/ 21 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پاسداران

اگرآوردن نام علی آبروی کسی را ببرد آن کس کسی چز مخالفان علی و پاک کنندگان راه و منش و روش او نبوده و نیستند. از علی نام خواهیم برد ، راه و منش و روش او را تبلیغ و تشریح می کنیم و عمل او را ملاک راهمان قرار خواهیم داد. ولو کره المنافقون. پاسخ تهمت هايت به انقلاباسلامی را هم در کنار همانها که به علی تهمت بی دينی زدند خواهی داد. يادت رفته با علی چنان کرديد که هنگام شهادتش گفتند مگر علی هم نماز می خواند ؟ جنايت کار بزرگ شما هستيد که انسانی ترين و الهی ترين انقلاب جهان را متهم به جنايت می کنيد. اين ، جنايتی در حق فکر و انديشه انسانها است و چون مايه ء تفاوت انسان و حيوان در ابتدا ، همان فکر است ، پس بزرگترين جنايتکار عالم شماها هستيد. اگر اسم اينها فحش بود ، خوب من فحش دادم .

پاسداران

آخرين تلاش ضد انقلاب : فحش اخلاقی دادن به احمدی نژاد !! بدبخت ها .

پاسداران

بسم الله . نحوه ء مبارزه ء ضد انقلاب با انقلاب ::: فحش و دروغ و تهمت! :::

تندر

قبلا گفتم و باز هم میگویم که اگر دوست نداری برایت کامنت نگذارم نه آنکه فحاشی کنی و بعد هم بگویی گه اینها سزاست و نه ناسزا! خوانندگان میدانند که اینها سزای چه کسی است.

تندر

این کملات را از تنها ی کامنتت استخراج کردم اینها فجاشی نیست؟‌ پس چیست؟ عاقلان دانند.( خودت را زياد خسته نکن…خيلی خيلی ديگر داريد زرنگ می شويد ها . بد نگذرد. سنگ پا را روسفيد کرديد ! بد تر از گربه از هر طرف بيافتيد چهار دست و پا روی زمين می آييد !...اينجروی مسخره بخواهی پيش بروی ارزش بحثهايت به صفر ميل می کند و يواش يواش بدرد آنجايی می خورد که خودت می دانی…اين نهايت بدجنسی و بدذاتی و بی صفتی آدم است که ... اما حالا شکست در انتخابات را نشانه کج بودن سيبيلش هم نداند!...دهان من را بيشتر ازاين باز نکن…)

پاسداران

بسم الله . يا نمی دانی فحش چيست ، يا اينکه در اوج و قله ء بی انصافی ايستاده ای. اينها که گفتم همه سزا بود ودر حقتان ساری وجاری. فرهنگ رجز خوانی و مقابله و مجادله را خوب بلديم . باز هم دارمی می گویم زياد خودت را اذيت نکن. ! ای داد باز فحش دادم ! ديگر خيلی داری زرنگ می شی ! ای وای دوباره فحش دادم !

پاسداران

بسم الله . کش پيدا کردن يک يحث روشن !

محمد خفن

ای ول بابا ابووووووووووووووووووووووووووووووووووووذر!!!!!!!!

Behrooz

Ahmadi is a terrorist. Kill the terrorists

پاسداران

بسم الله . اگر ترويست بودن خوبه ، چرا می گی احمدی ترويسته. اگر بده چرا می گی ترورش کنند ؟! حالتون خوب نيست ها ! :)) البته ما اتفاقا برايجان دکتر خيلی هم نگرانيم . بدونيد. خون ازدماغش بياد فنس همه تونو می بريم ! حالا اسمش تروريزمه ؟ باشه . همينيه که هست. البته ديگه راه را شناختيم . اين راه ديگه قائم به شخص نيست/.