گزارش گونه ای از تجمع ديروز ما

تجمع دیروز ، واضح کردن یک نقطه متروک<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دیروز ، رفتیم جلوی شورای امنیت  . حاشیه ها و گزارش نویسی را کاری ندارم ،چون خبر نگار وعکاس نیستم . هرچی بود خیلی خوب و بقول من ، پاستوریزه !! برگزار شد . ولی اگر بگم به ازای هر نفر از ما ، سه تا خبر نگار اومده بود اغراق دور از واقعی نیست. بچه های بیت خیلی قوی آمده بودند برای حفاظت از مجموعه . اما بعضی خبرنگارهایی که مسئله دار بودند ، به بهانه عکس گرفتن از ما ، می خواستند با زوم بالا ، از تو بیت فیلم برداری وعکاسی کنند که تا بچه ها بیت به ما موضوع را خبر دادند ، ما هم با کمال زرنگی پشتمان را به خیابان کردیم و روبروی تشکیلات بیت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایستادیم تا اگر براستی می خواهند از ما عکس بگیرند ، صحنه پشت سر ما خیابان ولی عصر باشد.

بعضی خبرنگارها می گفتند که چرا تعدادتان زیاد نیست ؟ گفتم یک فکر ، لازم نیز به دنبالش یک خیل عظیمی راه بیفتد. یک فکر را تعداد حامیانش درست یا غلط نمی کند ( بر عکس تفکر اصلاح طلبهای ما ، که همیشه تعداد را حجت می گیرند ! )

 

چیز مهم تری هم دیدم که شاید بچه ها متوجه آن نشدند. خبر نگار خارجی زیاد حضور داشت. این به روشنی یعنی اینکه هنوز، هیچ تصمیم و برنامه روشنی درمورد ایران در غرب وجود ندارد و کماکان تحولات درون ایران بسیار بسیار بر روی رفتار آنها موثر است و اخبار چالشی فورا باید منتشر و مستندسازی شود . خبرنگار رویتر می گفت ، دقیقا چه می خواهید ؟ گفتم می خواهیم یک نکته ای را که بنظر ما از دید مسئولان دیپلماسی ما بنظر مخفی مانده اینجا با حضور خودمان واضع کنیم تا از این زاویه ، یک بار دیگر موضوع این مذاکرات را بررسی کنند . گفت چه نکته ای ؟ گفتم اینکه بنظر ما اصولا آمریکا به هچی وجه به دنبال بدست آوردن هرگونه نتیجه ای در این مذاکرات نیست. از زمان مطرح شدن این موضوع از سوی آمریکا و عراق و پاسخ مثبت ایران ، تاکنون آنچه که دیده ایم ، بهره برداری منفی آمریکا و طی کردن ادامه فعالیتهای منفی سیاسی این کشور است. بنا بر این آمریکا ، صرفا به دنبال این استکه فقط پرچم ایران را روی میز مذاکره ببیند. همین . البته ما هیچ نگاهی به بیرون از مرز نداریم و به هچی وجه انعکاس جهانی کارمان و تجمعمان برای ما اهمیت ندارد. یعنی به بیگانه چشم ندوخته ایم . مخاطب ما ، دوستان و عزیزان شورای امنیت و دستگاه دیپلماسی کشور است و آنها را خودی و دوست می دانیم و هچی چیز این اتحاد را نخواهد شکست.

 

سعه صدر بچه های بیت و رفتار مناسب بچه های ما باعث شد که بچه های بیت ، تجمع در مقابل امنیتی ترین نقطه کشور (تشکیلات بیت رهبری و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی) را تحمل کردند و گیر خاصی ندادند و با وجود حضور فعال وقوی شان، بچه ها بیش از حدود 1 ساعت تجمع با شعار های محکم و قوی برگزار کردند و بعد هم بیانیه . انشاء الله که ما درست فکر کرده باشیم و انشاء الله که دوستان سیاسی ، موضوع را مجددا بررسی و تجدید نظر کنند. البته من اعتقاد دارم ، سیاست خارجی نمی تواند حاوی حرکتی باشد که مخالف خط مشی کلی انقلاب و نظام باشد چون چشمان تیز بیرن رهبری مراقب تمامی تحرکات آن است. مگر در دوره قبلی ، کسی توانست یک حرکت استراتژیک منفی سیاسی بکند که امروز بشود ، آنهم با کادر متعهد امروزی دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی ؟

/ 0 نظر / 11 بازدید