چه کسی ، چرا ، چگونه برای فرا حاشیه سازی می کند؟

از زمان شکل گریری اولین جوانه های شکل گیری مجمع فعالان فناوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی که با عنوان اختصاری فرا شناخته می شود ، تاکنون مطالب بسیاری از سوی موافقان و همدلان در مورد ضرورت تشکیل چنین محلی برای تبادل اطلاعات وتجربیات میان فعالان و همچنین برقراری یک پل بین نظرات مردمی و تخصصی با لایه های حاکمیتی برای انتقال نظرات، اطلاعات و تجربیات طرح شد. اما از همان زمان ، جریانهایی نیز تلاشهایی را برای کم کردن از سرعت پیشرفت و کیفیت اجرای طرحهای منجر به تاسیس و شکل گیری و انسجام این جمع مردمی آغاز کردند. سعی خواهد شد به شکل خلاصه و فهرست وار ، مشخص گردد که چه کسانی ، چرا و چگونه در تلاش برای حاشیه سازی هستند.

مخالفان هم موافقند !

برخی از عناصری که طی چند روز ابتدایی تشکل مجمع فرا ، انواع متناقضی از نکات را در مورد "فرا" بعنوان موضع خود اعلام نموده بودند ، در برخی خروجیهای رسانه ای ، صحت هدف و آرمان اصلی که مجمع فرا پیرامون آن شکل گرفته ، یعنی برسمیت شناختن نیاز قطعی فعالان فضای فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی مبنی بر ایجاد یک تشکیلات مردمی برای اجتماع و هم افزایی را تایید کرده و تاکید می کنند آنچه که پیرامون موضوع فرا پیش آمده ، چیزی جز حاشیه نیست  ، لیکن این حاشیه ها ( بر فرض اطمینان از صحت ! ) از نظر این عناصر ، چنان اهمیت دارد که اجازه دارد ضرورت و حقیقت بزرگتر را به چالش بکشد. (مستندات در اختیار مجمع فرا قرار دارد) اما هنگامی که این عناصر متوجه می شوند که مسئولیت پذیری در خصوص مطالبی که حقیقتا در حاشیه برای به چالش کشیدن متن طرح شده ، امری ضروری و قبول کردن مسئولیت اقدامات و حرکات رسانه ای، ضرورت قطعی حضور در فعالیت رسانه ای است ، تلاش خواهند کرد تا رفتاری متین تر و در چهارچوب قانون و ارزشهای نظام حاکم جمهوری اسلامی از خود بروز دهند. حالا باید دید حاشیه های مذکور چقدر صحت دارند و از چه درصدی از اهمیت برخوردارند و چه مسئولیتهایی بدلیل چه اقداماتی متوجه چه عناصری شده است :

حاکمیتی هستید ! حاکمیتی نیستید ! حاکمیتی هستید ! حاکمیتی ... !

بارها بهانه های متنوعی از سوی افراد مختلف در عدم همکاری با فعالیتهای بخشهای مختلف نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و می شود . جملاتی از این دست که "حضور نهادها و دستگاههای حاکمیتی موجب نگاه قیم مآبانه آنها و تلاش آنها برای دخالت در کوچکترین جزئیات می گردد " ، نهادها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی سهم خواه و گزارش محور هستند  " دستگاههای حاکمیتی و دولتی بدنبال دسترسی به اطلاعات خصوصی و شناسایی ! ما هستند " و ... جملاتی بوده که از سوی عناصر اینگونه بارها شنیده شده است. این تیپ جملات ، معمولا از بلندگوهای جریانات عقده ای و اپوزیسیونی یا عناصری فریاد می شده که دارای فواصل ایدئولوژیک بزرگ و منافع راهبردی متضاد با منافع و مبانی نظام و انقلاب اسلامی بوده ، در تیپها و فیگورهای روشنفکری ، این مواضع را اتخاذ می کردند. نمونه ی این گونه عناصر ، جریانها و گروهها فراوان است. اما بسیاری از همین جریانات ، با مشاهده ی قوت و اقتدار کیفی و کمی تلاش صورت گرفته که ناشی از برخورداری حرکت موصوف از عقبه ی اجرایی ، فکری و مدیریتی جوان و خلاق انقلابی بود که برای مثال در دوران دولت اول اصولگرا به بدنه ی دولت تزریق شد، آرام آرام و بی سروصدا ، به میدان کار و تلاش و ایفای نقش وارد شده تلاش نمودند تا از هدر رفت امکانات و تشکیلات و منابع و خصوصا "آبرو" ی حرفه ای خود در نتیجه ی انزوای حرفه ای جلوگیری نمایند.

در ماجرای مجمع فرا نیز داستان همین است. ابتدا ، عناصری از حضور و همکاری در مجامع تخصصی و کارگروههای علمی و حرفه ای به بهانه اتصال عناصر فعال در فرا به سوابق دولتی و حاکمیتی سرباز زده و این جمع را جمعی حاکمیتی و متصل به دولت و نظام تلقی کرده و برخی دیگر ، با وجود حضور در جلسات ، علت تشکیل مجمع فرا را "تلاش وزارت ارشاد برای جلوگیری از خارج شدن کنترل فضای IT و ICT از هدایت این وزارتخانه و ورود کنترل و اختیارات مدیریتی به حیطه نهادهای حاکمیتی غیر دولتی " معرفی نمودند ! و برخلاف اصرار عناصر کلیدی مجمع فرا ، مدعی بودند که مجمع فرا کاملا دولتی بوده و بخاطر ترس دولت از خارج شدن تسلط این محیط از کنترل وی شکل گرفته است . اما پس از مدتی ، برخی دیگر ، با مشاهده برخی حاشیه سازی های صورت گرفته، به طرح این ادعا پرداختند که مجمع فرا متشکل از جمع اخراجیهای ! دولت و حاکمیت بوده و برنامه ی آنها بدون هرگونه هماهنگی و مجوز و اطلاع نهادهای حاکمیتی و خصوصا مراجع قانونی مسئول در این حیطه و بشکل اخص ، شورایعالی فضای مجازی است!

بنام هوشنگ بکام فرامز ، نه ! بنام فرامز بکام هوشنگ ، نه بنام ... !

برخی از عناصر مدعی مخالفت با فرا ، با انتشار برخی خروجیهای رسانه ای ، مدعی شدند که عناصر مجمع فرا ، با سوء استفاده ی از بکراند ، سابقه و عقبه حاکمیتی و دولتی خود ، اعتماد مدیران و فعالان فناوری اطلاعات بخش خصوصی را جلب کرده لیکن هیچ ارتباطی با نهادهای مسئول ندارند و از جلب اعتماد فعالان به نام شورایعالی فضای مجازی لیکن به نفع مجمع خصوصی (!)  فرا  و کیسه دوختن برخی (؟! ) برای شورایعالی نوظهور مذکور خبر ! دادند.

البته این دسته از عناصر ، بعلت بی دقتی و کم حوصلگی ، فرصت رصد برنامه ی اجرایی مجمع فرا را به خود نداده بودند تا متوجه شوند هرچند بنا بر این است تا مجمع فرا یک نهاد مردمی و واسط -تشکیل شده از نخبگان و متخصصان جوان و انقلابی فعال در این میدان-  برای انتقال تجربیات و دیدگاهها و مطالبات جامعه جوان مردمی و فعالان فضای فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی ( با محوریت نشستها ، جلسات و گفتگوهای علمی و فنی تخصصی ) به مراجع عالی نظام و متولیان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد ، لیکن اهداف و برنامه های خود را در چهارچوب مطالبات مقام معظم ولایت مطلقه فقیه و چشم انداز ایشان از نسبت به این ابزار و محیط تنظیم، و افق عالی خود را کمک به تامین منویات و مطالبات ایشان از مدیران و مسئولان شورایعالی فضای مجازی و ارتقاء وضع این فناوری در کشور به سطح مطلوب و شایسته ی ایران اسلامی با بکارگیری توان نیروهای عمومی و مردمی می داند و اگاهی از تناسب اقدامات و اهداف فرا با این اصول و مبانی که ناشی از شناخت مسئولان عالی نظام و عناصر شورایعالی فضای مجازی از هویت عناصر کلیدی و ماهیت چشم انداز ، اهداف و اقدامات مجمع فرا است ، باعث حمایت ، همراهی و حضور عناصر شورایعالی فضای مجازی در این برنامه ها و فعالیتهای این مجمع می گردد.

با برگزاری اولین برنامه مجمع فرا ، برخی از عناصری که کلید و پایه ی مخالفت خود با فرا را ، بر جریان و حاشیه سازی بر اساس طرح ادعای سوء استفاده ی جمعی اخراجی !! و غیر حاکمیتی ، از اطلاعات خصوصی (؟!) مردم و سوار شدن بر امواج نگرانیهای منطقی مردمی از ماجرای سوء استفاده از اطلاعات شبکه بانکی و ضعف تدابیر حفاظت اطلاعات در آن قرار داده بودند ، سکوت شدیدی اختیار کرده ، این بار ، تجربه گران بی صبری را ، مایه ی عمل جدید یعنی صبر و حوصله قرار دادند و برخی دیگر ، بجای سکوت و لبگزه ، راه حلی شگفت انگیز ، یعنی انتشار موضعگیریهایی با محتوای یکصدوهشتاد درجه متضاد با موضع قبلی را انتخاب و عملی ساختند. با این حساب ، در برخی پایگاه های اینترنتی فرعی این عناصر ، مندرجاتی دال بر اعتراض به سبقه و ماهیت دولتی ، حاکمیتی و غیر مردمی ! فرا مشاهده و این عناصر، این بار به آنچه که آن را حذف فعالان مردمی و تشکیل مجمعی از نهادهای حاکمیتی نامیده بودند معترض شدند !

این درحالیست که برخی از این عناصر با حضور فیزیکی ! در محل مراسم و مشاهده ی عینی برگزاری پنلهای تخصصی موضوعات بازیهای رایانه ای ، ابزارهای وب ، امنیت ارتباطات و اطلاعات و ... با حضور شرکت شرکتهای خصوصی ، اعضای سندیکاهای مردمی تولیدکنندگان محتوا و ابزار و فعالان مختلف مردمی این محیط ، نمی توانستند این حقیقت واضح یعنی ارائه چالشی ترین و پرمحتوا ترین مباحث تخصصی در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مسائل تخصصی ، حقوقی ، مدیریتی و ... پیرامون آن توسط عناصر جوان و متخصص و برخی از پیشکسوتان میدان فناوری اطلاعات و ارتباطات در این برنامه و استقبال شدید مخاطبان از آن را مخفی نمایند. حتی اگر این عناصر رسما در این جلسات حضور نداشتند ( که مستندات حضور برخی از ایشان در همایش فرا در اختیار مجمع قرار دارد ) می توانستند با رجوع به خبرگزاریها و پایگاههای مختلف خبری همچنین پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی مجمع فرا از فهرست این فعالان و مباحث ارائه شده از سوی آنان آگاه گردند که بررسی نیات و اهداف آنان از انکار این حقیقت از حوصله ی این نوشتار خارج است.

دروغگو ، دروغگو ، دروغگو !

یکی دیگر از اقداماتی که در این چند روز پیرامون مجمع فرا شکل گرفت ، تلاشی ناکام در انهدام پایگاه اطلاع رسانی مجمع فرا در آدری ITDM.IR بود. چند روز پیش از شکل گیری مجمع عمومی فرا در تاریخ 26/2/1391 ، این پایگاه توسط مدیران آن برای مدتی بسیار کوتاه ( حدود چند دقیقه ) برای اعمال تغییراتی روی دیزاین بیرونی آن از دسترس خارج و پس از آن مجددا در دسترس قرار می گیرد که بلافاصله موجی از اخبار مبنی بر هک و Deface شدن آن روی رسانه ها منتشر می شود. جالب آنکه مستندات ارائه شده از سوی پایگاههای منتشر کننده این خبر که شامل یک تصویر BMP یا JPG از هک ادعایی بود برخورد های تخصصی برخی کاربران حرفه ای با این اخبار را موجب شده و برخی انتقادات فنی تخصصی به منتشرکنندگان خبر مذکور را موجب گشت. مجمع فرا نیز در اطلاع رسانی به مراکز خبری و رسانه ها ، هرگونه عملیات هکری را رسما تکذیب نمود.

هرچند اصالتا تاثیر هک شدن پایگاه اطلاع رسانی فرا در حقانیت فرا در اهداف و برنامه های اعلامی مشخص نیست و بنظر نمی رسد هک شدن یا نشدن پایگاه اطلاع رسانی یک نهاد عمومی یا خصوصی ربطی به حقانیت آن نهاد در اهداف و پروژه های اعلامی آن داشته باشد ، اما چند روز بعد و در تاریخ 26/2/1391 و در حالیکه تمامی دوستان و فعالان مرتبط با فرا در حال همکاری با برنامه مجمع عمومی فرا در تالار اندیشه ی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بودند ، پایگاه فرا مورد چندمرحله عملیات هکری DDOS قرار گرفته و از دسترس خارج شد که با تلاش تیم پشتیبانی فنی و سرور ، حملات دفع و سایت مجددا در دسترس قرار گرفت. مجمع فرا نیز با ارسال SMS برای مخاطبان از دفع این عملیات و شناسایی IP حمله گر خبر داد.

با این حال ، برخی از رسانه های مرتب با برخی از مخالفین مجمع فرا ، مجددا دست به حاشیه سازی برای مجمع فرا زده مدعی شدند مجمع فرا به دروغ از عدم هک شدن سرور و پایگاه اطلاع رسانی خود خبر داده و بدون توجه به مسئولیتهای صریح و واضحی که این اقدام می تواند متوجه آنان و پایگاههای خبری مرتبط نماید ، از علناً از "دروغ"گویی عناصر کلیدی مجمع فرا خبر دادند !

کی ، من ؟! کی ، این ؟!

یکی از مراکز دولتی که تا قبل از تشکیل شورایعالی فضای مجازی سهم بسزایی در پیشبرد اهداف و ماموریتهای دولتی در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت ، با مشاهده تشکیل مجمع فرا، به موضعگیری علیه فرا اقدام نموده ، ضمن طرح ادعای "کلاهبرداری" بودن تشکیل جلسات مجمع فرا (احتمالا بر اساس یک تشابه اسمی) از فقدان مجوز تشکیل مجمع فرا و غیرقانونی بودن آن از نظر خود خبر داد.

هرچند بنظر می رسد احتمالا نگرانی این مرکز کوچک از تشکیل شورایعالی فضای مجازی و ایجاد مجمع مردمی فرا با کمک برخی از نیروهای جوان ، متخصص و مدیر - که سابقا با آن مرکز همکاری داشته و بعلت ناهماهنگی با برخی جریانات سیاسی خاص ، از همکاری و ادامه خدمت در برخی مصادر دولتی به بهانه های پوششی موجه و آبرومند مانند بورس تحصیلی و صدور حکم مسئولیت در برخی مسئولیتهای دیگر در برخی مراکز و نهادها منع شده بودند – می تواند ریشه ی ایجاد تنش ها و جریانسازیهای آن باشد ، لیکن مجمع فرا برای جلوگیری از هرگونه اقدام فاقد وجه منطقی مدیریتی و تعاملی ، با انتشار بیانیه ای ، نگرانیهای مرکز مذکور را پاسخ داده ، بر مردمی بودن – و غیر دولتی بودن خود – مطابق نگرانی مرکز مذکور تاکید و بر ارائه مجوزهای لازم در صورت ضرورت به مراجع ذیربط تاکید کرد.

مرکز مذکور پس از مواجه شدن با پاسخ متین و تنش زدایی صورت گرفته از سوی مجمع فرا موضوع درگیری خود با مجمع فرا را تعویض کرده، بجای انتخاب مشی همکاری و تعاون و همیاری هرچه بیشتر،  خط رسانه ای القایی از سوی چند پایگاه اینترنتی در طرح ادعای استفاده از اطلاعات خصوصی فعالان فناوری اطلاعات ، برای اطلاع رسانی به آنان از اخبار مجمع فرا و دعوت ایشان به برنامه روز 26/2/1391 ، را با ادعای اخراج یکی از کارکنان خود بدلیل سرقت اطلاعات خصوصی کاربران !! تقویت و پیگیری خط القایی مذکور را در دستور کار خود قرار داد !

بی دقتی برخی از عناصر دولتی در طراحی این ادعا به حدی بود  که در ابتدای امر توجهی به ایجاد مسئولیت قانونی برای مجموعه تحت مدیریت خود در صورت طرح چنین ادعایی نداشتند. بر این اساس و با جلب توجه ها و نگاهها به ادعای طرح شده ( با محتوای سرقت اطلاعات از مجموعه دولتی مذکور ) ، صرف نظر از موضوع ضرورت احساس وظیفه قانونی در قبال ادعاهای بدون ماهیت علیه افراد و اشخاص که متضمن ایراد اتهامات واهی و توهین صریح بوده است ، برخی از عناصر مسئول متوجه مسئولیت قانونی ادعاهای مطروحه شده، لیکن بی اساسی اصل داستان موجب گشت تا باب انداختن مسئولیت ادعای طرح شده بر دوش یکدیگر باز ، برخی از عناصر مدیریتی مذکور اهمیت اطلاعات مورد ادعا را کاسته و خود را در مورد داده های ادعایی مسئول ندانستند و برخی دیگر کل مسئولیت را متوجه فردی دیگر نمودند و تاکنون داستان مذکور بدلیل عدم برخورداری از اصالت و ماهیت واقعی ، فرصت کافی برای تغییر و کاستن و افزودن و تغییر قاصر و مقصر به سازندگان خود داده است !

شاید نتوان نگاه خوش بینانه ای به اقدامات برخی مراکز– متاسفانه که تعداد کادر رسمی تخصصی باقیمانده در آنها در حال حاضر شاید از عدد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند - داشت ، لیکن امید آن است که در آینده ی نزدیک، تاثیر اقدامات مثبت مجمع فرا و برقراری روابط نزدیک و فعال بین بدنه اجتماعی فعالان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی با شورایعالی فضای مجازی و سایر مراجع و نهادهای مسئول دولتی و حاکمیتی در این عرصه ، این مراکز را به برقراری روابطی سالم و بدور از نگرانیهای بخشی - و بر اساس برخی احتمالات، شخصی و گروهی - سوق دهد.

اهداف واضح و شفاف و اسناد بالادستی مجمع فرا ، قرار داشتن آن در سمت تامین منویات مقام معظم رهبری در این عرصه، و توجه مقام معظم رهبری و مراجع عالی نظام به ایفای نقش نهادها و دستگاهها در حمایت از میدان داری نیروهای جوان انقلابی در میدان جنگ نرم ، آزمون خوبی برای نهادهای دولتی و اجرایی برای مشخص شدن میزان علاقه و تلاش آنان به تعقیب سیاستهای نظام - و نه گروهها و جریانات سیاسی خاص و ویژه - در فضای فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال است . نگرانی ای که با ورود برخی از عناصر کلیدی رسانه ای کاملا نام آشنا و معروف این جریان سیاسی خاص و مشهور با تعریف عناوین خاص و جدید مانند کارشناس و فعال رسانه های دیجیتال شکل جدی و البته علنی بخود گرفته است و بنظر می رسد ورود مقام معظم رهبری به صحنه مدیریت مستقیم فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه های دیجیتال ، موجب نگرانیهای راهبردی و تهدید منافع برخی از گروهها و جریانات خاص ، مشهور و ویژه سیاسی شده بسیج نیروها و امکانات رسانه ای و سیاسی آنان علیه شورایعالی فضای مجازی و تمای تلاشهای کمکی و یاور و مردمی پیرامون آن را بدنبال داشته است.

/ 5 نظر / 77 بازدید
ایرانی

مطلب، کامل ولی بسیار پیچیده نوشته شده بود. مجمع فرا هر چه باشد از هیچ بهتر است و من خوشحالم که افرادی بالاخره ما مجازی کارها را زنده کردند...

کاش مےشد خدا را بوسید...

سلام بر شما درد نوشته ای مرقوم کردم از سر دلسوزی. کاش بیایید و برایمان بگویید که باید چه کرد از این درد... کاش برایمان بگویید که تصورمان اشتباه است و داریم قضاوت نادرست میکنیم.

به نام خدا دبیر خانه ویژه ایام رحلت امام(ره) در مؤسسه آرمان تشکیل شد. آرمان با ارائه محصولات جدید و قدیمی خود اقدام به تشکیل این دبیرخانه کرده است. در صورت تمایل می توانید برای آگاهی از لیست محصولات به آدرس ذیل مراجعه نمایید. منتظرتان هستیم. با تشکر، معاونت عملیات و جریان سازی مؤسسه آرمان / دبیرخانه ویژه ایام رحلت امام(ره) http://armancenter.net

وب نوشت

بسم الله... کاری به خوب و بد بودن این مجمع نداریم...راجع به این افتضاحاتی که اخیرن داشتن در خصوص سوء استفاده از اطلاعات کاربران چه میگین شما؟! تاحالا فکر کردین چرا هیچ وقت کاربران اینترنتی به سرویس های داخلی اعتماد نداشتن؟ چرا به مسئولین و مراکز رسانه ای داخل اعتماد نداشتن؟ همه اش بخاطر ترس از سوء استفاده های احتمالی از اطلاعات اوناست ...شاهد هم از غیب رسید و اتفاقاتی که میشه اسمشو گذاشت فراگیت نشون داد دلیل این بی اعتمادی ها رو....

وب نوشت

بسم الله... ببینین دوست عزیز....همونجوری که شما خودتون رو جزو فعالان رسانه ای انقلاب میدونین به همون اندازه منم این حق رو برای خودم قائل هستم...منم چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی تا اونجا که تونستم برای اهداف انقلاب تلاش کردم... از هر اتفاق مبارکی هم که کمک کنه به این مساله استقبال میکنم. اما سوالم اینه که بر چه اساسی مجمعی که با همچنین عنوانی تشکیل شده و ادعای انقلابی بودن داره چرا باید از اعتماد کاربران اینترنتی سوء استفاده کنه برای تبلیغ خودش؟؟حرف من اینه...شما به جای جواب دادن به این سوال فراافکنی دارین میکنین و منو به داشتن ادبیات جو زده و عاشق حاشیه متهم میکنین... مورد بعدی اینکه افراد آزادن از هر سرویس دهنده ای استفاده کنن برای وبلاگ نویسی...چرا بلاگفا مشکل داره؟ چرا اصلا پرشین بلاگ؟ کسی نمیتونه دیگری رو مجبور به استفاده از یک سرویس دهنده ی خاص کنه!