و آمما این یکی خوشگل بابا !

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و در راستای تحقق جنبش نرم افزاری، پروژه امید در صا ایران بعنوان اولین گام عملی کشور در عرصه بومی سازی فناوری فضایی از اسفند 84 آغاز شد.

* دست آوردهاى پروژه امید:
ساخت اولین سامانه فضایی بومی جمهوری اسلامی ایران · بومی سازی فناوری فضایی به عنوان قطب مهم مولد دانش و فناوری در سایر صنایع · اقتدار ملی از منظر دستیابی و تسلط به فضا
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و در راستای تحقق جنبش نرم افزاری، پروژه امید در صا ایران بعنوان اولین گام عملی کشور در عرصه بومی سازی فناوری فضایی از اسفند 84 آغاز شد.
این پروژه حاصل یک کار جمعی و با بسیج امکانات داخلی کشور شامل بخش‌های مختلف صا ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی، شرکت‌های خصوصی و امکانات دانشگاه‌ها به ثمر نشست.

* اهداف پروژه ماهواره ملی امید:

از آنجایی که پروژه امید اولین گام علمی در عرصه بومی سازی فناوری ماهواره بوده است لذا مهمتر و پیچیده تر از دستیابی به یک محصول بومی، ایجاد بسترهای لازم برای این صنعت خواهد بود.
بر این اساس شناسایی صنایع داخلی و ظرفیت‌های موجود در خصوص تجهیزات ساخت، مونتاژ و تست ماهواره و ایجاد بستر فعالیت‌های فضایی در شرکت‌های خصوصی بعنوان اهداف بسیار مهم این پروژه بوده است.


* اهداف مهم پروژه امید در راستای بومی سازی صنعت ماهواره:

- شناسایی ظرفیت‌های موجود در خصوص تجهیزات ساخت، مونتاژ و تست ماهواره

- ایجاد بستر فعالیت های فضایی در شرکت‌های خصوصی

- ایجاد فضای عملیاتی ساخت و تست ماهواره در تعامل با موشک حامل داخلی


* ماموریت ماهواره امید:

ماموریت فنی ماهواره امید به گونه ای تنطیم شده که بتوان با حداقل ریسک به حداکثر اطمینان در یک ارتباط ماهواره‌ای رسید. از اینرو ماموریت ماهواره ای امید به این صورت تعریف شده است:

برقراری ارتباط متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی شامل ماموریت های :

- تعیین مشخصات مداری ماهواره پس از جدایش از موشک حامل.

- تله متری مشخصات زیرسامانه های ماهواره (ارسال اطلاعات داخلی ماهواره به ایستگاه زمینی) برای بررسی وضعیت ماهواره.

- ارسال فرمان از ایستگاه زمینی به ماهواره.


* مشخصات فنی ماهواره امید:

نوع ماهواره: مخابراتی

ابعاد کلی سازه در حالت بسته : cm 40*40*40

وزن: 27 کیلو گرم

کنترل حرارات: پسیو

باند فرکانس: UHF

* ساختار ایستگاه‌های زمینی ماهواره امید

- ایستگاه‌های رنجینگ ( 4 ایستگاه)

- ایستگاه‌های تله متری و تله کامند(3 ایستگاه)

- ایستگاه کنترل مرکزی (ا ایستگاه)

فناوریهای کلیدی در پروژه:

- تولید الکترونیک ماهواره

- تولید فرستنده و گیرنده فضایی

- فناوری QSM بعنوان فناوری حساس سازه‌ای در ماهواره

- فناوری TVT بعنوان فناوری حساس طراحی حرارتی ماهواره

- تست‌های محیطی فضایی بعنوان بالاترین رده کیفی قطعات

- فناوری بکارگیری GPS فضایی بخصوص در ماهواره بدون پایداری امید

- فناوری Ranging

- فناوری شبیه‌سازی پرواز ماهواره

- مهندسی سامانه فضایی بصورت کاملاً بومی

- اثبات وجود ماهواره در مدار

- تعیین دوره تناوب و زمان طلوع ماهواره با دقت بالا

- ارتباط تله متری تله کامند با ماهواره

- تهیه نرم افزارهای گزارش‌گیری برای تحلیل اطلاعات تله متری

* مراحل اجرای پروژه:

این پروژه از پانزدهم اسفند ماه سال 1384 آغاز گردید و طی 2 سال آماده انجام تستهای مشترک شد.

قطعاً یکی از گلوگاه های هر پروژه برای کشوری که تجربه قبلی آن را نداشته باشد، طراحی سامانه‌ای آن خواهد بود و با توجه به ماهیت پیچیده پروژه‌های فضایی، حساسیت طراحی سامانه‌ای آن دو چندان خواهد بود.
از نقاط بسیار برجسته این پروژه این است که طراحی سامانه‌ای ماهواره امید بصورت کاملاً بومی توسط متخصصان داخلی انجام شده است.

دستیابی به تجربه طراحی سامانه ای یک پروژه فضایی خود به تنهایی از موفقیتهای بسیار بزرگ این پروژه می‌باشد و این دستاوردی است که آهنگ حرکت پروژه های آتی را بسیار سریع خواهد نمود.

طراحی سامانه‌ای ماهواره امید با توجه به شرایط و امکانات داخلی طی سه ماه نهایی گردید و پس از آن طراحی اولیه زیرسامانه‌های ماهواره با هدف تعیین مشخصات کلیدی و تفصیلی هر کدام آغاز گردید.

هدف از این مرحله (طراحی زیرسامانه‌ها) رسیدن به مرحله ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی هر یک از زیرسامانه‌ها بود تا بتوان طراحی انجام شده را بصورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار داد.

البته اتمام این مرحله به معنی نهایی شدن طراحی نبود و کلیه مشخصات طراحی در مراحل بعدی پروژه و توسط آزمایش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و اصلاحات مورد نیاز در طراحی اعمال گردید.

در واقع مرحله طراحی تفصیلی زیرسامانه‌ها تا مراحل پایانی پروژه ادامه داشته است. در مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی، کلیه اشکالات و اصلاحات عملکردی ناشی از طراحی اولیه مشخص و مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به آخرین اصلاحات بدست آمده، مرحله ساخت نمونه مهندسی ماهواره آغاز گردید.

هدف در این مرحله، دستیابی به یک نمونه کامل ماهواره از لحاظ مشخصات فیزیکی و عملکردی بوده است.
در این مرحله فارغ از تحمل ماهواره در برابر شرایط محیطی، عملکرد قسمتهای مختلف بصورت مجزا و کل ماهواره بصورت تجمیعی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به عدم تجربه قبلی کشور در خصوص انجام تستهای مورد نیاز یک محصول فضایی، تلاشهای ارزشمندی در خصوص شناسایی و یا تجهیز امکانات داخلی برای انجام چنین تستهایی صورت پذیرفت.

تست نمونه مهندسی ماهواره توانست شرایط کار را برای ساخت نمونه پروازی هموار سازد.
تست‌هایی که برای نمونه پروازی ماهواره در نظر گرفته شده بود، مطابق استانداردهای معتبر فضایی و با توجه به شرایط داخلی کشور تنظیم شده بود.
خوشبختانه تمهیداتی که در طراحی برای تحمل شرایط محیطی شامل لرزه‌های ناشی از موشک حامل، تغییرات دمایی بسیار زیاد در مدار زمین و شرایط خلأ، اندیشیده شده بود با انجام موفق تست‌های محیطی اثبات گردید و بدین ترتیب اولین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران آماده پرتاب گردید.


* دست آوردهای پروژه امید

- ساخت اولین سامانه فضایی بومی جمهوری اسلامی ایران

- بومی سازی فناوری فضایی به عنوان قطب مهم مولد دانش و فناوری در سایر صنایع

- اقتدار ملی از منظر دستیابی و تسلط به فضا

- نقطه عطف در صنعت فضایی کشور

- ورود اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی به عرصه‌های عملی فضایی

- شناسایی ظرفیتهای موجود در خصوص تجهیزات ساخت، مونتاژ و تست ماهواره

- ایجاد بستر فعالیتهای فضایی در شرکتهای خصوصی

- ایجاد فضای عملیاتی ساخت و تست ماهواره و ایستگاههای زمینی در تعامل با موشک حامل داخلی

- طراحی و ساخت اولین ایستگاه کنترل و هدایت ماهواره ها در سطح کشور بصورت بومی به دست متخصصین صا ایران

- کسب بستر علمی طراحی و ساخت آنتهای یاگی

- دستیابی به دانش طراحی سیستمهای سروسیستم کنترل آنتن ردگیر ماهواره

- کسب دانش بالستیک مدار و اختلالات فضایی تأثیر گذار ماهواره ها

- طراحی نرم افزارهای مونیتورینگ و کنترل ماهواره

- طراحی نرم افزارهای پردازش کدینگ و رمزگذاری داده های تله متری، تله کامند

-طراحی نرم افزارهای جستجوگر ماهواره (رنجینگ ،داپلر،تک ایستگاهی)

- کسب دانش فنی طراحی و ساخت پایه وسازه و ساختارایستگاههای TT&C میکروماهواره

- کسب تجربه ارتباط مخابراتی بین تجهیزات ایستگاه زمینی و تجهیزات ماهواره

- کسب تجربه ردگیری و دریافت سیگنال از ماهواره های عملیاتی توسط ایستگاه زمینی بومی.

/ 8 نظر / 7 بازدید
عزیزی

سلام.ما که نتونستیم این فیلم رو باز کنیم و ببینیم یااشکال از سایت پرشن بلاگه یا...به هر حال[دست][گل]عاقبتت به خیر[خداحافظ]

عزیزی

بازم سلام.یادم رفت بگم نام وبلاگم: """"این قلم و خاطرات جبهه """"است. عاقبتت بخیر[گل][خداحافظ]

عزیزی

باز هم سلام.اگه زحمتی نیست نام صحیح وبلاگ حقیر رو درج کن: """این قلم و خاطرات جبهه""" """"www.az25kilo.per…blog.ir """ ممنون.عاقبتت به خیر

مهدی(بچه هیئتی.میکده)

سلام دیروز یکی از بچه ها یک فایل صوتی به من داد شاید خیلی ها اینو شنیده باشن ولی من اولین بارم بود آیت الله ناصری از قول مرجع بزرگوار ایت الله بهجت نقل کردند که یکی از دوستانشون به خدمت حضرت بقیه الله مشرف شدند (اخیرا) و از ایشون درمورد ظهورشون سوال کردند حضرت فرمودند نزدیک است انشالله اون بنده خدا سوال کرد آیا من هم ظهور شما رو درک می کنم؟ آقا فرمودند از تو پیر هم در ک می کنند آقای ناصری گفتند من از اقای بهجت سوال کردم این دوست شما چند سالشون بود آقای بهجت گفتند بیشتر از 60 سال!!!! .... یعنی ماهم....؟!!! اللهم عجل لولیک الفرج

محمود

باسلام - مقاله انقلاب اسلامی و غرب ، تضاد در ماهیت را در وبلاگ سياست روز مطالعه كنيد -باتشكر

سرباز وطن

من هم از دست اندرکاران این ماهواره بودم. هرچی میتویند تبلیغ کنید که نشون بده یک ایرانی غیرتمندید.

استاذنا

سلام؛ وبلاکتان را دیدیم. إن‌شاءالله ما و شما و همه‌ی دوستانی که این نظر را می‌خوانند هر روز بهتر از دیروز باشیم و بتوانیم در راه خدمت به مکتب اهل‌بیت قدم برداریم. در ضمن اگر دلتان خواست و وقت داشتید یک سری هم به وبلاک "استاذنا" بزنید و از نظراتتان ما را بهره‌مند سازید. اگر دیدید که "استاذنا" حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند در خدمت به مکتب مفید باشد آن را لینک بدهید. متشکرم. فعلاً شما می‌توانید در "استاذنا" مطالب ذیل را مشاهده بفرمایید: 1. "جواب به شبهات مطرح شده توسط دکتر یوسف القرضاوی" در هفت جلسه توسط حضرت آیت الله حاج شیخ جواد مروی (حفظه الله تعالی)(حتماً بخوانید.) 2. "اسکاتولوژی یا غایت شناسی در ادیان". که به بحث فرهنگ موعودگرایی در ادیان الهی و غیر الهی می‌پردازد. 3. نکته‌هایی از محضر حضرت استاد 4. بازگشتگان از وهابیت (1- حسن بن فرحان المالکی؛ 2- شیخ عبدالله القصیمی) 5. اثبات وجوب وجود امام معصوم در هر زمان از قرآن کریم 6. مهدویت در قرآن و در صحیحین 7. علت اهمیت دادن شیعه به بحث امامت 8. جواب به یک شبهه در رابطه با غدیر 9. ادله‌ای بر تشیع محمد

عزیزی

سلام.لطف کن جواب ایمیلی که برات فستادم رو بده.ممنون