همانا که سست ترين خانه ها خانه عنکبوت است

بسم الله .

کمی خودم هم با حسين درخشان و هم با حاج حسين شريعتمداری صحبت دارم .

 

جناب آقای حاج حسين شريعتمداری .

سلام عليکم

می خواستم در خصوص مقاله خانه عنکبوت بگويم :

- اولا : کيهان اين اطلاعات را از گذشته داشته و در انتشار آن تاخير کرده است. آيا اين شبکه عنکبوتی بايد همچون چتری اختاپوسی فضای کشور را فرامی گرفت و جوانان ساده نهادی همچون حسين درخشان را بخود جذب می کرد تا کيهان اين مقاله را منتشر کند و حساسيت خود درخشان را هم تاجايی بالا ببرد که بنا بر اعتراف خودش مجبور می شود با شما تلفنی صحبت کند‌؟ فکر نمی کنيد دير شده و بايد زودتر حرکت کنيم ؟

- ثانيا : خيلی ها ، خيلی چيزها را انکار نمی کنند . از جمله حسين درخشان که ارتباطش را با بی.بی.سی انکار نمی کند. هم در سايتش لينک آن را گذاشته هم خبر از خبرنگاری برای بی.بی.سی می دهد و هم بی.بی.سی با او مصاحبه می کند - بوسيله مسعود بهنود - و آنها هم او را مطرح می کنند و البته سعی می کنند که همه حرفهايی را که می خواهند بگويند ، از دهان او بگيرند که از زور سادگی درخشان ، همين را هم نمی توانند . درخشان هرچيز را انکار کند ، بدينوسيه ، ارتباطش را با وزارت امورخارجه انگليس - که بی.بی.سی بخشی از آن است - انکار نمی کند. هرچند خودش را در موضوع راديو فردا و سازمان سيا به ... بزند . اما موضوع اين است که اين عدم انکارها چرا تاکنون برايشان هزينه در پی نداشته و چرا سعی آنها در اين قبح زدايی موجب تعامل قانونی با آنها نشده بود؟ چرا تاکنون اين موضوع برای اينها  به مسئله ای جدی تبديل نشده بود تا مواظب رفتار خوا باشند ؟ چرا اين قدر دير ؟

- ثالثا : چرا از عقبه حجتيه ای ماجرا کمتر صحبت کرده ايد ؟ البته ارتباط انگليس با ماجرای باب و بهاء که قابل پاکسازی نيست - و اين را من هم با بضاعت اندک خود می دانم - اما بايد بياد امثال درخشان بياوريم که آنجايی که ناخودآگاهی آنها ، آنها را تبديل به مهره کرده و آنها بی خبرند همينجا است که در حال رفتار مطابق دقيقا همان تربيتی هستند که به آنها منتقل شده ، و درحال بازی در دامان شمری هستند که نامش حجتيه است و شاهنشه !! ايران به اين جريان هم احترام گذاشته و هم جلوی فعاليتهای فرهنگی !! آنها را نمی گرفت ، ولی همينکه با شما تلفنی صحبت می کنند آنچنان خود را شوکه شده می بينند که شوکه شدن خود را بسرعت روی شبکه به استحضار عوام و خواص !! می رسانند .

- رابعا : شما در ارتباطات خود و تعاملاتی که با بخشهای مختلف اجتماع داريد فکر می کنم بايد احتياط بيشتری از خود نشان دهيد . ببينيد کار به کجا کشيده که شماره موبايل شما را روی اينترنت گذاشته اند تا دستکم مقداری برای شما اشغالی گوشی به ارمغان بياورند. همين حسين خان با کمک رفقای الپری خودش يعی در ايجاد يک آزار تلفنی برای شما بود. شوخی نمی کنم . اينها اگر بی منطق شوند هر فعل نامربوط ديگری را هم به آن دست می زنند .

عرايض فراوان و وقت شما ارزشمند ...

از خداوند متعال برای شما آرزوی توفيق و سعادت و انتظار موعود - بيش از پيش - را خواستارم .

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
وبلاگ نويسان حزب الله

سلام اخوی . احوالات ؟ نماز و روزه ها قبول انشا الله . ميگما داش ابوذز نگو بگو آچار فرانسه . باور کنید اين کمک هاي شماست که بلاگ به اينجا رسيده . اجرتون با سيدالشهدا . ملتمس دعا و يا حق

پاسداران

بسم الله . دوستت دارم برادر .دعا کن . آرزو داريم . دعا کن . راستی اد شما را ديدم . هول شدم احتمالا رد کردم . دوباره بفرست عزيزجان. يا علی .