/ 2 نظر / 9 بازدید
س.م

کاش همت و باکری زنده بودند و اینبار برای دفاع از نوامیس خودشان با یزید دوران- حاکم جائر و مزدورانش- می جنگیدند

باید از خودمون خجالت بکشیم . بخدا اون دنیا هممون میفتیم به دستو پای اینها کاش همت و باکری ها ما رو شفاعت کنند .....