فتو طنز مشارکت گونه !

عکسهای یکی از جلسات درونی حزب مشارکت رو گیر آوردم . کمی باقریحه طنز به این عکسها نیگاه ردم . ببینید چیا دیدم . اسم جلسه موضوع  اعتراض به واگذاری بخشی از خاک ایران است !

پروفسور فلانی : یک خاطره ای در همین زمینه میخواستم براتان تعریف کنم ... یک روز در خانه نشسته بیدم داشتم تخمه میخوردم یکهو دیدم تیلیفینم زنگ زد. تلیفینه برداشتم گفتم کیسته ؟ گفت که بوش هسته ! گفتم که ها چطوری جورجی خوبستی چطورستی چکارمیکنی؟گفت ای بدبخت این همه ازت و رفقات همایت در وکنم اینهمه پول مفرستم آخرشم باید همیجور راحت بشینی منه نگا کنی ؟ گفتم مگه چی شده مثکه خیلی ناراحت استی ؟ گفت چرا که نباشم خب مگه نمی بینی هرچی کشور این دور و ور دریای خزر به ایییین بزرگی هسته رفتن تهران جلسه دارن دور منه خی مکشن ؟ گفتم خب من چه کنم ؟ گفت فووری یه طیاره اسکورت دربست وگیر بیا اینجا تا بشت وگم چکککار وکنی. منم فوری گوشی را گذاشتم طیاره دربست گرفتم...

002.jpg

جمع حضار در کف خاطرات گوینده عمیقا فرو رفته اند ! همه منتظرند ایشان برود سر اصل مطلب !

001.jpg

... تا رسیدم بالای کاخ سفید ، یک هو با چتر نجات پریدم پایین دیدم جورجی تو حیات کاخ سفید داره با رایس گرگم به هوا بازی مکنه !...

( مخاطبان : پس این کی میخواد بره سر اصل قضیه ؟ )

003.jpg

کولایی : این عجب این حرررفه ای خالی می بنده ! نکات مثبت زیادی داره ! بدردمون میخوره . خصوصا اون موقع که میخوایم رای بخریم . اما چرا نمی ره سر اصل مطلب؟! بابا همه منتظرن !

 005.jpg

( مخاطب در فکر : حالا درست که ما با آمریکا آره ، اما دیگه نه اینقد که. فکر نمی کنم بوش ما رو اینقدرا تحویل بگیره . فقط قرار بود براش کار بکنیم پولمونو بفرسته .یعنی با چتر میذاره بریم تو کاخ سفید‌؟ یه امتحانی باید بکنم...)

010.jpg

(مخاطب در فکر : یعنی اگه با چتر پریده پایین طوریش نشده ؟ پس چرا پدافند نزدتش ؟ نکنه گوله تو مخش خورده ما خبر نداریم ؟ ولی جدی چه حالی میده ها. منم باید امتحان کنم ... )

009.jpg

بالاخره صدای یکی از مخاطبان در آمد : مرد حسابی این چیزا چیه میگی ؟‌چرا نمی ری سر اصل قضیه ؟ چرا در مورد آب سنگین اراک - ای ببخشید منظورم زمین ایران چرا صحبت نمی کنی ؟ اینا چیه میگی مردم بهت می خندن ؟ مگه میشه که بوش و رایس با هم گرگم به هوا بازی کنن اونم تو این هوای سرد ؟

004.jpg

رمضان زاده در فکر و عصبانیت : چه غلطی کردم این پسره رو آوردما ! تا فردا صبح میخواد برامون خاطره بگه. خوب شد یکی بهش گیر داد. الانه که آبرو برام نذاره !

007.jpg

پروفسور فلان خطاب به مخاطب معترض : شما که اعتراض می کنی ، هپ ! برو فعلان اون بنزتو از جلو اون در وردار برو بیرون کارت دارن پلیس الان میخواسته جریمت کنه ها ! هپ !

006.jpg

  رمضان زاده خطاب به پروفسور فلان : دبگه صدامو درآوردیا اگه همین درو میگی که فقط ۲۰۶ من پارکه بنز دم در نیست. چرا نمی ری سر بحث کیک زرد و آب سنگین اراک... آخ منظورم همون زمین ایران بود ؟!

008.jpg

/ 60 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پاسداران

۵- در مورد احمدی نژاد هم چيزی را نگفتی که مربوط به او باشد وماهيتی آنگونه که گفتی داشته باشد. آنچه که گفتی سياست کلان انقلاب بود وگفتم که اگر تو عملکرد نظام را اصولا ماکياولی می دانی ضمن آنکه مشکلت از ::بيخ:: است ، بدان که خاتمی در حاشيه آن قرار نداشت و البته که چه کارها کرد که گفتم .

پاسداران

۶- خلط مطلب و آدرس عوضی دادن همين است. مطلقا احمدی نژاد ادامه دهنده راه دولتين قبل نيست که اگر بود اينگونه پاچه اش را نمی جويديد. احمدی نژاد صرفا ادامه دهنده سياستهای انقلاب است و بس. اتفاقا حضرات خيلی بيرون از قاعده و چارچوب رفتند و نمونه هايش را هم گفتم . تعيين کننده مصالح جامعه هم ولايت فقيه است که او تعيين می کند. لازم هم نيست مصداق بيابی. امام رحمه الله عليه حج را تعطيل کرد و حج هم از احکام اوليه و فروع دين بود. ديگر زحمت مصداق يابی ات کم شد. هروقت به مبانی ولايت فقيه ايمان آوردی آنوقت خواهی فهميد که ملاک مصلحت جامعه اسلامي شکم فرد نيست که روزی دست دادن با زن نامحرم را هم مرتکب شود . بلکه حقيقت جامعه است که آن روز جامعه شاهد خواهد بود که پيامبر اسلام با ابوسفيان و امام حسن هم با معاویه قرارداد صلح بست . و اينکه آنروز ما چه خواهيم کرد به ما مربوط است و بايد بمانی و ببينی. همانطور که تا ديروز راه قدس از کربلا می گذشت و در پايان جنگ بازهم می گذرد . اما فرمان امام برای ما از محاسبات خودمان اولی است. اين است معنای ولايت که وقتی به آن فکر کرده ای به اين حد شديد از تناقض رسيده ای‌:))

پاسداران

بسم الله . ۱- هرگز اينگونه نيست. اگر از خاتمی هم عمل صحيحی می ديديم برايش کف می زديم که زديم . اما اين شماييد که حتی اگر از خاتمی هم اسلام گرايی و اصاعت از ولايت فقيه می ديديد سرش را روی سينه اش مي گذاشتيد و طرح عبور از او را مطرح می برنامه ریزی و اجرا می کرديد که هنگام افشا و اعتراض خودش بگوييد اين طرح ساخته و پرداخته مخالفان است ! اما بگوييد ببينم يک هزارم اقداماتی که احمدی نژاد انجام داده را اگر او انجام داده بود آيا همچنان چنين می کرديد که الان می کنيد‌؟ تا ديروز سفر استانی اخ بود و حالا خاتمی هم به سفر استانی رفتن افتاده ! کارهای ديگر هم همين است. ماجرای روشنی دارد چندگانه بودن معيارهای شما.

پاسداران

۸- اين اعترافت به ماکياولی بودن سياست الپر را بايد با آب طلا نوشت و بر سر در وبلاگ او زد :) اما در مرود اظهار نظر تو در مورد من ُ‌عقل حکم می کند که حق ملاک است. :)

پاسداران

۹- هر کشوری گوشه ای از تاريخ خود را محور ساختن فرهنگ خود می کند و برای ما هم شهدايمان و دفاع مقدس اينگونه اند و کماکان قاتلان آنها براي ما قاتلان شهدايمانند. مگر ما از در دوستی با صدام برآمديدم ؟ بتو گفتم که چه کسی به اين فکر بود و تنها کسی که جلويشان را گرفتن رهبر معظم انقلاب بود که بارها در سخنرانيهايشان ماجرا را يادآوری کردند که بله در ماجرای جنگ ۹۱ عده ای ما را بسمت ورود به معرکه و حمايت از يکی از طرفها سوق می دادندو ... . ضمن آنکه کماکان صدام برا ما همان ايت که بود ، برای ما دشمن اصلی هم همان است که بود و آن آمريکا است و هنوز هم که هنوز است آمريکا نتوانسته ميان ما و خودش ژلی بر قرار کند. نکند امثال تو آرزو دارند مردم بدبخت عراق تا ابد دشمنا ما باشند ؟ بفرما ببينم پس با محاسبات تو نگاه ما در مورد مردم آمريکا چگونه بايد باشد‌؟ آنچه که روشن است اينکه شعار اين انقلاب از اول دوستی با ملتها و مبارزه با حکومتهای جائر بوده و در اين امر تغييری حاصل نشده . اما در مورد چين . چنی ، محوری ترين اصول خود را در چرخه ضرر وفايده تغيير داده و آن ، مباني و شيوه حکومت داری در حوزه اقتصاد و سياست است. از این که بگذریم حالا چط

پاسداران

مرتجع دانستن حکام منطقه ،‌برای ما بر خلاف شما از انديشه قطب زاده نشات نمی گيرد و منشعب از نگاه امام راحل است. لای صحيفه نور را باز نکردی که ببينی امام در اين زمينه چه گفته . خوب شد در مورد مرجعيت فکری ات اينگونه خروجی دادی :) - عقايد يک انسان هم موقعی تا اين حد دچار تلون می شود که در دهه ۶۰ عناصری که امروز هم زنده هستند و نام و برچسب دوم خردادی را بر پيشانی دارند عناصری چون امام و شهيد مطهری و بهشتی و حامنه ای و سيد احمد خميی را مرتجع و امپرياليست می دانستندو بقولی اگر ولشان می کردی ششصد متر زمين يک گشاروز را هم برای مخالفت با فئوداليسم مصادره می کردند اما امروز اگر ولشان کنی مجلس را هم می خواهند خصوصی سازی !! کنند ! . اگر مبنا داشته بالشی چنين نمی شود. شما فعلا جواب تناقضات خودت را بده . آنچه که گفتی فعلا ادعاهايی در مرود آينده من بود که گفتم برای کسی که مبانی قابل احصائی دارد پيش نمی آيد. لطفا تناقشات و ايرادات و پرسشهای من در مورد خودت را جواب بده . بر خلاف تو ، من خودم را فرزند برگزيده خدا نمی دانم که هروقت خواستم چپ بزنم و هر وقت عشقم کشيد راست بروم و ملاک قضاوت در مورد کل آدم را هم نظر شخصی خودم بدانم .

سعيد آشنا

چرا بعضی پست های آخر رو تایید نکردی؟ شد ابوذر جان خوشت نيومد؟؟ به مزاجت سازگار نبود ...؟؟

من او

اصلا هم فتو طنز قشنگی نبود خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی .................................................................................................................. بی مزه بود حیف اون پولایی که خرج این کارا میشه

مصدق

علي الحساب اين قدر از مردم ترسيدين كه شاشيدين به خودتون ودستگيرشون كردين