تنها قانون غير قابل نقض !

بسم الله . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

این جالب نیست ؟

بزرگترین متولی موضوع صفر و یک در جهان ، انهم از مدل آمریکایی اش ، شرکت Microsoft که بنظر من و خیلی های دیگر ، تقریبا می توان گفت که ی شرکت دولتی است ، می گوید :

 

 "content which breaks national laws must be taken down"

 

به مشروح آن نگه کنید :

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /> 

 

Microsoft staff defend blog censorship

 

Microsoft execs are using their own personal blogs to wade into the debate surrounding the removal of a Chinese journalist's site from MSN Spaces

 

Andrew Donoghue

ZDNet <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />UK

January 05, 2006, 17:45 GMT

 

A senior Microsoft manager has defended the decision to remove the blog of a Chinese journalist from the company's MSN Spaces site, claiming that content which breaks national laws must be taken down.

Michael Connolly, a product unit manager on MSN Spaces, posted an entry on his personal blog site on Thursday claiming that Microsoft faces a lot of "complicated issues" in China, but insisted that the organisation has not become more aggressive in the way it moderates its user's content.

"In China, there is a unique issue for our entire industry: there are certain aspects of speech in China that are regulated by the government. We've made a choice to run a service in China, and to do that, we need to adhere to local regulations and laws. This is not unique to MSN Spaces; this is something that every company has to do if they operate in China," Connolly said.

The blog in question, written by Zhao Jing, also known as Michael Anti, was removed from MSN servers on New Year's Eve, according to a posting earlier this week by investigative journalist and former CNN reporter Rebecca Mackinnon.

Responding to Microsoft's official comment on the issue and the unofficial comments from Microsoft employee blogs, Mackinnon claimed that the issue goes beyond China.

"The behaviour of companies like Microsoft, Yahoo and others — and their eager willingness to comply with Chinese government demands — shows a fundamental lack of respect for users and our fundamental human rights," she said. "Microsoft, Yahoo and others are helping to institutionalise and legitimise the integration of censorship into the global IT business model."

Another Microsoft blogger, Alfred Thompson, who works in the company's academic relations department, posted an entry on his personal site on Thursday asking for more information on the reasons behind the decision to remove Anti's blog.

"Openness and more information is the best answer when there is a lack of good information. Someone (other than me) has to make some tough decision around all this. They have more information and more to think about than I do," Thompson stated.

But Thompson questioned the logic of Microsoft pulling out of China purely over the free-speech issue claiming the only way to facilitate change is from within.

"There are times when I think we should all stop doing business with China until they become a democracy. And then I think about how well that has worked with Cuba," he said. "Occasionally a blogger is forced to move hosting services and that is wrong and it is a shame on us all. But is it enough to paint a company as an evil servant of tyranny and a threat to human rights? Give me a break."

Both Thompson and Connolly said that the opinions contained in their blogs are their own and do not reflect the official views of Microsoft. On Wednesday, the company said that "local laws and practices require consideration of unique elements".

 

واقعا چه فکر می کنید ؟

چرا این اقدامات در بیرون از مرز منافع آمریکا ممنوع است ونمی توان محتویاتی را که مقررات ملی را نقض می کند قطع کرد ، اما در درون حوزه منافع سیاسی و امنیتی آمریکایی ، نه تنها می توان وبلاگها را قطع کرد ، بلکه می توان صاحبنظران را کتک زد، زندانی کرد یا ممنوع الخروج کرد و کسی حق ندارد در مورد یک موضوع تاریخی حرف بزند و یا تحقیقات پیرامون آن ممنوع است .

چرا آمریکا فکر می کند تنها قانون معتبر لازم الاجراء که کسی حق ندارد آن را نقض کند خود نوشته ؟

من فکر می کنم علت اين است که آرام آرام ، ميزان محتوای مخالف با نگاه آمريکايی در اينترنت وفضای رسانه ای و تحقيقاتی جهان در حال رشد است . آمريکا در حال زمينه چينی برای مبارزه با انقلاب و روشنگری افکار عمومی است. چه در حوزه درون مرزی و چه در حوزه برون مرزی.

 

و اما چند نکته :

 

در جريان اين جنگ روانی جديد معطوف به قدرت که نزديک به انتخابات خبرگان رهبری در گرفته ، در مورد مثلا دفاع از قانون اساسی و جمهوريت ، مطالب خنده داری از عناصر ضد انقلاب و يا اصلاح ! طلب منتشر می شود.

 

يکی دفاع از امام و قانون اساسی در مقابل تحجر !

 

جملاتی هم که در اين فهرست دفاعی بکار گرفته شده خيلی جالب بوده است . برای نمونه از اين حملات اولا : غلط انداز دوما: خنده دار و سوما : پارادکسی و حاوی تضاد درونی ، می توان به جملات دبيرکل گروهک منحله نهضت باصطلاح آزادی ياد کرد. خصوصا برای آنهايی که اين آدمها را خوب می شناسند . حالا از موافقان يا مخالفان آنها !

 

ابراهيم يزدی گفته است : همه آثار باقی مانده از رهبر فقيد انقلاب  از جمله بيانيه های صادر شده قبل از انقلاب ، مصاحبه های پاريس ، حکم نخست وزيری مهندس بازرگان و ساير مواردی که در مجموعه صحيفه نور آمده است نشان می دهد که امام (ره) اعتقاد راسخی به جمهوريت داشته اند .

وی در ادامه ادعا کرده است نظرات مخالفان تز جمهوريت منهای اسلاميت با آنچه در آثار باقيمانده از رهبر فقيد انقلاب طی بيانيه های صادر شده قبل از انقلاب ، مصابه های پاریس ، حکم نخست وزيری مهندس بازرگان و ساير مواردی که در مجموعه صحيفه نور آمده است ، مغايرت دارد.

سند : روزنامه شرق ۱۳/۱۰/۸۴ صفحه سياست

 

حالا از آقای ابراهيم يزدی پرسيد اولا : در صورتيکه شما بنا بر انچه که روزنامه شرق از شما منتشر کرده ، بر صحت و سلامت مواردی که در مجموعه صحيفه نور آمده است صحه می گذاريد ، پس چرا در يکبار در طول حيات امام و چند مرتبه پس از رحلت ايشان ادعای زشت خود در انتساب بخشی از صحيفه نور به حاج احمد خمينی را مطرح ساخته ايد ؟ ثانيا : اعتراف شما در صحت محتوای صحيفه نور موجد يک واقعيت حقيقی ديگر نيز هست و آن ، صحت يقينی نامه حضرت امام به وزير کشور وقت آقای محتشمی پور در مورد عدم صلاحيت اعضای نهضت آزادی جهت شرکت در هيچ يک از مناصب حکومتی اعم از انتخابی وانتصابی بدليل خطرناک بودن آنها برای انقلاب اسلامی با خطری بيش از منافقين مسلح ، بخاطر تظاهر آنها به اسلام و دخالت بی جای آنها در تفسير قرآن و ... است.

 

نکته جالب توجه ديگر اين است که در طول حيات حضرت امام ،‌دقيقا خط برخورد جريان ملی گرايی آمريکايی با جريان خط امامی ، همين موضوع نگاه به بحث جمهوريت و اسلاميت بود که آقای يزدی بايد پاسخ دهد اگر امام ، عين يک عضو نهضت آزادی ، به مقوله جمهوريت نگاه می کرده است ، پس چرا جريان شما در طول حيات حضرت امام بارها با امام و خط امام ، در همه موضوعات به چالش و درگيری رسيديد و در نهايت نيز چون راه را کاملا بسته ديديد ، استعفا کرديد ؟

 

در همين جا توجه کنيم که وقتی دوستان ديگر آقای يزدی ، می خواهند در بحث امروز خود وارد شوند ، دفاع از قانون اساسی را دست آويز می کنند . درحاليکه در قانون اساسی طی اصل چهارم ، قوانين اسلامی بر همه چيز حاکم بوده و طی اصل ۱۱۰ اختيارات ولايت مطلقه فقيه شرح و بسط داده شده است. وقتی قانون اساسی و نظر امام بشکل مطلق مورد استناد چريانات ضد انقلاب قرار می گيرد ، بايد گفت که اولين کسی که سر آن به زير دشنه ء منطق می رود خود آنها هستند چون با اين کار ، بر کل تبليغات ۲۷ ساله خود خط بطلان کشيده اند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
عاشورائیان

بسم الله // اینا هیچ وقت نفهمیدن چی میگن... همین ابراهیم یزدی یه روز یه حرفی می زنه فرداش که یادش رفته روز قبل چی گفته با ابراز یه سری نظریات حرفهای خودش رو نفی میکنه و به قول شما خط بطلان میکشه ...// آقا جویای حال شما بودیم اما جوابی نیامد// یا حق