من مهرآب را کشف کردم !

بسم الله .

بسياری ها نزديکند ، ما تو آنها را نمی شناسی وهنگامی که دست می بری و حجاب را پس می زنی ، نوری شگفت ، سراسر محيط  ، محاط می شود که گويی کشفی يا معجزه ای کرده ای !

من ، صفحه مهر آب را صفحه ای بسيار خشک و با ادبيات نامفهوم می پنداشتم که مخصوص خواص اهل جناس مکرر و صنايع ديگر است ! با اينکه از بچگی پدرم ذهن ادبياتی من را با سوره بچه های مسجد شکل داده بود و قصه های خوب برای بچه های خوب ، اما چون از دعواهای درونی سوره ، پس از سيد مرتضی ، و در زمان او ، عليه او ، و وجود آزاردهنده محمدعلی زم ، و از حکايت مجتمع آموزش عالی ! سوره ، نالان بودم ، ديگر اميدی به سوره وآيه جماعت نداشتم . تا اينکه سيد صالح را ديدم و البته او را هم ، استثناء می پنداشتم .

نشانی مهرآب ، در مجموعه دنبالکهای سيد صالح بود و دنبالش نمی رفتم . اما امروز با يک تقه ( بقول فرهنگستان !) ، او را ديدم و چه زيبا بود واز همه ، مشعوف موسيقی زيبای انتخابی شدم که در دوران کودکی و تلويزيون ديدنم مرا بسيار به عقب برد و دوستان مهرآب بايد ، که مرا نجات دهند والا ذهن من مرا رها نخواهد کرد از بس که خواهد پرسيد ، از که بود و کجا و بر چه ! ذهنم بسمت هزاردستان و ميرزاکوچک و هزارنشانی بيراه اما سبز ديگر رفت اما ... راستی چرا امروز من مهرآب را نشان کردم ؟

مهر آب را بخوانيد. مهر آب حديثی است برای هنرمندانه ديدن .

 

از مهر آب :

هنري زيبا و پاک است که کوبنده سرمايه داري مدرن و کمونيسم خون آشام و نابودکننده اسلام رفاه و تجمل اسلام التقاط اسلام سازش و فرومايگي اسلام مرفهين بيدرد و در يک کلمه اسلام آمريکايي باشد... هنرمندان ما تنها زماني مي توانند کوله بار مسئوليت و امانتشان را زمين بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکاء به غير تنها و تنها در چارچوب مکتبشان به حيات جاويدان رسيده اند و هنرمندان ما در جبهه هاي دفاع مقدسمان اينگونه بوده اند تا بملإ اعلي شتافتند و براي خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگيدند و در راه پيروزي اسلام عزيز تمام مدعيان هنر بي درد را رسوا نمودند

سخن حضرت روح الله با هنرمندان ، به نهم مهرماه شصت و هفت

/ 2 نظر / 11 بازدید
unknown

salam yadetun rafte adrese in "mehre ab" ro bedin ,

ابوذر

بسم الله. بزرگوار ناشناس و عزيز . همانطور که ذکر شد آدرس مهرآب در صفحه مرتضی و ما هست. من چون سيستم فتوشاپ فارسی ام در پلاتفرم فعلی ام کار نمی کند نمی توانم لينکش را درج کنم اما در صفحه جمع مستان که آنهم لينکش در صفحه موجود است درج کرده ام . اما بازهم برای شما آدرس را عرض می کنم .http://www.mehreab.persianblog.ir// يا حق والتماس دعا