پس لرزه های مطلب امروز...

aboozar_mr: بسم الله . شروع مناظره  :

aboozar_mr: - پس مشکل زود معلوم شدن نتایج انتخابات حل شد ؟

eslahat matin: از هرجا منبع بدم شما بگی اینها منافقند

aboozar_mr: - مگه مشکلی داشتید تو زود معلوم شدن نتایج ؟

aboozar_mr: خب تقصیر من چیه . از منافقا سند نده 

eslahat matin: اول

aboozar_mr: من الان کل پرینت اعلامیه های صیانت از آرای میر حسین رو دارم.

eslahat matin: چرا ساعت 9:30 شب درب حوزه های رای گیری بسته شد

aboozar_mr: خب. سندت برای این ادعا ؟

aboozar_mr: الف : شماره صندوقی که این اتفاق توش افتاده رو بده

eslahat matin: سند من فیلمی بود که از بی بی سی پخش شد

aboozar_mr: ب : بگو نماینده میرحسین گزارش این ماجرا رو چه تاریخی به وزارت کشور یا شورای نگهبان داده .

aboozar_mr: تا ساعت 10 شب انتخابات رسما بود.

aboozar_mr: من خودم ساعت 10 و حدود 10 دقیقه رای دادم

eslahat matin: نه

aboozar_mr: شماره صندوق چند بود ؟

aboozar_mr:

aboozar_mr: تو همون فیلم بی.بی.سی شماره صندوق چند بود ؟

eslahat matin: ببین مگه انتخابات پر شوری نبود؟

aboozar_mr: چرا میرحسین حتی تو بیانیه های ستادش چنین چیزی رو ننوشته ؟

aboozar_mr: آقا

eslahat matin: دفعه های قبل تا ساعت 12 شب بود

aboozar_mr: شما فعلا جواب همین موضوع رو بده

aboozar_mr: ایشالا سراغ بعدیا هم می ریم .

eslahat matin: حسینیه ارشاد جایی بود که اصلاح طلبان رای میدادند

aboozar_mr: شما بگو ببینم الف : شماره صندوق ؟ ب : تاریخ اعلام این مورد به وزارت کشور یا شورا.

eslahat matin: اونجا ساعت 9:30 درب رو بستند

aboozar_mr: این کذب محض است.

aboozar_mr: محض.

eslahat matin: نیست

aboozar_mr: انتخابات تا ساعت 10 بود.

eslahat matin: ببین

aboozar_mr: یعنی یه صندوق ، باعث شد میرحسین رای نیاره ؟

aboozar_mr: تازه

eslahat matin: شما ها فقط حرفهای خودتون رو درست میدونید

aboozar_mr: این که با ادعای تقلب نمی خونه

eslahat matin: شما ها اینقدر طرفدار ندارید

aboozar_mr: الف : چرا حضرات وایسادن نصف شب برن ؟ برا جنجال درست کردن ؟

eslahat matin: خودتون هم میدونید

eslahat matin: کودتا کردید

aboozar_mr: آقا

eslahat matin: همتون مثل همید

aboozar_mr: قرار شد سند و مدرک و حرف حساب.

aboozar_mr: نه شعار

aboozar_mr: این همه شعاردادید.

aboozar_mr: پوسیدید.

aboozar_mr: بسه

aboozar_mr: سند بیار.

eslahat matin: الان هم همه رو دستگیر کردید

aboozar_mr: بیا دلیل.

aboozar_mr: بیا حرف حساب.

aboozar_mr: همون موقع که دستگیر نشده بودند کاری جز سازماندهی اغتشاش کردند؟

eslahat matin: شما فقط منابع خودتون رو قبول دارید

aboozar_mr: یک بار"سند" و مدرک ارائه کردند ؟

eslahat matin: شما ها مگه حرف حساب میزنید

eslahat matin: همش دروغ

eslahat matin: همش ریا

aboozar_mr: ببینم اگه همه شون دستگیر شده اند همه شمان ،  کی بیانیه شان را شنبه  13 تیر  منتشر کرد ؟

eslahat matin: شماها فقط فحش دادن بلدید

aboozar_mr: بجای این فرار کردن از بحث ،

aboozar_mr: پای مناظره بمون.

aboozar_mr: پای مناظره بمون.

aboozar_mr: بینانیه ستاد صیانت از آرای میر حسین شنبه 13 تیر منتشر شده

eslahat matin: ببین وقتی فقط منابع خودتون رو قبول داری

aboozar_mr: روز پس از پایان مهلت دوم تمدید شده رسیدگی به شکایات

aboozar_mr: آقا.

aboozar_mr: شما دلیل بیار

eslahat matin: من نمیتونم با کسی که فقط منابع رجا رو قبول داره مناظره کنم

aboozar_mr: شما اگه مردی یک شماره صندوق اعلام کن

aboozar_mr: آقا ، من دارم از قلم نیوز برات دلیل میارم

aboozar_mr: توهم اگه مردی از رجا برا من بیار

aboozar_mr: البته که من منحصر به رجا نیستم .

eslahat matin: ببین اون صندوق هایی که تو شیراز پیدا شد چی؟

aboozar_mr: شما اگه از قلم هم در رد من دلیل بیری قبوله.

aboozar_mr: جوابش که معلوم شد :)

aboozar_mr: اون صندوقها با مصوبه وزارت کشور پس از انتخابات به محل کتابخانه و  مرکز اسناد ملی استان تحویل شده با محتوای کامل.

eslahat matin: چی بود

aboozar_mr: یعنی خبر دار نشدی از جواب؟

eslahat matin: شدم

aboozar_mr: خب پس دیگه ؟

aboozar_mr: فعلا شما همون سئوال اول رو جواب بده .

aboozar_mr: فعلا که قاچاقی سئوال دوم رو پرسیدی والبته منم جواب دادم .

aboozar_mr: نگفتی.

eslahat matin: نه

aboozar_mr: مشکل شمارش حل شد ؟

eslahat matin: شما جواب ندادی

aboozar_mr: مشکل ساعت 10 حل شد ؟

aboozar_mr: شما دوباره بپرس

eslahat matin: چرا جاش اونجا بود

eslahat matin: ؟مگه شما ها نگفتید صندوق های مجلس بوده؟

aboozar_mr: چون این روال قانونی کشوره که مرکز اسناد ملی با مصوبه و طی صورتجلسه مشخص ، صندوقهایی رو برای بازدید عموم در طول تاریخ ، بایگانی می کنه.

aboozar_mr: یکیش بوده . تو همون عکسی که هست ، دیده میشه

aboozar_mr: ربطش ؟

eslahat matin: نه

aboozar_mr: شما فعلا اون سئوالی رو که می گی من جواب ندادم دوباره بپرس

eslahat matin: شما اشتباه میکنی

aboozar_mr: شما درستش رو بگو

eslahat matin: خبر ایرنا نوشته بود این صندوقها

eslahat matin: برای انتخابات مجلس و خبرگان بوده

eslahat matin: شما یک چیز دیگه میگی

aboozar_mr: - سند ایرنا ؟

aboozar_mr: -

eslahat matin: کدومش درست بوده

aboozar_mr: گیرم که اینطور.

aboozar_mr: توضیح من که ربطی به نوع صندوق نداره

aboozar_mr: سند ایرنا کو ؟

aboozar_mr: سند ایرنا ؟

aboozar_mr: کوش؟>

eslahat matin's status is now "Available". (2009/07/20 06:35 ب.ظ)

aboozar_mr: ببین ، کل بیانیه ی ستاد میرحسین الان جلومه.

eslahat matin: آخه من با این سرعت چه جوری برایت سند ایرنا پیدا کنم؟ ها؟

aboozar_mr: شما اول بمن جواب بده : چرا این ، 13 تیر ، شنبه ، منتشر شده ؟

eslahat matin: توی اینتر نت نیستی

aboozar_mr: شما از الان تا پایان مناظره وقت داری. خوبه ؟

aboozar_mr: تازه

eslahat matin: از دنیا هم بی خبری

aboozar_mr: گفتم که . نوع صندوق ربطی و تاثیری تو جواب من داره ؟

aboozar_mr: شما که با خبری ما رو با خبر کن.

eslahat matin: خبر رو بدم

eslahat matin: از قول ایرنا است

eslahat matin: اما تو سایت تابناکه

aboozar_mr: اقا نگفتی. چرا این بیانیه اون زمان منتشر شده

aboozar_mr: خب بده . خوبه .

eslahat matin: قبول داری؟

aboozar_mr: بده ببینم.

eslahat matin: http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=53987

aboozar_mr: گفتم که البته

aboozar_mr: اما بذار بخونم ببینم حالا تو این چی هست.

aboozar_mr: چرا این بیانیه اون زمان منتشر شده

aboozar_mr: چرا این بیانیه اون زمان منتشر شده

aboozar_mr: چرا این بیانیه اون زمان منتشر شده

aboozar_mr: چرا این بیانیه اون زمان منتشر شده

aboozar_mr: چرا این بیانیه اون زمان منتشر شده

aboozar_mr: چرا این بیانیه اون زمان منتشر شده

aboozar_mr: چرا این بیانیه اون زمان منتشر شده

aboozar_mr: چرا این بیانیه اون زمان منتشر شده

aboozar_mr: چرا این بیانیه اون زمان منتشر شده

aboozar_mr: جواب می دی یا نه .

eslahat matin: برای اینکه خبر ها این بود که ما برنده ایم

aboozar_mr: عزیزم

aboozar_mr: این که از ایرنا نقل شده مشکلش چیه الان ؟ این که جواب بی مشکلیه . تضادی هم با حرف من نداره .

aboozar_mr: آقا.

eslahat matin: اگر این صندوقها برای انتخابات مجلس بوده

eslahat matin: پس اونجا چیکار میکنه

aboozar_mr: نگفتم روز پس از انتخابات. گفتم 13 تیر ! می دونی بین روز بعد از انتخابات و 13 تیر چقدر فاصله است؟ 

aboozar_mr:

/ 6 نظر / 9 بازدید
عکاس مسلمان

بسم الله/ ابوذر حزب الله همیشه پیروزه ... اینا همه همینجوریند ... منم با چند تا آدم از خدا بی خبر بحث کردم . همش به حاشیه میرن ... فکر میکنن عین خودشون ببو گلابی هستیم / عقل تو کلشون نیست. انگار برنامه خنگ بازی رو توی درایو مغزشون نصب کردن. شدن وسیله بازی برای اون وریها ... واقعا براشون متاسفم که شدن وسیله بازی جهت انقلاب مخملی / شدن وسیله رنگ انقلاب مخملی .... یه روز سرخ.یه روز نارنجی. امروز هم سبز... وا اسفا. که رنگ مقدس سادات بازیچه شد / حساب کن لژ رهبران آمریکا پشت یه دستگاه گیم نشستن دارن با مغز این برو بچ بازی میکنن :) .... یا حق

عکاس مسلمان

بسم الله/ ابوذر حزب الله همیشه پیروزه ... اینا همه همینجوریند ... منم با چند تا آدم از خدا بی خبر بحث کردم . همش به حاشیه میرن ... فکر میکنن عین خودشون ببو گلابی هستیم / عقل تو کلشون نیست. انگار برنامه خنگ بازی رو توی درایو مغزشون نصب کردن. شدن وسیله بازی برای اون وریها ... واقعا براشون متاسفم که شدن وسیله بازی جهت انقلاب مخملی / شدن وسیله رنگ انقلاب مخملی .... یه روز سرخ.یه روز نارنجی. امروز هم سبز... وا اسفا. که رنگ مقدس سادات بازیچه شد / حساب کن لژ رهبران آمریکا پشت یه دستگاه گیم نشستن دارن با مغز این برو بچ بازی میکنن :) .... یا حق

رضا

سلام یه جوری گفتی حضرات دوم خردادی ! گفتم با تاجزاده تو زندان چت کردی . بنده خدا الان اکثر ملت بخصوص تحصیلکرده ها و اونایی که با اینترنت کار می کنند از این دولت و اعمالش بیزارند و سرکوبها و کشتارهای این اواخر مردم را بیش از پیش از نظام و رهبری دور کرده است .واقعا" شما با چه رویی کشتن مردم بدست بسیج و ...را دقیقا" برعکس جلوه می دید این حرفهای شما اثر عکس می زاره . من قبلا" که مطالب این وبلاگ را می خواندم به نظرم با محتوا و تحلیلی بود ولی این مطلب اخیرت خیلی سطحی و پر از بغض و نفرت بود .

محمد مهدی لطفی

راستی شندید که مخمل خونه مادر بزرگه گفته که این انقلاب مخملی به اون هیچ ربطی نداره به نظر من این اصلاح طلب ها همشون همینجوری هستند و مخشون کوچیکه و هیچ حرفی رو حتی با سند قبول نمی کنند[خنده][خنده]

هانی

بازم دمت گرم ولی جان من باکسی بحث کن حرفی براگفتن داشته باشه حوصلمنو سربرد

حامی میرحسین بودم

خیلی بد نبود خوب بود اینا اخوی همشون همینند سی نکن از منطق استفاده کنی اثری نداره بعد از صلح امام حسن نوبت کربلا میرسه انشالله به امید ظهور منجیمان امام زمان و مر گ بر این خوارج که نماز میتشان را بر قامت مولایشان منجی اصلاحات مرده با کفش و مختلط دیدیم .