يک بیسواد رانتخوار در تلاش برای خرج بی سوادی از جيب ملت

بنا بر گزارش منابع دانشجویی ، جنجال رسانه اي در مورد اخراج يكي از اغتشاشگران 20 آذر دانشگاه اميركبير مرتبط با سوابق آشوبگري وي نبوده و علت اخراج وي ضعف تحصيلي است. پس از صدور حكم اخراج تحصيلي يكي از آشوبگران در سخنراني رئيس جمهور در دانشگاه اميركبير اين شايعه قوت گرفت كه اخراج وي به دليل آشوبگري وي بوده در حالي كه رئيس جمهور در همان جلسه تأكيد كرده بود هيچ كس حق تعرض به هيچ يك از معترضين را ندارد. اما پس از تحقيقات به عمل آمده از سوي خبرنگار رجانيوز مشخص شد، فرد مذكور كه بورسيه دانشگاه شهيد چمران اهواز است به دليل ضعف تحصيلي و عدم رعايت قوانين آموزشي اخراج شده است.

 

برابر قوانين آموزشي چنانچه فردي به وسيله بورسيه در دانشگاهي در دوره دكترا مشغول به تحصيل شده و سپس مشروط تحصيلي گردد، خود بايد تعهدات مالي و شهريه دانشگاه را تقبل كند و در غير اينصورت ادامه تحصيل وي در هر مرحله اي متوقف خواهد شد.

 

بنابراين گزارش متين. م نايب دبير انجمن منحل شده دانشگاه امیركبير نيز كه به دليل مشروطي و سپس عدم ايفاي تعهدات مالي از ادامه تحصيل بازمانده است، در چند روز اخير به جوسازي رسانه اي پرداخته و درصدد است با سياسي كردن موضوع ضعف تحصيلي خود را پوشش داده و با فشار به مسئولين وزارت علوم زمينه بازگشت خود به دانشگاه را فراهم كند. وي در پاسخ به اين سؤال كه "چنانچه از نظر تحصيلي مشكلي نداري، چرا كارنامه خود را در اختيار رسانه ها قرار نمي دهي؟" مدعي شده است: رزومه و مقالات علمي من گوياست و انتشار كارنامه، ورود به حوزه شخصي فرد است!

 

گفتني است در دولت گذشته تعداد زيادي بورسيه تحصيلي داخل و خارج در ميان اعضای دفتر تحكيم وحدت توزيع گرديد و اين افراد كه از نظر بنيه علمي در مرتبه نازلي قرار داشتند با رانت هاي آشكار و پنهان به تحصيل ادامه دادند. با قطع شدن اين رانتها در دولت نهم، ادامه تحصيل اين افراد به دليل ضعف مفرط تحصيلي و مشكلات آموزشي به يك معضل برای آنان و خانواده های آنها تبديل شده است. پيش از اين برخي رسانه ها درباره ضرورت بررسي مجدد بورسيه ها و مدارك تحصيلي اعطايي دولت قبلی به نزديكان سياسي خود و استخدام اين افراد در هيئت علمي دانشگاههاي كشور به وزارت علوم هشدار داده بودند.

/ 3 نظر / 6 بازدید
عبود

واعظان کین جلوه درمحراب ومنبر میکنند چون به خلوت میروند آن کاردیگر میکنند پرسشی دارم زدانشمند مجلس بازپرس توبه فرمایان چراخودتوبه کمترمیکنند

بهشتی

سلام . برای پست قبلی تان کامنت گذاشتم ،‌حوصله کردید ببینید ! ........................ امیدوارم چنین باشد

عبود

چراجوابمو نمیدی