این خودش جسارت است!

اخیرا سایت‌های موسوم به سبز به صورت گسترده و با هدف سوء استفاده،  بار دیگر اقدام به انتشار جملاتی مجعول از امام (ره) کرده و منبع آن را نیز صحیفه نور اعلام کرده اند. دروغ مذکور به صورت گسترده به صورت ایمیلی نیز ارسال می‌شود.
 
به گزارش "الف"، در همین زمینه و به دنبال انتشار این دروغ اینترنتی در یک نشریه، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف از موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) استعلامی انجام داده و ساختگی بودن جملات مذکور را روشن کرده است:

موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) ضمن تکذیب این دروغ، چند جمله معروف رهبر فقید انقلاب در خصوص جایگاه رفیع مردم در حکومت اسلامی را به پیوست پاسخ خود به نامه استعلام بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف ارسال کرده است.
 
یادآور می‌شود، تاکید امام خمینی و رهبر معظم انقلاب بر نقش مردم در حکومت روشن است، اما ساخت و انتساب جملاتی جعلی به امام با هدف شیطنت، سوء استفاده و ضربه‌زدن به نظام جای سوال دارد.

با توجه به شیوع گسترده دوباره این دروغ در مقیاس وسیع، انتظار می‌رود، موسسه حفظ و نشر آثار امام که در مواردی به مراتب جزیی‌تر واکنش نشان می‌دهد، به صورت جدی نسبت به این دروغ  نیز واکنش نشان دهد.

نظر به شیوع روزافزون اینگونه اقدامات، هوشیاری مردم در قبال جملاتی که با ادبیات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران "ساخته" شده و به نقل از امام خمینی و گاه حتی با ذکر صفحه‌ای از صحیفه نور، به قصد شیطنت منتشر می‌شود، ضرورت دارد.

/ 0 نظر / 12 بازدید