چرا بايد آقاي دكتر احمدي نژاد خود را تنها ببيند؟!

آخرين دست نوشته مرحوم علي دواني : 

davani.jpgشنيده ام كه آقاي دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) ضمن سخنراني از جمله گفته اند : «بعد از اينكه عليه دولت نوشتند، يك نفر پيدا شده چيزي عليه آنها گفته. بعد آمدند ديدند ايشان نسبتي با اعضاي دولت دارد. آن را گذاشتند كنار، فحشش را به دولت مي دهند. اينها همان كساني هستند كه مي‌گفتند همه اشخاص براي خودشان مستقلند. زماني يك خانمي آمد و مردانگي كرده است، خدا شاهد است من نديدم و نخواندم و نه در جريان بودم. در روزنامه ها نوشتند كه او پول داده، امكانات داده كه به كساني حرفي زده شود. اين دروغ است، حتي من شنيدم وزارت ارشاد احتياط كرده و آن امكانات معمولي عادي را كه به همه مي داده، به ايشان نداده است.» 

با اين كه من منزوي هستم و سر در كار خود دارم و روزنامه هم نمي خوانم و گاهي اوضاع جاري را از سيما مي بينم، يا از اين و آن مي شنوم و كاري به نفي و اثبات مسايل سياسي ندارم، زيرا به قدر كافي هستند، اما شنيدن اين جمله مختصر و تاثر انگيز رياست جمهوري باعث تاثر بسيار من شد؛ به خصوص كه ربطي هم به من دارد.

خانم فاطمه رجبي همسر آقاي دكتر الهام كه ايشان او را تنها حامي و مدافع خود دانسته اند، دختر انديشمند من است كه بيش از افراد خانواده عاطفي است و نمي تواند آنچه را مي انديشد كه بر خلاف انتظار است از بيان آن خودداري كند.  

از قضاوت و اظهارات ديگران در نقاط مختلف جهان اطلاع ندارم ولي اين را مي دانم كه اگر من و يا روحانيوني كه قلم به دست داريم و سياستمداراني كه سر در كار سياست دارند، مي خواستند اين دو نامه را بنويسند شايد نمي توانستند بهتر از اين را ارائه بدهند. حال چرا ما به جاي تقدير از كارهاي شگفت‌برانگيز و خيرخواهانه رئيس جمهور محترم، به وجدان خود اجازه دهيم كاري كنيم كه ايشان خود را تنها ببينند و فقط حمايت و دفاع يك زن دلسوز و با ايمان را مايه خوشوقتي خود بدانند ؟!

نامه تاريخي شما به بوش رئيس جمهور آمريكا كه شنيدم در داخل باعث سخنان مغرضانه شده بود، در كشور ارمنستان براي تحسين آن همايش منعقد كرده و گفته اند براي داشتن يك زندگي آرام و سالم، همين است كه رئيس جمهور ايران ارائه داده است، راه انبيا و تعاليم و رهنمودهاي آنها. همين ديشب (10 آذر) در سيما ديديم كه يك مرد آمريكايي گفته بود : آنچه رئيس جمهور ايران در نامه اش خطاب به ملت آمريكا گفته است، حرف دل ما را زده است ! از قضاوت و اظهارات ديگران در نقاط مختلف جهان اطلاع ندارم ولي اين را مي دانم كه اگر من و يا روحانيوني كه قلم به دست داريم و سياستمداراني كه سر در كار سياست دارند، مي خواستند اين دو نامه را بنويسند شايد نمي توانستند بهتر از اين را ارائه بدهند. حال چرا ما به جاي تقدير از كارهاي شگفت‌برانگيز و خيرخواهانه رئيس جمهور محترم، به وجدان خود اجازه دهيم كاري كنيم كه ايشان خود را تنها ببينند و فقط حمايت و دفاع يك زن دلسوز و با ايمان را مايه خوشوقتي خود بدانند ؟!  

مگر نشنيديم همان ماه هاي اوليه انتصاب ايشان به رياست جمهوري و موضع گيري هايي كه ابراز داشتند، بوش رئيس جمهور آمريكا گفت : " احمدي نژاد رئيس جمهور ايران مرد عجيبي است" !

راستي، چه كسي از مسئولين ما به ياد داشت و به فكر افتاد كه در اوضاع و شرايط كنوني داخلي در مقابل صهيونيسم بين الملل و آمريكاي جنايتكار و پشتيباني ملل اروپا از اسرائيل، مساله هولوكاست را مطرح كند، و بگويد اگر اين مساله راست است چرا بايد ملت فلسطين تاوان آن را بدهند؟! و بگويد : " اين درست است كه ملت آلمان پس از 60 سال هنوز بايد سالي دويست و پنجاه ميليون يورو غرامت به اسرائيل بپردازد" ؟! و از اين راه به پژوهشگران بي طرف و منصف در سراسر دنيا جرأت تحقيق و اظهار نظر نسبت به اين دو مساله بدهد؟ و شنيديم اين سخن در خود آلمان انعكاس وسيعي يافته و از آن موقع نسبت به مردم ايران با چشم ديگري نگاه مي كنند؟!  

davani.jpg 

شنيدم در روزنامه اي از خانه مجلل آقاي دكتر الهام ياد كرده اند، حال آن كه دكتر الهام سالها معاون امور مالي سه دادستان كل آقايان : صانعي، موسوي خوئيني ها، و ري شهري و معاون آقاي يونسي رئيس دادسراي تهران بود. اگر او مانند بعضي ها بود، اقلاً يك خانه معمولي در شهر داشت، حال آن كه يك خانه يك طبقه در يك محله مستضعف نشين و دور از شهر با چه امكاناتي چند سال پيش بنا كرد كه قسمتي از پول آن را من به دخترم دادم، بقيه را دو بار از صندوق قرض الحسنه گرفتم. گمان نمي كنم يك مسئول درجه سوم در آن محله سكونت داشته باشد. بعد از قبول پست جديد هم كه در خانه كنار رئيس جمهور است، خانه اش همانجاست كه بود. خود رئيس جمهور محترم هم در همان خانه كه قبلا بوده مهمانان خود را مي پذيرد، و شايد كسي اطلاع نداشته باشد. حال انسان با اين اوضاع و جو چه كند كه مقبول عامه باشد؟! 

شايد باور نكنيد كه پس از يك سال و اندي من غير از دو بار كه آقاي رئيس جمهور را ديدم و آن هم در مجلس ختم پدرشان بود و فقط تسليت گفتم، و ايشان هم آهسته تشكر كردند، حتي به اندك صحبتي هم نكشيد . من در اينجا لازم مي دانم غزل نغز فيلسوف و محدث نامي ملامحسن فيض كاشاني را بياورم كه گويي اين روزها آن را گفته و به ما پند داده:  

بيا تا مونس هم يار هم غمخوار هم باشيم

انيس جان غم فرسوده بيمار هم باشيم

شب آيد شمع هم گرديم و بهر يكدگر سوزيم

شود چون روز دست و پاي هم در كار هم باشيم

دواي هم شفاي هم، براي هم فداي هم

دل هم جان هم، جانان هم دلدار هم باشيم

بهم يكتن شويم و يكدل و يكرنگ و يك پيشه

سري در كار هم آريم و دوش بار هم باشيم

جدايي را نباشد زهره اي تا در ميان آيد

بهم آريم سر بر گرد هم پرگار هم باشيم

حيات يكدگر باشيم و بهر يكدگر ميريم

گهي خندان زهم گه خسته و افكار هم باشيم

شويم از نغمه سازي عندليب غم براي هم

                                به رنگ و بوي يكديگر شده، گلزار هم باشيم

به جمعيت پناه آريم از باد پريشاني

                                                اگر غفلت كند آهنگ ما، هشيار هم باشيم

براي ديده باني خواب را بر خويشتن بنديم

                                ز بهر پاسباني ديده بيدار هم باشيم

جمال يكدگر گرديم و عيب يكدگر پوشيم

                                قبا و جبه و پيراهن و دستار هم باشيم

غم هم شادي هم دين هم دنياي هم گرديم

                                بلاي يكدگر را چاره و ناچار هم باشيم

بلاگردان هم گرديده گرد يكدگر گرديم

شده قربان هم از جان و نيت دار هم باشيم

يكي گرديم در گفتار و در كردار و در رفتار

زبان و دست و پا يك كرده خدمتكار هم باشيم

نمي بينم به جز تو همدمي اي فيض در عالم

بيا دمساز هم گنجينه اسرار هم باشيم

آقاي دكتر احمدي نژاد!

ناراحت نباشيد. غير از مشاراليها، بسياري هستند كه درباره شما و عملكرد شما و از انتقاد مغرضانه از كارهاي شما ناراحت و در تب و تاب مي باشند. از همه مهمتر توجه خاص مقام معظم رهبري است كه در فرصت هاي مناسب، از جمله در شهر شما (گرمسار) به آن گونه از انديشه ناب و عملكرد شما تمجيد نمودند و به نحو دلسوزانه اي مخالفين را نصيحت كردند كه دست از سم‌پاشي و بي انصافي بردارند و خلاصه در هر مناسبتي شما را تاييد مي كنند. بهترين گواه پشتوانه مردمي شما، احساسات بي شائبه ميليونها مردم مسلمان و خيرخواه هستند كه در بازديد جنابعالي از استانها و شهرستانها ابراز داشته و مي دارند. كارهاي ابتكاري و موضع گيري هاتان در برابر مطامع بيگانگان و كارشكني هاي آمريكاي جهانخوار و صهيونيسم بين الملل و اروپائيان كينه توز، به خصوص درباره مساله انرژي هسته اي كه قهرمانانه آن را به پيش برده ايد و به خواست خدا پيش مي‌بريد را مورد حمايت كامل قرار داده و بي صبرانه منتظر پايان كار توسط شما هستند.  

/ 11 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دانشطلب

راستی لينک مطلبت را به پيوندهای روزانه مدرسه ما اضافه کردم

نسل خمينی

سلام يکی از سايتهای خبری همين هبر را با اين تيتر نوشته بود: آقای احمدی نژاد نگوييد تنها هستم! انگار مرحوم دوانی از مظلوم نمای آقای احمدی نژاد شکایت کرده!!!

يک

اميدوارم خدا به راه راست هدايتت نمايد!

پاسداران

بسم الله . اميدوارم خدا من و شما را به راه مستقيم هدايت کند که بنا بر آيه قرآن چپ و راست گمراهی اند و راه وسط و مستقیم جاده عبور است.

مسافر

با عرض سلام و خسته نباشيد از زحمات بسیاری که می کشید تشکر می کنم خدا قوت

بهشتی

سلام. خب اگر شیخنالمحمود این خوبی ها را هم نداشت که دیگر واویلا می شد ! شاید ما که داریم می ترکیم از بعضی کارهای احمدی نژاد دلیلش این است که زیادی از او توقع داشته ایم ،‌اگر شما همین قدر توقع دارید ،‌خب ددستتان درد نکند ! و دستشان ! و دستش ! راستش ما حنجره مان را برای گفتن ؛فقر فساد تبعیض احمدی نژاد به پا خیز ؛ پاره نکردیم که آخرش این جوری بشود ! اما هنوز ... دوستش داریم ... این که چرا باید خودش را تنها ببیند هم به خودش ربط دارد ! این جوری بود کابینه ی هفتاد میلیونی ؟ اصلا چرا یارانیبرای خودش انتخاب کرد که نتوانند تنهایی اش را پر کنند ! یارانش می توانستند آن قدر قوی باشند ـ مثل یاران خاتمی ـ که اصلا معلوم نشود تنهاست ! باید بپذیریم ،‌انتخاب هایش در مورد همکارنش واقعا ضعیف بوده است . چرا باید خودش را تنها ببیند ؟ ................ تقصیر خودش است !

حسين نامدار

خدا رحمت کند اين مرد عزيز اقای ربانی تاریخ شناس اسلامی برجسته ايران را و اقا امام زمان (عج)پشت وپناه رییس جمهور محبوب باشد انشاالله

صادق

سلام. خیلی عالیه. به ما هم سر بزنید. میخوام لینک بدم. یا علی

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰+۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱

معلوم است چرا ايشان تنها هستند.چون پدر سوخته-پفيوز- ديوث- جاکش- کس کش- کثافت- احمق- چاپلوس- بيشعور- قرمساق- الدنگ- مادر جنده- خواهر خراب-جد اندر جد روسپی و خائن- پدر سگ-بيشعور- نادان-عوضی- نفهم- بيسواد- آدمکش و .... دارای ۱۰ ها صفت برجسته ديگر هستند.

۶۶۶

چون قيافه‌اش است و کارهايش در مملکت ايجاد ميکند و در برابر سوالات مردم هميشه است و برای دادن راه حلهای مردمي همواره است و زرهايش سبب همه جهان ميشود و نظريات احمقانه‌اش سبب انديشمندان ميشود.