زلزله...

اذا زلزلت الارض زلزالها

بم  در ۱۲ ثانيه مصداق اين آيه شد . زلزله ای با خرابيهای گسترده تر از گذشته . حتی از رودبار و منجيل . بيست هزار واحد مسکونی منهدم شده است. نزديک به بيست هزار نفر کشته و مجروح . رهبر انقلاب هم الان آنجا است. و حضور چه کسی غير از او می تواند درد مردم بم را التيام بخشد ؟

کميته امداد توان پاسخگويی به مراجعات مردم را ندارد. سازمان انتقال خون توان پاسخگويی به مراجعات مردم را ندارد. و برای صدمين بار و بيشتر ثابت شد که در مواقع بحران مردم در مرکز حادثه اند. کار بجايی کشيده که استاندار کرمان در سيما می گفت که نيروی انسانی لازم ندارند و ازدحام نيروهای انسانی در حد اعلا است و کم کم دست وپا گير می شود . !

به سهم خودم نيازهای ضروری را که می دانم می نویسم : پتو - چراغ والور - شيرخشک - مواد شوينده - خوراکی فاسد نشدنی مانند کنسرو و کمپوت و بيسکوئيت و ... - و از همه مهمتر دعا برای درگذشتگان وبازماندگان -

بازهم سپاه ميدان دار است. وزير کشور می گفت که شهر به شش نطقه تحت مسئوليت سپاه تقسيم شده. بی نظمی ها را سپاه کنترل می کند. فرمانده سپاه گفت که تا لحظه مصاحبه ششصد سورتی پرواز برای کمک به مردم انجام شده است . البته ارتش هم کم نگذاشته است .مسئوليت مناطق بيرون بم با ارتش است. آنها هم از جان مايه گذاشته اند. بازهم بنازم به نيروهای مسلح .

اما انچه که می ماند زخم دل است که زخم جسم خوب می شود.

خانواده های بی سرپرست - فرزندان بی سرپرست - زنان بی سرپرست و ...

انا لله و انا اليه راجعون

عرصه دوم که همت می طلبد اين عرصه است . بنده خدا کميته امداد تازه آمار بچه های بی سرپرست کشور را صفر کرده بود. دوباره روز از نو و روزی از نو . اينجا عرصه خدمت به مردم دوباره مطرح است.

و اما ... شور ملت جدا ديدنی بود. صفهای اهدای خون - صفهای اهدای اجناس - مصداق بارز

فاستبقوا الخيرات

 

/ 0 نظر / 13 بازدید