کمی صريح تر در مورد آنها

بسم الله .

مدتی است که همه ما شاهد تاسيس وبلاگهايی با اسامی خاصی مثل ارهابيون ، سپاه اسلام،  فلوجه ، استشهاديون و ... هستيم که قرار است نماينده اسلام راديکال - یا مثلا بنيادگرا - در عرصه اينترنت باشند.

در طی چند وقت اخير که از تاسيس اين وبلاگها می گذرد رفتار اين وبلاگها بسيار جالب و محل تامل بوده است . فهرست بزرگی از وبلاگها وسايتهای معمولی و غير معمولی را ليست کرده اند که مثلا اينها محارب اند ، مرتد اند و غيره و ذالک . جالب اينجا است که بچه حزب اللهی های اينترنتی ، هربار توسط ضد انقلاب اينترنتی از وجود اين سايتها و وبلاگها آگاه ميشوند !

جالب است که بعضی از مهم ترين وبلاگهای ضد انقلاب هم در ليست اين صفحه ديده می شوند. منظور از مهم ترين ، تبليغاتی ترين است. والا چهارتا مطلب تايپ کردن که ضد انقلاب بازی نشد ! .

من هم مانند بقيه ، مدت زيادی توجهم جلب اينها شد و محتوای آنها و رفتار ضد انقلاب را در خصوص انها مطالعه می کردم . مدتی هم ، تعدادی از وبلاگ نويسان اين وبلاگها به وبلاگ من می آمدند وکامنت می نوشتند.

از روی نوع محتوا وفکری که نويسنده های کامنتهای مرتبط با اين وبلاگها ارائه می کردند ، فاصله اساسی تکفر آنها با اسلام و خصوصا تفکر شيعی را حس می کردم . کم کم که مکاتبات کامنتی بين من و اين آدمها زياد شد رسما در مقابل آنها موضع گيری کردم و ضمن آنکه در کامنت هايم جوابشان را دادم ، به آنها اخطار کردم تا ديگر لينک وبلاگشان را کنار اسامی خود ننويسند والا کامنتهايشان را حذف می کنم که بعد از اصرار انها بر ادامه اين رفتار ، من هم کل کامنت هايی که آنها می گذاردند را پاک می کردم .

تا اينجای کار ، من با اين نوع فکر آشنای پيدا کردم و بقول معروف صابون انها به تن من هم خورد. تا جايی که در وبلاگهای خودشان من و تعدادی از دوستان و رفقا و صاحبان وبلاگهای ارزشی را بعنوان نفوذی ! در جزيان حزب اللهی معرفی کردند.

رفتار خاصی که از اين وبلاگها بروز می کرد دارای دو جنبه اساسی بود. اولا رفتار اين وبلاگها دقيقا با تئوريهای غرب عليه اسلام و چهره ای که غرب از اسلام طراحی کرده بود مطابقت داشت و از سوی ديگر ، با رفتار طالبان و جريان تفکر وهابی هم هماهنگی داشت درحاليکه ادعای شيعه بودن می کرد. شاخه دوم اينکه هيچ کاری مخالف با منافع غرب و جريان غربی فارسی اينترنت انجام نمی دادو هرکاری که می کرد درست با منافع تبليغاتی انها هماهنگ بود ( و البته هنوز هم هست ! )

تا اينکه مدتی از رفتن اين کامنت نويس ها از صفحه من سپری شد و ناگهان دوباره موج جديدی از اين نوع کامنت نويسی در وبلاگ من آغاز شد. مجبور شدم به صراحت در مورد‌ آنچه که آنها تبليغ می کردند يعنی طابانيزم اسلامی موضع گيری کنم و رسما يک پست کامل تحقيقی در مورد عقبه و ساختار آنها نوشتم . اساس طالبان و ريشه آمريکايی و عربستانی انها را مجددا گوشزد کردم و ماجرا را با اين کار به پايان بردم .

فکر می کردم کار به اتمام رسيده ، تااينکه ...

همه مان اخيرا با موضوع جديدی مواجه شديم که من احساس شديدی در ارتباط ميان آن و همانی موضوع قبلی داشتم .

شايع شده بود که وبلاگ يک خبرنگار توسط يک گروه هکری اسلامی هک شده است.

 

گروه هکری حدید Hadid hacking team

خبر از اول عجيب بود.

من خودم از قبل ، از طريق آفلاينهای بچه ها ، اسم اين گروه را شنيده بودم . خودم هم از آن خبر داشتم . اما ادرس وبلاگ آنها فرق کرده بود. ضمن اينکه اصلا ظاهر وبلاگ را هم اصلاح نکرده بودند . چهاردانگ حواسم را بهش جمع کردم . اما هرچه می ديدم جز اين نبود که اين تيم ، فقط وبلاگهای مستجهن را می بندد.

محتوا و مطلبی که منتشر کرده بودند کمی من را نگران می کرد . بعد از مدتی هم آدرس وبلاگشان را عوض کردند و ظاهر را هم تغيير دادند. وقتی وجود مجسمه آزادی آمريکا را آن بالای وبلاگشان ديدم ، ترسيدم نکند اين هم يک چيزی توی همان مايه های قبلی باشد . چون خيلی الفاظ مذهی در وبلاگشان زياد بود وايندفعه حتی آرم جمهوری اسلامی ايران هم در آرم و لوگويشان وجود داشت .

حس می کردم ماجرا خيلی مهم باشد. چون حس می کردم ديگه اينفعه ماجرا را جدی کرده اند. و می خواهند اساسا همه کارهای طالبانی را به جمهوری اسلامی ببندند. از عقبه غربی طالبان هم که خبر داشتم . احساسم ، رفتار اين وبلاگها و اخبار اينترنتی هم می گفت که اينها با خود غربی های فارسی وبلاگ هماهنگ اند ، خلاصه با اين حساب ، شش دانگ توجهم را به اين وبلاگ و گروه جلب کردم .

اين گروه ظاهر وبلاگهاشان را هر روز بهتر کردند . و بعد از انکه هک شدن صفحه آن خرنگار زن اخراجی را به اين گروه نسبت دادند ديدم که اين گروه نه تنها انجام اين کار توسط خودش را تاييد نکرد ، بلکه ضمن اينکه آن را زير سئوال هم برد ، دلائل و نکاتی را منتشر کرد که نشان می داد وبلاگ آن خبرنگار ،اصلا  هک نشده بوده ! :))

به موازات آن ، ديدم که در صفحه ء همان وبلاگهای قبلی ، اتفاقا هک شدن اين وبلاگها نه تنها به عهده گرفته شده ، بلکه آن را از نتايج سحر هم اعلام کرده است.

خوب . چه جيزی می توانست اين وسط روشن شود‌؟

آنچه که ديده ميشد خيلی ساده بود. اين ماجرا خودش قرينه ء ديگری بر ارتباط ميان جريانات غربگرای وبلاگی و همين صفحات مثلا اسلامی شده بود.  خيلی جالب بود.

چند وقت ديگری هم محتوای وبلاگ آن گروه هکری را تعقيب کردم و تاکنون که چيز ناسالمی که به ادعاهای جهان غرب عليه اسلام و جريان بنيادگرا و اصولگرای اسلامی دامن بزند چيزی نديده ام . اما قشنگی ماجرا اينجا است که در وبلاگ همان گروه مثلا سپاه اسلام چند تا چز جالب ديدم : اول اينکه در اين وبلاگ ۷ جمله معروف بچه جزب اللهی ها آمده . اما به غلط !

اصل جمله اين است :

ما منتظريم که محرم گردد
هنگامه امتحان ميسر گردد
ما می دانيم و تيغ و حلقوم شما
يک موی از سر علی کم گردد

انوقت در آن وبلاگ مسخره همه می دانيد اين جمله را چه جوری نوشته است :

ما منتظريم که محرم گردد
زمينه شهادت ميسر گردد (!!)
آن روز تيغ شمشير ما (!)
و رگ حلقوم شما (؟!!)

نه معنا دارد نه مفهوم و نه زيبايی نه شعر است ! فقط شايد بشود اسمش را معر گذاشت.

محتوای وبلاگهايی مثل ارهابيون و امثالهم فقط گنده نمايی ضد انقلاب است. بنده های خدا فکر می کنند وقتی اسم وبلاگشان را با فونت مثلا ۹ بنويسند وبلاگشان ۹ برابر می شود ! :))

بند نيست هم صفحه آن گروه هکری اسلامی را برويد ( آنروزها می گفتيم گروه هکری بچه مثبت !  :)) )  هم صفحه اين حضرات مثلا ارهابی را ! البته اخباری هک که ضد انقلاب اينترنتی در مورد اين تيم هکر و آن ارهابيون مرهابيون منتشر کردند هم تو گوگل بگرديد گير بياوريد بخوانيد تا قشنگ جا بيفتد که من دارم چی می گم .

- يک چز جالب يادم رفت . اين اسلاميک آرمی و ارهابيون و امثالهم کامنت هايشان را بسته اند ! عين صفحه های زيادی از ضد انقلاب اينترنتی ! . جالب است . مداحی آن اقايی که خيلی از رفتارهاش خوشم نمی آيد هم خيلی برای اين ضد انقلابها جالب بوده ! تابحال تو صفحه چند ضد انقلاب صدای اين آقا را گذاشته اند ! محتوايش چی ؟ به ما می گن ديونه ! :)) بگذريم ...

- راستی فلوجه را خود کاربرش حذف کرده . برايتان جالب نيست‌؟
ـ آقا سايت استشهاديون را نمی گويم !  اين سايت مال رفيق خود منه و ربطی هم به وبلاگ استشهاديون ندارد  . مثل صفحه خود من که ربطی به آنها ندارد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
تک تیرانداز

با سلام با تشکر از بازدید شما از وبلاگ این جبهه ، با اجازتون به شما لینک دادیم.ان شا الله بتوانیم در کنار یکدیگر به مبارزه جهانی با کفار و صهیونیزم بپردازیم.منتظر حضور دوباره شما در وبلاگ این جبهه هستیم . ما را تنها نگذارید . یا علی مدد تک تیرانداز