شب نونزدهم هم رسيد و من اندرخم يک کوچه...

بسم الله .

اولين ليله محتمل قدر را به رندان عاشق تبريک می گويم و از همه خوبان، التماس
دعای خير دارم .

/ 2 نظر / 7 بازدید
پاسداران

بسم الله . dariushagha ! اولا :: نتايج نهایی انتخابات آمريکا چه در مورد الکتر ها یا در مورد کل آراء ۲ ماه بعد اعلام می شود. اين اطلاع داشتن شما از نتايج چند علت بيشتر نمی تواند داشته باشد. ۱- بی خبری مطلق جنابعالی ۲- تقلب رخ داده و تعيين نتايج انتخابات پيش از موعد ۳- ارتباط شما با سازمانهای جاسوسي آمريکا و خبرداشتن طرح حکومت آمريکا برای ادامه حکومت بوش . کدام است ؟‌همه اش ؟ ثانيا :: وقتی به رهبری چرندو پرند می گويی و بعد می گويی آخيش دلم خنک شد می دانی يعنی چه ؟ يعنی رهبری به اندازه کافی دلت را سوزانده حالا آمده اي و نياز به دل خنکی پيدا کرده ای ! اين را که ما خودمان هم می دانستيم که !

پاسداران

جناب امير فلوجه . ۱- از گذاشتن ليکن وبلاگت در کامنت های من خودداری کن . اگر لينک بگذاری بر خلاف مدعات تمام جريان ضد انقلاب بر آمار بازديد وبلاگ من صحه گذاشته ای . پس لينک نده که چون نمی خواهم باعث شر شوم و برايم مسئوليت دفاع از عقايدت را درست کنی حذف خواهم کرد. و اما .۲- مزحکه يعنی چی ؟ ضمنا ۳- خودت موضع من در مورد تو و اون وبلاگ را می دانی .هردويتان دو لبه يک تيغيد.