يک سئوال . يک جواب .

مسلمان يا ايرانی ؟

Muslim Or Persian ?

 

مسلمان ايرانی !

Persian Muslim !

/ 6 نظر / 8 بازدید
موم

تو بیشتر به تازی ماه‌پرست می مانی، بیخود پافشاری نکن.

پاسداران

تو هم به چيزی نمی مانی .بيخود پافشاری نکن.

3 soot

ايراني به زور مسلمان شده خوبه؟

پاسداران

بسم الله . مسلمان متولد شده در ايران خوبه .

شیعه که ایرانی وغیرایرانی ندارد

مسلمانان هرکجای دنیاکه باشندمسلمانند