مقام معظم رهبری در ناوشکن جماران

فیلمی از حضور مقام معظم رهبری در ناوشکن بسیار مجهز جماران و ادای توضیحات فرماندهان و متخصصان ایرانی در خصوص مشخصات و توانمندیهای ویژه این ناوشکن که تمام جزئیات آن تولید متخصصان داخلی می باشد.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید