يک تجربه رقومی - بخش پايانی

شما دوم خردادی ها ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شما ها که نام اعتماد را با خود خراب کردید ...

شما ها ...

نه فقط اعتماد مردم از خودتان را قطع کردید ...

بلکه به گنجی بنام اعتماد ملی ضربه زدید ...

شما ها ...

 

چند تا احمدی نژاد لازم داریم تا اعتماد ملی را دوباره باز سازی کنند ؟ چند تا ؟

چند تا احمدی نژاد لازم داریم که بدانند امروز بزرگترین مبارزه با آمریکا خدمت به مردم است ؟

چند تا احمدی نژاد لازم داریم که آبروی آقا را بخرند ؟

چند تا شورای شهری مرد و مومن لازم داریم تا ایران را به میدانی از کار و تلاش تبدیل کنند ؟

 

آآآی مردم...

ایران مرد می خواهد ...

یک دستگاه کپی جادویی لازم داریم تا از حاج سید علی کپی های حداقل سیاه و سفید بگیرد و در سراسر کشور پخش کند...

آنهایی که بفهمند درد کشور کجاست .

 

ما در گیر یک جنگ روانی ظاهری و درگیر یک مبارزه اقتصادی جدی هستیم . و من بر اساس این تجربه رقومی ، باید بگویم . باید. که سکوت نشانه مرگ است.

 

و فعلا ختم کلام : مرگ بر تروریست های فکری و روانی و اقتصادی .

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
شش

خاک بر سرتون با این وبلاگتون.همین خامنه ای بی همه چیز گند تو مملکت دیگه.اعتماد هر کس دست خودشه.پس کارتون اشکال داره که کسی بهتون دیگه اعتماد نداره.مرگ بر دیکتاتور دزد و حامی شکنجه و تجاوز و ...