاست می آورم . انشاء الله که مفيد باشد .

 

نويسنده: ميني ژوپ

شنبه، 31 مرداد 1383، ساعت 23:11

صداي پاي سكولاريسم و آزادي در خيابانهاي ايران بگوش ميرسد. آمريكا و همپيمانانش به تمام اهداف خود در چند سال گذشته در كشورهاي همسايه ايران دست يافته اند. بعد از عراق نوبت آزاد سازي ايران است. دارو دسته خميني پرست به گورستان تاريخ و كنج پستوها و مساجد رانده خواهند شد. اينها اتفاقاتي است كه افتاده و در ماههاي آينده تكميل خواهد شد. اي آزادي مردم ايران را درياب.. اللهم عجل..

 

نويسنده: ابوذر

پنجشنبه، 12 شهريور 1383، ساعت 10:3

برادران و خواهران گرامی! عجب وبلاگی است اين وبلاگ ! هرچه ضد انقلاب مريخی است اينجا گير می آيد ! ببينيد اين بنده خدا چی نوشته ::: آمريكا و همپيمانانش به تمام اهداف خود در چند سال گذشته در كشورهاي همسايه ايران دست يافته اند::: شنيديد که چی گفت ! مثلا الان انتخابات مجلس برگزار نشد ! اصلا جمهوری اسلامی سال ۵۷ (!!) سرنگون شد ! ايران در جنگ تحميلی کاملا اشغال شد ! ايران تجزيه شد ! انقلاب اسلامی وارد ربع قرن دومش نشد ! بنده خدا وجود جمهوری اسلامی حتی اگر کسی يک کلمه مرگ بر آمريکا نگويد بزرگترين فحش به آمريکا و مستکبران و پر رو ها و زورگو ها و مال مردم خورهای آمريکايی است که همه دنيا حضور دارندو اگر هم جايی حضور نداشته باشند عمله و اکره های خود را می فرستند ! راست می گه ! الان عراق کاملا آمريکايی شده ! آخ چشمم ! الگوی دموکراسی غربی کاملا در عراق پياده شد ! جان خودم اين يکی را ديگر دارد راست راستکی راست می گوید ! و ... ! خيلی خوب مسائل منطقه را تشريح کرديد ! آُُُففففرين ! صد باريکلا ! مورد ترشی مفهومه ؟!

 

نويسنده: مینی ژوپ

شنبه، 14 شهريور 1383، ساعت 13:37

در پاسخ به ابوذر: جمهوری اسلامی مانند غذای گندیده است که هضم نمیشود.اگر با آمریکا رابطه برقرار کنید که دیگر مبارزه با امپریالیسم و استکبار جهانی و مرک بر آمریکا چه میشود؟!! اگر نکنید باید زیر همین فشارهای سیاسی سر کنید و یا مورد هجوم نظامی واقع شوید. در مورد عراق هم حالادیر نشده.. همین که رهبران موقت آن کشور سکولار هستند و آخوندهای قدرت طلب شیعه هم هر کدام یا بوسیله بمب گذاری یا انواع دیگر از صحنه خارج شدند.. اینها همان اهداف آمریکاست و شما هم خودتان را بخواب زده اید که نفهمید چی داره میشه. آن انتخابات کذایی و دروغین هم انتصابات بود. کی خواسته بود از از اجرای آن جلوگیری کند؟ که حالا نتوانسته؟ آمریکا!! البته یادم هست که این موضوع را علی خامنه ای به فکر شما تزریق فرمودند...ولی مردم ایران آن انتصابات فرمایشی را تحریم کردند..

 

نويسنده: ابوذر

يكشنبه، 22 شهريور 1383، ساعت 20:51

بسم الله . سالی يکبار می رويد کلی فکر می کنيد که جواب چه بدهيد ؟ حرف من ی کلمه مغز دار بيش تر ندارد. آن هم اين است که استدلالهای شما غذای گنديده ای است که فقط از گلوی خودتان پايين می رود. تا اينجا که کاری جز فحاشی از جماعت مينی ژوپ پوش نديديم . کو استدلال ؟ هروقت حرف زدند چهارتا دروغ جهار تا حرف بی سند و مدرک، چهارتا دروغ نسبت دادن به تاريخ و ... آخرش هم که قافيه تنگ آيد شاعر به جفنگ آيد و فحاشی ! با اين حساب حکما علت مينی ژوپ پوشی اين جماعت هم از روی عزت ، حکمت و مصلحت ! نبوده و از روی کم آوردن پارچه است. حالا آرام آرام شروع می کنم بند به بند جوابت را دادن . اما جواب دادن به تو آيا دردی را دو می کند ؟ تو همانی هستی که بودی و خواهی بود ! .

 

نويسنده: ابوذر

يكشنبه، 22 شهريور 1383، ساعت 20:56

و در ادامه : ۱- موضوع برقراری رابطه با آمريکا يک معلول است نه علت ! اين موضوع از اصل مبارزه با استکبار نشات می گيرد. مسلما اگر جمهوری اسلامی ايران مشی مبارزه با استکبار را کنار بگذارد بايد بفکر رابطه با آمريکا باشد و آنوقت است که اصلا نيازی به رابطه نيست. چون آمريکا از ايران چيزی جز ترک مبارزه نمی خواهد . / سياست خارجی جمهوری اسلامی مبانی عزت مدارانه ، حکيمانه و حفظ مصالح ملت را در خود گنجانده و اين سياست توسط حکيمی فرزانه هدايت می گردد که تا کنون تابوشکنی های او در دنيا راهگشای عمده جهان بوده است. تقسيم جهان به دو قطب تروريست و موافق با آمريکا ، تقسيمی بود که در زمان خود چالشی عمده را پيش روی عمده رهبران جهان قرار داد اما با جمله معروف رهبر معظم انقلاب که : ما نه با شما هستيم و نه با آنها : که دارای اين معنا هم هست که : شما بيشتر با آنها هستيد تا ما ! : باعث رفع اين چالش برای همه رهبران سياسی جهان شد و پايه تشکيل اتحاد برای صلح مقابل اتحاد برای جنگ قرار گرفت. اين ۱ .

 

نويسنده: ابوذر

يكشنبه، 22 شهريور 1383، ساعت 21:4

در ادامه : ۲- می گويد فشار سياسی ! جان بولتون همين امروز اعتراف کرد تلاشهای آمريکا برای کشاندن پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد با موفقيت همراه نبوده . اخطار هفته ژيش ۲۰ سناتور سنای آمريکا به دولت بوش که با ايران نبايستی از چهارچوبهای دیپلماتيک خارج شد بر همين اضافه ! اينها آن چيزی است که همه خبردار شدند . منهای آن ضعف ها و سرگيجه هايی که آمريکا و آمريکايی ها دارند و بعضی ها می دانند - مانند جماعت ميني ژوپ پوش - ولی زردی را به جان می خرند. و اما موضوع درگيری نظامی : کی را می ترسانی هان ؟ اول بگو کی را می ترسانی تا بعد ! بيچاره نشنيده ای خبر مانور بزرگ عاشورای پنج را در زنجان و همدان و کردستان ؟ بيچاره تو اينترنت را بگرد ؟ يک کلمه در موردش نمی نويسند . چرا ؟ چون ترسيده اندو در سکوت در حال تعقيب موضوع هستند. والاکه تابحال شروع کرده بودند . تقصير اين وامانده های داخلی است که شماهارا پررو کردند والا يکککک اشششارهههه کافی است تا !!!.

 

نويسنده: ابوذر

يكشنبه، 22 شهريور 1383، ساعت 21:6

و در ادامه : ::مابقی بخش ۲ :: بنده خدا خود آمريکا می تواند زير ۸ سال جنگ مرزی دوام بياورد ؟ مگر نديدی آخرين باری که به مرزهايش در جنگ توسط ژاپنی ها حمله شدو کاميکازه ها هم به سمت ناوهايش هجوم بردند دست به چه برد ؟ بمب اتم عصای دست ناتوانان است. نه ايران که نمره خودش در جنگ تحميلی را با رسيدن به خواست سياسی خود يعنی معرفی صدام بعنوان متجاورز از سوی سازمان ملل به جهان ، گرفته . آخر کی را می ترسانيد ؟ خود آمريکا تجربه کدام جنگ مرزی را دارد ؟ کی را می ترسانيد . از امروز چشمهايت را خوب باز کن و اخبار اين رزمايش نيروهای مسلح کشور را خوب بخوان . مر ترسم با اين خودسانسوری که داريد بازهم سر از هيچ چيزی در نياوريد .

 

نويسنده: ابوذر

يكشنبه، 22 شهريور 1383، ساعت 21:17

و در ادامه : ۳- و اما در مورد عراق : صبر کن ببينم . به همين راحتی می گی رهبران !؟ عجب استعمار گرانی هستيد شماها ! به همين مفتی اين آدما اسمشون رهبر شد ! خدای استعماريد ! برای مردم با زور سرنيزه رهبر هم تعيين می کنيد ؟ بيچاره الحمد لله اينقدر پر رو و کذاب نبودی که بگويی مردم عراق هم سکولارند ! ولی همين کلمه رهبر کلللی پررر رويی می خواست. بگذريم . اما همين خطی را که نوشتی دوباره برايت تایپ می کنم ببينی به چه چيزی داريد اعتراف می کنيد . دخالت داشتن در خون رهبران پاکزاد و زجرکش روحانی عراق. :::آخوندهای قدرت طلب شیعه هم هر کدام یا بوسیله بمب گذاری یا انواع دیگر از صحنه خارج شدند:::: بيچاره . همين که اعتراف داريد برای مقابله با علما در عراق بدليل محبوبيت آنها بايد به بمب و يا انواع ديگر روی بياوريد اين از هزارتا اعتراف نامه بزرگتر بود. اين خودش هم گويای موضوع ذهنیت و طرز تفکر مردم عراق است. شما ها دستتان برسد با ايران هم همينطور عمل می کنيد. دموکراسی ؟ هه هه !

 

نويسنده: ابوذر

يكشنبه، 22 شهريور 1383، ساعت 21:32

در ادامه : ::ما بقی بخش ۳ :: اینها همان اهداف آمریکاست . اين خط را کی تايپ کرد ؟ من ؟ چه کسی غير از تو حذف رهبران روحانی عراق بوسيله بمب يا ساير وسائل را از اهداف آمريکا اعلام می کند ؟ من ؟ البته که من هم معتقدم . اما اين حرف اگر از زبان يک عشق آمريکا مثل تو بيرون بيايد شرط است بيچاره. الحمد لله که دشمن احمق است. اما خدا هم گاو را می شناسد که شاخش نمی دهد. اما انسافا راست گفتی . آمريکا در گره عراق چاره ای چز ترور ندارد. چاره ای چز حذف ندارد. چاره ای جز قتل عام ندارد. چاره ای چز علم کردن ماجراهايی همچون ابوغريب را ندارد. والا چه کند ؟‌تو به نمايندگی از آمريکا بگو چه کند اگر چنین نکند. خوب از انقلاب ایران درس گرفتید که اگر رهبران دینی پاک نهاد در کشورهای مسلمان در دسترس مردم قرار گیرند منافع شما بر باد می رود ! . حالا هم مانده اید با این ایران بزرگتر از ربع قرنی چه کنید ؟ این ایرانی که هل من مبارز طلبیده و شما هم هیج غلطی به فرمایش آن پیر پاکدل نمی توانید بکنید .

 

و ما توفيقنا الا بالله العلی العظيم.

نتوب اليه و نتوکل عليه.

/ 0 نظر / 56 بازدید