ما که از قبــل می دانستیـــم

وزیر امورخارجه فعلی آمریکا--                     --وزیر امورخارجه فعلی ترکیه

بیخود نیست فرید ذکریا مشاور سیاسی اوباما ترکیه را الگوی دموکراسی می داند !

/ 0 نظر / 5 بازدید