فکر کن :)

سئوال نوشتم که کسانی که جواب دارند بدهند.

کسی آمده ، جوابی سطحی مثلا همراه با من نوشته. با اسمی. جوابش را منتشر نکرده ام .کسی دیگر آمده ، در جواب نظری که هنوز علنی نشده ، جواب داده و جالب آنکه نام همنام همان فرد اول که نظرش مخفی است هنوز ، انتخاب کرده و نوشته فلان 2

دو حال بیشتر نیست :

یا کامنت نویس های ما جدیدا علم الغیب می دانند

یا رمز عبور به وبلاگ من دارند و یا به سرور پرشین سرک می کشند

یا اینکه آن دو نفر یکی هستند

**

اما خب چرا اینقدر بی عقلی به خرج داده می شود و جواب کامنتهای علنی نشده داده می شود ؟

ساده است. می خواهد هنگام انتشتار احتمالی ، در ترتیب مد نظرش قرار گیرند ! ای خدا غش کردم از اینهمه ذکاوت که برخی دود می کنند !

/ 2 نظر / 7 بازدید

زیاد فک نکن!!!!!!!!

آنقدر دروغ میگوئید که دیگر بچه ها هم میفهمند