/ 13 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی

نه بابا ... تررررررررسیم، [زبان][زبان] حلال جون هر کسی دوس داری یه چیزی بگو[زبان][زبان] یخمک[زبان][زبان]

نه بابا ... تررررررررسیم، [زبان][زبان] حلال جون هر کسی دوس داری یه چیزی بگو[زبان][زبان] یخمک[زبان][زبان]

نه بابا ... تررررررررسیم، [زبان][زبان] حلال جون هر کسی دوس داری یه چیزی بگو[زبان][زبان] یخمک[زبان][زبان]

نه بابا ... تررررررررسیم، [زبان][زبان] حلال جون هر کسی دوس داری یه چیزی بگو[زبان][زبان] یخمک[زبان][زبان]

نه بابا ... تررررررررسیم، [زبان][زبان] حلال جون هر کسی دوس داری یه چیزی بگو[زبان][زبان] یخمک[زبان][زبان]

نه بابا ... تررررررررسیم، [زبان][زبان] حلال جون هر کسی دوس داری یه چیزی بگو[زبان][زبان] یخمک[زبان][زبان]

دولت مولتو ولش...هندووووووونه[زبان][زبان]

رسول

حالا اینم بده به گوگل ترانسلیشنت ببین چی برات ترجمه می کنه:-) Curiosity killed the CAT!!!:-0

ببین زبونو برایت گذاشتم که الحق عضو موثری است برای لیسیدن و به درد "پاچه لیس" ها خیلی می خوره!!-) خوشت اومد؟؟[چشمک][چشمک]

رسول

گوگل ترانسلیشنت تپق زد؟1 بابا قصه همون هیزم و فضوله است که شما توش تبحر داری[نیشخند][نیشخند] این ورژن حارجکیشه[ابله] صداشو در نیار گندش بالا بیاد فکر کنم زبان رو با تک ماده گذروندی[شکست][چشمک]