بدترین شکست تاریخ ارتش اسرائیل!

این دسته بیل :

یعنی ژنرال  Moti Almoz می گوید :

جنگ سی روزه ی اخیرشان با غزه، بدترین چنگ و شرایط از نظر هزینه ، تلفات و مجروحان برای ارتش صهیونیستی بوده است !

/ 0 نظر / 77 بازدید