درباره بیانیه هسته ای لوزان

شاید وقت نداشته باشم متن کاملی در این زمینه بنویسم، 

اما، 

با مشاهده ی : 

1- اظهارات آقای ظریف در برنامه نگاه در شبکه 1 

2- گفتگوی آقای مهدی محمدی و آقای حسن بهشتی پور ( عناصر و کارشناسان رسانه ای و سیاسی ) در برنامه تیتر شبکه 6

3- گفتگوی آقای بذرپاش و آقای منصوری آرانی (نمایندگان مجلس) در برنامه تیتر شبکه 1

برای من محرز است که طرفداران توافق لوزان ، کاملا در دفاع منطقی از این توافق دستی تهی دارند...

/ 1 نظر / 79 بازدید