کاربرد "لینک" در سیاست رسانی ای اپوزیسیون

همانطور که گفته شد ، عملیات دفاعی جریانات رسانه ای ضد جمهوری اسلامی در مقابل پاتکهای خبری و رسانه ای نظام اسلامی که از چتر سانسور و مخفی سازی فراتر رفته باشد عملیات تحریف و استناد است. بدین معنا که ضمن استناد به منبع خبر نظام اسلامی ، محتوای آن را تحریف کرده و پس از تحریف ، به نقد آن می پردازند.

برای بررسی نمونه عملیاتی آن ، به عملکرد حسین درخشان در چند پست و لینک ارسال شده از این وبلاگ و درخشان می توان اشاره کرد که در تمامی آنها اصولا درخشان برای فرار از پاسخگویی به محتوایی که اصولا غیر قابل سانسور بوده و از چتر پروپاگاندا و سانسور ضد نظام اسلامی بیرون افتاده است ، دست به همین روش برده و با انتقال یک پیش داوری غلط به کاربران مراجعه کننده به وبلاگ خودش ، سعی در تغییر نگاه ابتدایی به محتوای منتشره دارد. این درحالیست که کاربرد این روش بیشتر زمانی ممکن است که منبع اصلی در دسترس مستقیم قرار نداشته و فرد مخاطب نتواند مستقلا در مورد آن محتوا به بررسی و محاسبه منطقی بپردازد.

از ابتدای این جریان وبلاگی تاکنون ، لینک دادن ، به ابزاری برای تحریف و انتقال پیش داوری به کاربر مخاطب تبدیل شده و وی با درج لینکی با مضمون کاملا انحراف یافته از متن پست های این وبلاگ ،‌سعی در واکسینه کردن مخاطب در مقابل آن را دارد. اما قطعا این امر ، وقتی که وبلاگ پاسداران بشکل منظم به بررسی خروجیهای وی و بررسی منطقی مجدد آن اقدام می کند موثر نخواهد بود.

این بار تمام وزن تحریف روی دو کلمه "ساده" و "خوش قلب" برای غیر سیاسی و احساساتی بودن تحلیل ها و مطالب ، گذاشته شده است.آخرین مرحله از لینک تحریف آمیز درخشان به بخشی مهم از پست قبلی یعنی افشای مدیریت و نقش درخشان در راه اندازی بیش از ۴۰ سایت اینترنتی اختصاص یافته و با تغییری منطبق بر روشهای عملیات روانی کلمه مدیریت و راه اندازی به گرداندن و چرخاندن تغییر پیدا کرده تا صورتی غیر واقعی و اغراقی به خود گیرد. این درحالیست که حتی اینجانب با وجود مشغله سنگین و عدم ارتباط شغلی با حوزه اینترنت ، در تاسیس و مدیریت تعداد زیادی از سایتهای اینترنتی مستقیما دخالت داشته ام و برای فردی که بقول خودش تمام حرفه و منبع درآمد وی تاسیس سایتهای اینترنتی و فعالیت وب بوده و البته از فعالیت و همکاری با هیچ گروه و جریان محارب و یا غیر محارب در این زمینه ابایی ندارد ، همکاری و مشارکت در تاسیس یا مدیریت حدود ۴۰ سایت اینترنتی چیزی غیر منطقی نیست.

بد نیست توجه داشته باشیم که بین ::شخصا چرخداندن:: و ::شخصا مدیریت کردن:: تفاوت زیادی است. برای نمونه مشغله کاری من خصوصا اخیرا به حدی رسیده که چرخاندن همین وبلاگ هم برایم بسیار مشکل شده است. اما در همین حال ، مدیریت هرتعداد پایگاه اینترنتی یا دخالت مستقیم و شخصی در تاسیس آن کار سختی حتی برای من نخواهد بود. این درحالیست که درخشان بطور مستقیم حداقل ۲ وبلاگ فارسی و انگلیسی خود را کاملا شخصا ::چرخانده:: و محتوای آن را کنترل و بروز می کند.

حال ، گذشته از این تحلیل منطقی ، فقط نگاهی به فهرست whois سایت شخصی حسین درخشان نشان می دهد که وی مسئولیت حدود ۴۲ دامین را فقط ::با نام اصلی و هویت آشکار :: بر عهده دارد و این جدا از بقیه مواردی است که وی اصولا صرفا در طراحی  و یا اجرای پروژه دخالت داشته نه مالکیت و مدیریت آن و همچنین جدا از مواردی که است که از درج نام خود و بکارگیری هویت اصلی خودداری کرده است.

Registrant Search:

"Hossein Derakhshan" owns about 42 other domains

حال بد نیست آقای درخشان سعی کند تا لینک تحریف آمیز جدیدی را بسمت این سمت بفرستند. والا با وضع فعلی ، با ازای هر لینک یک مطلب ، فشار زیادی را به محتوای وبلاگ وی و وضعیتش وارد خواهد کرد.

اینجاست که می گویم وجود و حضور چنین اپوزیسیون دروغگو و فریبکاری در داخل کشور نمی تواند بدون برنامه و هدایت کلان تری صورت پذیرفته باشد. پیشنهاد من به آقای درخشان ، پاسخ به منطق موجود در چند پست قبلی است. زیرا چیزی جز منطق نمی تواند در پاسخگویی به این مطالب کارآمد باشد و گفته شد که لینک فرستادن ، خصوصا به این شکل ، مشکلی از مشلات وی را برایش حل نخواهد کرد.

/ 0 نظر / 11 بازدید