از دست خبرنگار در رفت! :)

این بازیهای جناب آقای مهندس بقایی با کلمات را ببینید. با چند کلمه مانند ژانگولر بازها بازی می کند. لحظه ای یکی در دستش است. چند لحظه بعد دیگری. آن لحظه ی سوم ، دیگری. به ظاهر دائما در حال مستفاد کردن یک مفهوم است. اما خیر. با دقت از کلمات سود می برد.

بحث خبرنگار با او این است که در دولت ، جریانی برای اجیاد یک لاین موازی سیاست خارجی وجود دارد که بنا ندارد استراتژی سیاست خارجی خود را در دستگاه دیلماسی رسمی کشور تعقیب کند. این جریان فقط چون در مرکزیت دولت قرار دارد با بهره برداری از امکانات دیپلماتیک رسمی کشور امور اجرایی دیپلماتیک خود را هماهنگ و آن را عمل می کند.

حالا ،مهندس حمید بقایی که از این گفتگو مشخص می شود به او باید بسیار بیشتر از رئیس یک سازمان مسئول در مورد عتیقه و زیرخاکی های هخامنشی ها توجه شود ، چنان با کلمات بازی می کند که موضوع را گم کند.

لحظه ای می گوید : با رئیس جمهور همه چیز هماهنگ بوده . خب بر منکرش لعنت آقای مهندس که این کارها با رئیس جمهور هماهنگ شده است. این کارها توسط کسانی انجام می شود که توسط رئیس محترم جمهور برای انجام آنها مامور شده اند ! نهی رهبری معظم انقلاب اسلامی به آقای حمید بقایی یا شخص جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی هم نبوده است. ایشان کل دولت را و در حقیقت رئیس محترم جمهور را از انجام این کارها برحذر داشتند. پس ادعای هماهنگی با رئیس جمهور یک سهل ممتنع بیش نیست.


لحظه ای می گوید : با اطلاع دستگاه امور خارجه بوده . ببخشید بر منکر این هم لعنت ! مگر رئیس دستگاه دیپلماسی معزول در وسط میز سنگال گفت که بی اطلاع ! بوده ؟ خیر. ایشان هم مطلع بوده و هم مسئول است هماهنگی های کنسولی را انجام دهد و انجام هم می داده و امور خارجه یکی از ماموریتهای عادی اش این است که اگر فرمانده ارتش هم خواست به کشوری برود ، با وجود آنکه جزئیات ماموریت ان مقام عالیرتبه نظامی به او مربوط نیست اما هملاهنگیهای کنسولی و پروتکلی را انجام دهد. مسئله این است که این تحرکات در چهارچوب سیاستها و استراتژیهای علنی و تدوین شده ی قابل ارزیابی درون دستگاه دیپلماسی برنامه ریزی و اجرا نمی شود. آقای بقایی بفرمایند ببینیم اگر سفر حمید بقایی به مصر ، در چهارچوب پیگیری ماموریتهای دیپلماتیک نبوده،‌ حتما در چهارچوب عتیقه جات اهرام مصر بوده ! و اگر ایشان قبول دارد که ماموریتی دیپلماتیک را بعهده داشته ، توضیح بدهد که این ماموریت آیا در چارت سازمانی امورخارجه تعریف شده بوده یا نبوده و اگر تعریف شده بوده ، آیا این همان موازی کاری نیست و اگر تعریف نشده بوده بفرمایند چرا مقام معظم رهبری فریاد موازی کاری سر دادند ؟

اینجا ایشان چگونه مدعی می شود نهی مقام معظم رهبری مصداق ندارد ؟ مصداق از این ساده تر ؟

ایشان با مغالطه مدعی می شوند نهی کسی از یک موضوع الزاما بخاطر ارتکاب قبلی نیست. جواب اسن است که ، شاید این تلازم برقرار نباشد. اما خلاف آن نیز نیست. یعنی عدم وجود این تلازم و نبود این قطعیت ، به منعای انکار آن هم نیست. اما احتمال تذکر بخاطر ارتکاب و احتمال وقوع خطر ، بیشتر است یا یک تذکر بشکل تیر مشقی هوایی و بی دلیل ؟ ایشان آیا در حال متهم نمودن رهبر معظم انقلاب به ارائه تذکری بی دلیل نیستند ؟‌ ایشان با این جمله مدعی می شوند : ما نه داشتیم کار بدی می کردیم، نه کار بدی کرده بودیم ، نه میخواستیم کار بدی کنیم ولی ما را تنبیه کردند !  جناب آقای مهندس حمید بقایی فکر نمی کنید کمی این مغلطه برای گرفتن بی رمغ است ؟

بر اینکه ، دستگاه دیپلماسی ما دستگاه خمود و بی حال و کرختی است شک نکنید. در اینکه تئوریهای لیبرال دموکراسی تا مغز استخوان آن رفته شک نکنید. همین چندروز پیش یا بهتر بگویم دیروز بود که از پنجره ی شبکه ۴ یعنی نخبگان سیما ! دیدم آقای دکتر ! علیخانی در حال زدن مخ برخی دیپلماتهای ما است که چی ؟‌بعله : اصلا در اسلام حمله نداریم ! همه اش در مقابل دفاع است. ! ما با همه دوستیم ! اصل بر گفتگواست‌!ما با فرعون هم به دستور قرآن دستور گفتگو داریم - یعنی اسرائیل و آمریکا از فرعون قرآن بدترند ؟ !!! :) - ما به همه عشق می ورزیم ! ما به تعهداتمان حتی اگر به ضررمان باشد باید پایبند باشیم . این سنگ بنای دیپلماسی است ! اسلام اینو میگه و ...

خب ،‌وقتی این مخدرها را به بدنه ی امورخارجه تزریق می کنی معلوم است که مفش را هم بزور بالا می کشد. اما این آیا ربطی دارد به راه اندازی این لاین موازی امور خارجه ؟ اگر صداقتی در کار است بروید و این جریان را در امورخارجه اصلاح کنید !

بلکه حقیقت این است که همانطور که گفتم ، جریانهای شرور در کشور ما کارشان شده بهانه کردن حرفهای درست ، برای اقدامات غلط ! این هم یک نمونه !

/ 0 نظر / 59 بازدید