سخنی در باب استشهاد

من در مطلب اخیر ، سعی دارم به سه  موضوع که فکر می کنم بشدت در مباحث پیرامون شهادت و شهادت طلبی و انجام جهاد فیزیکی علیه دشمن دین و منافع مسلمانان مورد غفلت واقع شده است بپردازم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

v       مبحث اول ، تفاوت معنای سیاسی و معنای حقیقی لفظ استشهاد است.

 

استشهاد ، در لغت فارسی ، به شهادت طلبی معنا می گردد و لفظی عربی ، به معنای طلب کردن شهادت است . در معنای عمومی نیز، از این لفظ ، آمادگی برای قرار گرفتن در مسیر شهادت ، مستفاد می گردد.

 

آنچه که در ادبیات عمومی سیاسی دنیا ، از استشهاد مد نظر است ، آمادگی ، برای قرار گرفتن در محیط خطراتی است که از ناحیه انجام جهاد علیه دشمنان اسلام ، ایجاد شده   ودایره آن ، خود فرد مجری جهاد وعملیات را بهمراه دشمن ، فرا می گیرد. یعنی در حقیقت ، در این تلقی کاربردی از لفظ استشهاد ، آنچه که مد نظر است ، درگیر شدن فرد مجری جهاد ، با خطراتی است که خود برای دشمن ، ایجاد کرده است و      می توان گفت در این وضعیت ، فرد مجری عملیات ، خطر را با خود حمل کرده و آن را مانند پیک ، به دشمن می رساند و خود ، همیشه خطر را به همراه دارد. شهادت ، وضعیتی است که در این نوع از جهاد ، احتمال وقوع آن ، بسیار بالاتراز انواع دیگر جهاد و مبارزه برای فرد مبارز مطرح می شود.

 

 

آنچه که روشن است ، در این نوع برداشت ، موضوع مورد بحث ، نه تفاوتی در نوع و وضعیت هدف ، تفاوت در ایدئولوژی و تفکرات مبارز و نه چیز دیگر ، بلکه صرفا قرارگرفتن فرد مبارز ، معمولا در کانون خطری است که برای دشمن فراهم می سازد. با این نگاه منطقی ، بدیهی است که تفاوتی از منظر شرعی بین این نوع از روش مبارزاتی با روشهای دیگر مبارزاتی وجود ندارد الا اینکه بنظر برسد دستورات شرع ، مبنی بر ضرورت سعی بر حفظ جان مبارز ، نادیده گرفته شده باشد.

 

پس در حقیقت "استشهادی" بودن ، در حقیقت چیزی جز "داشتن آمادگی روحی همیشگی برای شهادت در راه جهاد ومبارزه با دشمن دین" ، نیست. در مبارزاتی هم که فرد مبارز ، کانون خطر را با خود به سمت دشمن منتقل نمی کند نیز ، احتمال و آنچه که در حقیقت رخ می دهد ، این است که دشمن ، خطری را بسمت او فرستاده و متوجه او می کند. بنا بر این ، در انواع دیگر مبارزه و جهاد نیز همیشه بایستی رویه استشهاد (یعنی شهادت طلبی) در ذهن   و دل د جان فرد رزمنده ، خانه کرده باشد. این نکته ظریف است که روشن می کند تفاوت تلقی های عمومی از لفظ استشهاد (به معنای اجرای فردی عملیات علیه دشمن ، با قرار گفتن در محیط مخاطرات همان عملیات) و تلقی اصلی منطقی و اسلامی از آن (یعنی طلب شهادت و آمادگی همیشگی برای آن) در نگاه دقیق تر به موضوع است. والا همانطور که روشن است ، فردی که دارای لقب استشهادی است ، از نظر آمادگیهای روحی و روانی و بینش و افق نگاه اعتقادی نباید تفاوتی با سایر مبارزان داشته باشد.

 

باید گفت ، شهادت طلبی ، نه تنها یک فاکتور برتری دهنده ارزشمند ، در میان انسانها است ، بلکه برای مبارزان راه حق ، یک ضرورت است و بشکلی می توان گفت ، آرزوی شهادت و طلب آن ، نه تنها یک آرمان بسیار متعالی ، بلکه از منظر اسلام ، یک واجب است و انسان مسلمان ، بایستی اولا : همیشه آماده مبارز ه در راه احقاق حق و زودن ظلم و رفع تاریکی ها و پلیدی ها را داشته   و دوما : در مسیر این مبارزه ، تا سرحد جانفشانی در راه هدف دینی خود،  خود را آماده کرده باشد . یعنی شهادت طلبی ، از منظر اسلام ، نباید بشکل یک فاکتور تئوریک متمایز کننده بین بخشی از مسلمانان با بخشی دیگر خودنمایی کند. بلکه باید بشکل ویژگی مشترک تمام مسلمانان ، در جامعه اسلامی، خودنمایی کند.  

v       پس از این مبحث ، می خواهم بحثی پیرامون تفاوت جایگاه ، نقش ، شکل ، اثرات و وضعیت های دو نوع جهاد از نظر اسلام ، یعنی جهاد اکبر و جهاد اصغر بپردازم . 

 

همانطور که بسیاری از خوانندگان این مطلب نیز آگاهی دارند ، از منظر اسلام جهاد در راه خدا ، به دو بخش مرتبط اما از نظر شکلی کاملا مجزا ، تقسیم میشود و این دو قسم ، قسم جهاد اکبر وجهاد اصغر هستند.

 

شاید بنظر برسد که این نوع دسته بندی ، بر اساس حجم و شدت عملیات دشمن و یا خودی انجام شده است. باید گفت، این تلقی، بشکل ابتدایی صحیح نیست. اما پس از غور بیشتر در این مفهوم ، می توان به شکلی همین تلقی را صحیح عنوان کرد.

 

اسلام ، بزرگترین دشمن انسان را نفس و شیطان درون , معرفی می کند و همیشه او را از این دشمن درونی ، برحذر داشته است. دستورات و فرامین و رهنمودها و تعالیم اسلام ، برای انسان ، در راه مبارزه و تفوق بر این دشمن کینه- توز ، به حدی است که گاها موجب گشته برخی اصولا اسلام را دینی فردی ، دارای مجموعه ای از تعالیم ، برای برقراری رابطه و تعاملی صحیح بین خدا و بنده ، و مبارزه با هواهای نفسانی و دستورات شیطانی ، تلقی کنند. اما آنچه که حقیقت است این که ، اسلام ، پیروزی در جبهه جهاد اکبر یعنی مبارزه با دشمن اکبر ( نفس ) را مقدمه ای برای پیروزیهای مختلف در جبهه جهاد اصغر می داند. حتی پیروزی در جهد جبهه اکبر، می تواند برای فرد مبارز ، اثرات مختلفی بدنبال داشته باشد که یکی از آن ، می تواند تغییر جهت و نگرش به موضوع جهاد و حتی انواع و اشکال پیروزی وشکست در آن باشد.

 

جبهه و جهاد اکبر ، در خصوص دشمن و دشمنی بزرگتر برای انسان تعریف شده و جبهه و جهاد اصغر نیز ، در باب دشمن بیرونی. دشمنی که چشم به آبرو و مال وجان مسلمان دارد.

 

تفاوت دشمن برون و درون ؛ در هدف و شکل حمله او است :

 

-     دشمن درون ، دشمنی نامرئی ، با اهرمهایی بسیار قوی ، مبتنی بر برخی از صفات درونی انسانی ، مانند میل به مال واموال و فرزند و حیات و زیبایی و ستایش شدن ... است. اما دشمن بیرون ، اولا دشمنی قابل مشاهده و لمس وارزیابی ، با امکاناتی محدود به مقتضیات زمانی ومکانی است.

 

-     روشن است که دشمن بیرونی ، دارای بخش زیادی از همان نوع محدودیت ها است که مبارز ، خود نیز درگیر آنها است. مانند تفاوت شب و روز ، تفاوت منطق مبارزه ، تفاوت تسلیحات وامکانات و جنگ اطلاعات و ... . لیکن ، دشمن درون ، به هیچ وجه دچار چنین محدودیتهایی نیست.

 

-     همچنین ، دشمن درون ، همیشه همگام و همراه فرد مبارز است و در هر لباسی و زمانی و مکانی بدون هیچگونه محدودیت ، همیشه در پی اغوا و فریب و شکست دادن قوای رحمانی در درون فرد مبارز است.

 

-     کشته جنگ و جهاد اکبر ، نه تنها از ارزش و اعتبار افتاده و منفور و بی ارزش می شود ، بلکه به سمت جبهه دشمن حرکت کرده و خود به عنصری در صف دشمن تبدیل می گردد و به تضعیف و حمله به جبهه قبلی خویش می پردازد. در حالیکه کشته و مجروح جبهه و جهاد اکبر ، معتبر شده و حتی خون او ، موجب تقویت جبهه مبارزان و مجاهدان می شود .

 

-     کشته و مجروح جبهه و جهاد اکبر ، ابتدائا در ظاهر کماکان در جبهه خودی قرار دارد. اما آرام آرام ، در صورت عدم مداوا و درمان بیماری وجراحت خود را مانند یک بیماری عفونی در سرتاسر جبهه خودی گسترش می دهد. درحالیکه جراحت در جبهه جهاد اصغر مشهود و معلوم بوده و در صورت مسری بودن - مانند وضعیت جراحات بیولوژیک وشیمیایی - ، می توان آن را مشاهده و درمان و قرنطینه نمود.

 

-     همچنین فرد مجاهد مجروح در جبهه جهاد اصغر ، خود دست به ازدیاد جراحت خود نمی زند و همچنین با آگاهی ، تلاش در راه گسترش مجروحان همانند خود ، نمی کند و از درمان نیز دوری نمی کند. درحالیکه مجروح جبهه و جهاد اکبر ، خود آگاهانه ، باعث تعمیق جراحات خود شده و از درمان دوری می کند و بیماری عفونی خود را نیز آگاهانه در جبهه قبلی خود ، گسترش می دهد.

 

-     مجروح جبهه جهاد اصغر در صورت عدم درمان ، نه تنها موجب تقویت مولفه های روحی و روانی جبه خود می گردد ، بلکه بسیاری از آسیب های دیگر را نیز جبران می کند ، لیکن کشته و مجروح جبهه جهاد اکبر ، نه تنها آسیب زا است ، بلکه هنگامی که بر اثر جراحات گسترده ، دراین جبهه بمیرد ، خود به عاملی منفی بر علیه دوستان اسبق خود  تبدیل شده و تبدیل به عاملی کامل در تضعیف جبهه حق می گردد.

 

-     تفاوت مرزها و جبهه ها در جبهه و جهاد اکبر بسیار ناپیدا و پیچیده شده در انواع شبهات وفتنه های فکری و روحی وروانی است. لیکن مرزها و خطوط مبارزاتی جبهه و جهاد اصغر بسیار روشن و واضح و گلوله ها نیز برعکس گلوله های نامرئی و نامحسوس جهاد اکبر ، کاملا ملموس و قابل مشاهده است.

 

-     تسلیحات دو طرف خیر و شر در جبهه و جهاد اصغر ، هر دو مادی بوده و بطور کلی دارای اثرات و نحوه تخریب مشابه با یکدیگر اما با شدت وضعف های متفاوت است. لیکن ابزار دفاعی و جهادی مجهاد جبهه جهاد اکبر ، با ابزار تخریبی دشمن درون ، بطور کامل از دو جنس متفاوت است.دشمن از ابزارهای مادی و دنیوی ( البته متفاوت با ابزارهای جهاد اصغر ) بهره می گیرد و مجاهد ، از ابزارهای معنوی و الهی.

 

 تفاوتهای فوق الذکر   و همچنین تفاوتهای بسیار ناگفته ، روشن می کند که خصم درون ، بسیار قوی تر ، مجهز تر و فارغ البال تر از دشمن بیرون است و روشن است که شکست دادن چنین دشمن بیرحمی ، بسیار سخت تر شکست دادن دشمن بیرون است. گاها، دشمن بیرون ، با بهره گیری از ضعف مبارز ، در عدم پیروزی بر دشمن درون ، سعی در حمله به مبارز در وضعیت بیرونی دارد . بدیهی است که شکست دادن دشمن درون ، مسلما مبارز را برای پیروزیهای بعدی آماده تر می کند.

 

همانگونه که گفته شد ، پیروزی در جبهه درون ، می تواند بینش و روش مبارزاتی مبارز و رزمنده راه خدا را نیز بهبود بخشیده و تعالی دهد. از جمله این تکامل ها ، می تواند تکامل در نگاه به موضوع جهاد باشد.

 

فرد مجاهد ، در مسیر جهاد ، با پیروزی در جبهه درون و رهایی یافتن از شر امیال شیطانی همچون حب مقام، مال و اموال ، ستایش و دیگر امیال درونی خود ، دیگر ، نه تنها فتح خاک را پیروزی نهایی خود قلمداد نمی کند ، بلکه آن را رسالت غایی خود نیز نمی داند. او ، با کمک آموخته های خویش در جبهه جهاد اکبر ، می داند که رسالت او ، به عنوان یک انسان دینی ، صرفا اطاعت از فرامین الهی است و در این راه ، صرفا در حال شرکت در آزمایشات متعدد خداوند متعال است. بنا بر این ، خود را مامور به کسب نتیجه ندانسته و خود را مامور به انجام هرچه بهتر وکاملتر وظیفه می داند. خواه این انجام وظیفه ، به نتایج ظاهری منتج گردد و و خواه نگردد. شاید بتوان گفت که اصل شهادت طلبی نیز از این احسای ماموریت به وظیفه و نه تنیجه نیز نشات می گیرد و اگر غیر از این بود ، شهادت و کشته شدن ، در حالیکه ماموریت کسب نتیجه است ، و فرد در هنگام حصول نتیجه دنیوی حضور ندارد ، چه معنایی می تواند داشته باشد ؟

 

آیات قرآن کریم ، و روایات متعدد و متواتر اهلبیت عصمت و طهارت نیز ، انسان دین مدار را به همین سو رهنما است. قرآن کریم به صراحت ، برای مجاهد پیروز بیرون آمده از میدان جهاد اکبر ، نتایج جهاد اصغر را بطور کامل به دو دسته مثبت تقسیم می کند و به او می آموزد که برای انسان مکلف به تکلیف ، اصولا چیزی بنام شکست وجود ندارد. قرآن کریم ، نتایج جهاد اصغر را در یکی از دو نیکی -احدی الحسنیین- قرار داده است. یا فتح ظاهری ، یا فتح باطنی و شهادت ، که بالاترین مقام انسانی است.

 

بنا بر هدایت دینی ، انسان مکلف و پیروز جبهه جهاد اکبر ، در همه حال پیروز و بقول ادبیات معاصر ، درگیر یک بازی برد برد است. چه بکشد و چه کشته شود پیروز است   و همیشه باید بدانیم این شرط هنگامی محقق است که او ، پیروز میدان اولیه و بزرگتر ، یعنی جهاد اکبر باشد وبه هیچ نتیجه ای دلبستگی داشته باشد و جهاد اکبر واصغر او ، فقط و فقط ، با قصد قربت ، یعنی نزدیک تر کردن خود به خداوند متعال صورت گرفته باشد. این ، یعنی قصد قربت خالص در جهاد و مکلف شدن فقط به تکلیف ، از نتایج تعالیم و جهاد و پیروزی در جبهه جهاد اکبر است و شاید بتوان گفت ، بزرگترین سلاحی است که در سایه خداباوری و اتکاء به مرکز عالم ، خداوند متعال و تمامی امکانات او ، و خود را در خدمت او دانستن و دیدن ، به دست مجاهد راه خدا می افتد.

 

v       مبحث سوم ، بحثی پیرامون وضعیت امروز برخی از استشهادیون ما در جبهه جهاداکبر و اصغر است. 

 

شاید با کمک مباحث پیش گفته ، بتوانیم کمی وارد موضوعی شویم که از ابتدا قصد پرداختن به آن را داشتم لیکن بدون ایجاد شفایت و وضوح کافی در مفاهیم فوق الذکر ، اعم از جهاد و شهادت ، نمی شد وارد آن شده و از سوء تعابیر و نارسایی کلام ، جلوگیری کرد.  

 

اینجانب قائلم ، متاسفانه ، امروز بخشی از کسانی که داعیه دار فرهنگ استشهاد هستند ، اولا بشدت در جبهه جهاد اکبر شکست خورده و ضعیف شده اند و ثانیا ، برای آرام کردن وجدان خود ، بی عملی در جبهه و جهاد و مبارزه با جبهه کفر و الحاد و استکبار ، خود را درگیر نوعی از مبارزه کرده اند که بنا بر مشهورات زمانه ، و نه حقیقت ، ساده ترین نوع جهاد بنظر می رسد. علل و نشانه هایی در این زمینه وجود دارد که ساده ترین آنها ، عدم اطلاع از ساده ترین احکام و نکات دخیل در فرهنگ شهادت طلبی و احکام اطاعت از ولایت و فرماندهی است که سعی می کنم از کنار آنها عبور کنم . 

 

آنچه که می خواهم روی آن تاکید کنم اين است که

 

سخت ترين نوع جهاد و مبارزه خصوصا در دوران امروز ، جنگ و جهاد اکبر و جهاد فکری و ایدئولوژیک و فکری است.

 

انقلاب اسلامی ، خود ، نمونه ای ای این حقیقت درخشنده است که مجاهد راه خدا ، در صورت پیروزی در جهاد اکبر است که می تواند به افقهای آینده ، امید داشته باشد. والا کسی که هنوز در جبهه و جهاد اکبر، وارد نشده ، چگونه می تواند به دشمنی حقیقتا ضعیف تر از دشمن درون ، اما با رنگ و لعابی بسیار شدید و رجزخوانی دائم ، یورش برد ؟ روشن است که مقدمه دستیابی به قدرتی که بتواند مجاهد راه خدا را از اسارت ترس و خودباختگی از رنگ و لعاب وتبلیغات و حتی عده و عده واقعی دشمن برهاند ، توشه ای از معلومات و یقینیات معنوی است که بایستی از جبهه جهاد اکبر با خود به صحنه جهاد اصغر بهمراه آورده باشد. 

/ 10 نظر / 32 بازدید

ميشد حدس زد که پيامهای اينجا قبل از تاييد نمايش داده نميشن! چون در غير اينصورت فقط بايد ۱۰۰-۱۵۰ تا کامنت اينجا ديده ميشد. البته نيازی نيست که حتما نظر ادمهای متفاوت با خودت رو بخونی چون به احتمال زياد ميدونی که چقدر دگم و بسته فکر ميکنی. ادم تک بعدی که همه رو يا سياه ميبينه يا سفيد.

کلاشينکف

اینجانب قائلم ، متاسفانه ، امروز بخشی از کسانی که داعیه دار فرهنگ استشهاد هستند ، اولا بشدت در جبهه جهاد اکبر شکست خورده و ضعیف شده اند و ثانیا ، برای آرام کردن وجدان خود ، بی عملی در جبهه و جهاد و مبارزه با جبهه کفر و الحاد و استکبار ، خود را درگیر نوعی از مبارزه کرده اند که بنا بر مشهورات زمانه ، و نه حقیقت ، ساده ترین نوع جهاد بنظر می رسد/// کيهان از اين حرفها نمی زنه ها!!! مواظب زوايه و شکاف و شکافت باش!

Ahmad

Zekre men allah va fathon gharib

کلید

سلام.... سر بزن .... وبلاگ پر محتوا و حجیمه. به امید دیدار.

استشهادی فدايی سيد علی

بسم الله. سلام انتخاب وبلاگ پاسداران به عنوان دومين وبلاگ برگزيده پرشين بلاگ را تبريک عرض ميکنم ( فکر جاييزتم نکن )

tayebeh

هوالشاهد جناب ابوذر سلام انصافا وبلاگ خوبی داريد... مطلب جديدتان هم طولانی بود ُ همه شو هنوز نخوندم... اين نظر منه درباره استشهاد.... استشهاد يعنی طلب شهادت کردن... يعنی همين که طالب شی که شهيد شی... راه های زيادی هم وجود داره برای شهيد شدن.... مثلا هر کس که با وضو بميرهُ‌شهيده.... يا هر کس که در راه طلب علم کشته بشه شهيد محسوب ميشه و البته هر کس که به خاطر لوطی گری و رو حساب معرفت با خدا کشته بشه باز هم شهيده... و و و ... اما باور کنيد اين ايامُ‌شب ها بيدار ماندن و درس خواندن کمتر از بيدار ماندن برای عمليات کربلای ۵ نيست.... استشهادی بودن اصلا با حرف زدن جور در نمياد... مگه ميشه يه نفر اون موقعی که جنگ بوده و وقت مرد ميدون بودنُ ُ‌بگه که نه جنگ خوب نيستُ‌حتی نذاره که بقيه هم به جنگ برن و الان بياد گروه های استشهادی تشکيل بده!!!! شايد هم اين حرف هايی که من می زنم به خاطر اين باشه که خودم تا به حال جرات نکردم در هيچ گروه استشهادی عضو بشم... اما شما خيلی خوش به حالتونه که اين جرات رو ژيدا کرديد و استشهادی شديد... شما و دوستانتون.... ......... ادامه دارد.

tayebeh

یادمه یک بار که پسر شهید صیاد از آقا خواست که براش ارزوی شهادت بکنن.. آقا این طوری جواب دادن: دعا می کنم زندگی طولانی و پربرکتی داشته باشید و در آخر ، مرگتون با شهادت باشه.... و به نظر من اینه معنی استشهادی واقعی... یه زندگی پربرکت و بعد مرگ با شهادت... زندگی پر برکت هم یعنی از اون زندگی ها که حتی بعد از مرگ هم زندگی است این طوری میشه طولانی... یعنی به جا گذاشتن یه خط جدید یه مشی جدید و ... دعا می کنم خدا عاشق همه ما بشه... آمین... شما هم دعا کنید که خدا عاشقمون بشه... چون نتیجه اش همه اینایی میشه که گفتم (طبق زیارت شهدا)... ببخشید که طولانی شد.... وبلاگمون که راه افتاد توش مفصل می نویسم.... علی علی .... ..........................

tayebeh

چه قدر من پر حرفم...!!!!! یه پیشنهاد... اجازه بدید کامنت های وبلاگتون بدون تایید ، قرار بگیره... این از اصول آزادی مخالف!!!!!

شیدا

شهادت هنر مردان خداست.

پاسداران

بسم الله . در جواب آن بنده خدای بی نام و نشان که در مورد وضعست کامنت ها پيش بينی کرده : ۱- معلومه در دناس وبلاگ خوانی تازه کاری والا می دانستی که اين وبلاگ ، مدتها پس از آنکه معروفترين وبلاگهای سکولار ، کامنت های خود را با نظارت استصوابی منتشر کردند ، به اين سيستم مجهز شد. ۲- استفاده از نظارت استصوابی هيچ تعارضی با تز وانديشه و ايدئولوژی من ندارد. اما با تمام هيکل ادعاهای آزاد !!!‌انديشانه رفقای تو متعارض است. چرا به آنها نمی گويی که سه سال است کامنت ها را حتی جعل هم می کنند‌؟ ۳- موقعی که يک نفر ضد انقلاب بی شعرو ، می آيد و حتی آبروی مابقی ضد انقلابهايي را هم می برد که اهل فحش - حداقل در ظاهر - نيستند را می برد وصفات لايق خانوادگی خود و خانواده اش را به من و خانواده من و اهلبيت عصمت و طهارت وتمامی مقدسات من نسبت می دهد ، نشان می دهد که ظرفيت چنين امکانی را ندارد . بايد به دهان او افسار بست. من همين کار را کردم تا چشمان خواننده فرهيخته وبلاگم را فحش های شکمی و زير شکمی اينها نيازارد .۴- کسی را برای ايجاد فشارو جنگ روانی انتاب کن که اولا : تمام وجود تو ورفقايت را در اينترنت به زير فشار نگرفته باشد ، دوما : بچه