مقداری صراحت - بخش دوم - متن چت -۲

TARAF HESABE BAHS: خوب برادر <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

TARAF HESABE BAHS: شروع بفرماييد

aboozar_mr: خب. من فکر کردم آنموقعي که داري از ادبيات پرکاربرد در گفتگوهاي ايران واروپا استفاده مي کني يکي از ما دو تا ( خودت وخودم ) را داري به اروپا يا ايران تشبيه مي کني. بعد هم معلوم نبود کدام ايران و کدام اروپا . و در کدام مقطع. پس لازم ديدم فورا شفاف سازي کنم . در مقابل بزرگواراني چون شما که از زدن يک توپ با پا توسط رئيس جمهور هم نمي گذرند وآن را به مسائل هسته اي مي چسبانند و از هر ريسماني براي پيشبرد اهداف نامعلوم خودشان آويزان مي شوند ، آدم بايد خيلي بايد مواظب حرفهايي باشد که مي شنود و  مي زند.

aboozar_mr: و اما...

aboozar_mr: سئوال اول :

TARAF HESABE BAHS: اها

TARAF HESABE BAHS: بفرماييد

aboozar_mr: لطف بفرمائيد تحليلي از منظر خودتان از وضعيت تبليغات انتخاباتي انتخابات اخير رياست جمهوري ارائه بفرمائيد.

aboozar_mr: فقط تبليغات

TARAF HESABE BAHS: وضعيت تبليغات؟

aboozar_mr: بله.

TARAF HESABE BAHS: اونوقت هرچي بگم در دادگاه عليه خودم استفاده مي شه ؟ يا اين فقط يک گپ ساده است ؟ چون مي دانيد که در مناظره طرفين مصونيت قضايي دارند از باب " امان" است

aboozar_mr: و اينکه آيا بنظر شما قدرت مالي و سياسي گسترده اي در پشت تبليغات کانديداها مشاهده مي کرديد يا نه . که البته متوجه به نوع تبليغات ، حجم و پيچيدگي آن ميشود. (( لازم به ذکر است انسانها هيچگاه از دو دادگاه در امان نيستند. دادگاه وجدان و داگداه عدل الهي و اگر کسي در مقابل اين دو دادگاه مشکلي نداشت در مقابل داگاه انسانها هم مشکلي نخواهد داشت. ))

aboozar_mr: راستي کدام دادگاه ؟

aboozar_mr: مخصوصا چرا دادگاه انقلاب ؟

aboozar_mr: مگر مي خواهيد چه چيزي بگوييد ؟

aboozar_mr: که مشمول مجارات اسلامي و يا مجازات مقرر در دادگاه انقلاب مي شود ؟

TARAF HESABE BAHS: نمي دونم..همينطوري ، با توجه به قرابت شما با انقلاب ، دادگاه انقلاب به ذهنم رسيد!

aboozar_mr: وضرورت دارد تا براي مصونيت ، امان بگيريد !!!

TARAF HESABE BAHS: بلانسبت شما، به قول برادر حسين ، از اين دم بريده هرچي بگي برمي ياد

TARAF HESABE BAHS: حالا اين همه موضوع، چرا بحث تبليغات انتخابات 6 ماه قبل؟ چه چيز اون جالبه ؟

aboozar_mr: چرا از قرابت من با انقلاب ، انقلاب اسلامي که اعم از آن است ، به ذهن شما نرسيد ؟ شايد چون ملي مذهبي ها هروقت نام انقلاب به يادشان مي افتد بياد ذات خودشان ::براندازي:: مي افتند وهرگاه نام دادگاه ، ياد ::دادگاه انقلاب :: براي محاکمه براندازان و ديگه همخوري و دم خوري هم باعث قرابت فکري شده .... نه ؟

TARAF HESABE BAHS: من البته مشکلي ندارم در بحث کردم، ولي سئوال برايم پيش اومده

aboozar_mr: بله .البته  برگرديم به تبليغات انتخاباتي 6 ماه پيش.

aboozar_mr: هنوز تحليل شما را نشنيده ام .

TARAF HESABE BAHS: يعني مي خوايد بگيد حضور من در جمع ملي مذهبي ها اثبات شده و محرز؟

aboozar_mr: بفرمائيدو

aboozar_mr: اينو خودتون با گذاشتن عکسهاتون تو اينترنت در یک مجله اينترنتي : احتمالا هفت سنگ ::: يا چيزي تو همين مايه ها ثابت کرده ايدوخصوصا رفتار تبليغاتي و سياسي شما هم که منطبق با عملکرد وتبليغات و محتواي سايتها و مطبوعات همانها است. اما برگريديم به اصل سئوال . ميخواهم از يک نفر مثل شما با اين ديدگاه متمايل به ملي مذهبي ها و نهضتي ها ، نظرتان در مورد وضعيت تبليغات انتخابات را جويا شوم .

TARAF HESABE BAHS: عجب

aboozar_mr: حضور شما که ثابته. همفکري و همراهي تون را هم که با آفلاينها تون ثابت مي کنيد. برگريديم به يحث.

aboozar_mr: خب. نفرموديد.

TARAF HESABE BAHS: يعني کسي که با ابراهيم يزدي مصاحبه کند براي نشريه هفت سنگ، اين مي شود عامل ملي مذهبي و عضو نهضت آزادي ؟ اينجوري که همه خبرنگاران مملکت مي شه عامل ضد امنيت؟؟

TARAF HESABE BAHS: يعني ملي مذهبي ها در انتخابات اخير روي قاليباف نظر داشتن مثل من؟ که رفتار سياسي شون شبيه به منه؟ منظورتون اينه ؟

aboozar_mr: اين دست خود آدم است که فقط يک حضور خشک و خالي باشد يا با نان اضافه و خصوصا اينکه آدم با تمام جريان ملي مذهبي و نهضتي بچرخد يا فقط يکبار با ابراهيم يزدي (يعني خطرناک ترين آدم جريان نهضت آزادي و دبيرکل آن که اسناد جاسوسي اش براي ايالات متحده تقريبا بيش از 25 سال است که از لانه جاسوسي بيرون آمده) و بخصوص اينکه آدم در بقيه مواقع  هم در رفتار ، مواضع ، عملکرد ها ، اظهار نظر ها ، اعمال ، موضعگيري ها ، تبلغات ، خط دهي ها و جهت گيري هايش هم ، خط اين جريان فکري را تعقيب و تبليغ و تشديد کند يا نه .

/ 0 نظر / 5 بازدید