خداحافظ رفيق

بسم الله .

چه عجب يک فيلم سينمايی توانست کنار ديده بان حاتمی کيا در قلب من برای خودش جا پيدا کند ؟!

/ 3 نظر / 6 بازدید
کاوه

انگار آستانه ی تحملت بدجوری پايين اومده برادر مجاهد ؟ آره ؟ جوابم به سوال پست قبليت اشتباه بود که پاکش کردی ؟

پاسداران

بسم الله . په خبر نداری برادر ! من اصلا جنگ روانی را تحمل نمی کنم ! آستانه تحمل هم که پيش کش ! معلومه به وبلاگ من تازه واردی !:)