آژير قرمز در مجموعه انتخابيون !

 

اینجانب از عنوان "سایت" انتخاب با شما مکاتبه می کنم،  نه "روزنامه" انتخاب . 

** مجددا برای من هویت حقوقی شما وماهیت جمعتان معلوم نشد. گاهی ایمیل را با عنوان خبرگزاری ، گاهی با عنوان سایت ، و گاهی با عناوین دیگر پاسخ می دهید. تصمیم خود را بگیرید ! بگذریم که هر تصمیمی هم ، آثار و تبعات خود را خواهد داشت.  

باز هم تاکید می کنم که "بیش از حد عجولید." در هیچ جای نامه ینخست به جنابعالی، ادعا نشده که اظهارات جنابعالی در سایت به صورت یک خبرمجزا به همراه پاسخ منتشر شده است، در آن ایمیل تنها اعلام شد که " نظر شمادر ذیل خبر مربوطه منتشر شد" . حال چه اصراری دارید که به خاطر چنین مسئلهکوچکی، القاء کنید که دروغ گفته ایم؟ پیشنهاد می کنم، یکبار دیگر، ایمیل هایقبلی را دقیق تر مطالعه فرمایید.  

** دست شما در انساب امور موهوم و موهن به دگیران باز است. چه انتساب عجله به من و چه انتساب حرفهای زشت دیگر به یک مجتهد و فقیه مسلم حوزه علمیه عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم . اما باید بپرسم عجله من برای چه و چگونه بوده است ؟ و آیا مگر من ادعا کردم که شما گفته اید " اظهارات من در سایت به صورتیک خبرمجزا به همراه پاسخ منتشر شده است " و بعد خلاف آن عمل کرده اید ؟ خیر. همه چیز در همین وبلاگ مندرج است. شما گفتید "جواب" داده اید . شکلش اهمیت نداشت. این دقیقا همان کاری بود که نکرده اید. این مربوط کردن به انتشار روی سایت قصد شما در انحراف موضوع را علنی می کند و نشان می دهد "عذرخواهی و تصحیح " بلند نیستید. شما در آن زمان که ادعا کرده بودید ، نه در کامنت ها ، نه بعنوان یک مطلب مستقل و نه در ایمیل ها پاسخی ارسال نکرده بودید. کاش علت این دست و پا زدن بی محتوا در موضوعی تا به این حد ساده معلوم می شد. وای بحال موضوعات مهم تر که خواهم گفت !  

نوشته اید: " ایراد شما  نسبت حجتیهبه حضرت آیت الله مصباح ، طرح ادعای ضد انقلاب و امام بودن ایشان ، ایراداتهام سنگین "مرتد دانستن امام توسط آقای مصباح بواسطه درس فلسفه دادن ایشان " و بار  سنگین مسئولیت را برای شما به بار خواهد آورد که بایستی خود را برایعواقب این حرکت زشت ، آماده کرده باشید که خودکرده را تدبیر نباشد ! "پاسخ انکه، مواردی که فرمودید، هنوز در مرحله "اتهام" است، اما واقعیتهمیشه پشت پرده نمی ماند و ان شالله واقعیت عیان می شود.  

** به هیچ وجه ، منظور شما از جوابی که به جملاتی از پاسخ من - که در آن رفتار مسئله افرین و مسئولیت سازتان در ایراد اتهامات متعدد و مکرر به حضرت آیت الله مصباح فهرست شده بود -  را درک نکردم . شما در جواب فهرست اتهاماتی که به آیت الله مصباح وارد کرده بودید و فهرست کردم ، گفته بودید " مواردی که فرمودید، هنوز در مرحله "اتهام" است، اما واقعیتهمیشه پشت پرده نمی ماند و ان شالله واقعیت عیان می شود. " یعنی چه ؟ به هیچ وجه معنای حرف شما بر من معلوم نشد! بعبارتی شما جوابی به آن بخش ندادید !  

4599023_8506070175_L600.jpgبرایاثبات ضدیت آقای مصباح با انقلاب - پیش از انقلاب- ، جنابعالی را به یارانو همراهان امام (ره) ارجاع می دهم. همین اظهارنظر کوتاه از آقای کروبی کهگفتند "وقتی اعلامیه امام را به آقای مصباح نشان دادیم، ایشان گفتند، حاج اقاروح الله از این تندروی ها زیاد می کنند، ما نباید به این حرف ها گوش کنیم" وحتماً نیز شنیده اید که "حضرت امام (ره) به دلیل کشتار رژیم پهلوی، عید راعزا اعلام کردند، اما آقای مصباح و دوستانشان، به جای عزا، شهر را چراغانیکردند!"  ایشان در زمره انقلابیونی بودند که در سالهای 41 و 42، پس از چندسال مبارزه برای تغییرات در حکومت شاه، مبارزه را به کل کنار گذاشته و بر تاقچهنهادند. البته اثبات انقلابی بودن آقای مصباح پس از انقلاب چندان مشکلنیست. پس از انقلاب، خیلی ها از جمله ایشان نیز به جرگه انقلابیون پیوستند. عزیزانی که از انقلابیون نیز، انقلابی تر و آتش شان تندتر شده است!  

** من فکر نمی کنم ، جریان فکری ای که امروز - اگر عملکرد او بر اساس فرامین ، نواهی و اوامر حضرت امام ، مندرج در صحفه نور و اشارات و هدایات مقام معظم رهبری بررسی شود - چیزی جز سیلی زدن در صورت انقلاب اسلامی وسعی در اسلام ، انقلاب و امام زدایی از کشور و یا حداقل گناه همراهی با سکوت معنا دار در مقابل توهین به تمامی ارزشهای انقلاب اسلامی و بنیانهای اندیشه وتفکر اسلامی سیاسی واجتماعی در کارنامه او مشاهده نمی شود و به حکم کلام نورانی امام راحل ، بواسطه رفتار امروز خود ، و حال امروزی اش که ملاک قضاوت است ، دیگر "خط امام" باشد که امروز ملاک قضاوت در خصوص کسانی باشد که لا اقل خود آنها نمی توانند شاگردی و همراهی آنها با حضرت امام را انکار کنند. برای نمونه ، من شما را به متن همان سخنانی از سخنان آقای دعایی ارجاع می دهم که توسط ایسنا وشما بازتاب داد شد. اگر دچار فراموشی نشده باشید - که نشده اید – بد نیست بیاد بیاورید که آقای دعایی بر اساس تحلیل خود در وصف آقای مصباح اینگونه می گوید : "در جريان نگراني از شخصيت شريعتي افرادي از جمله آيت‌الله مصباح يزدي که از شاگردان عالم، فهميده و خوب امام و با يک سري تعصبات و متعهد و پايبند عميق نسبت به مباني بود، نامه‌اي نوشت    " روشن است که وی در این جملات در حال اذعان  به "علم ، درایت و فهم  بالا وشاگردی حضرت امام " در مورد آیت الله مصباح است. به هرچند من این افراد را، "بنا بر عملکردشان " نه ادعای آنها و شما و یا دیگران ، مناط و معیار ارزیابی انقلابی و غیر انقلابی بودن کسی نمی دانم برای من فرقی بین منتظری ، دعایی ، خاتمی ، کروبی ، موسوی تبریزی و هزارنا فرد دیگر ، که دیگر در خط امام ، حضور ندارند نیست. من اعتبار همه این انسانها را با معیارهایی که امام راحل ارائه کرده می سنجم . باید از این افراد مورد استناد شما ، خواست تا توجیهات خود برای اقدامات و تلاش چند ساله اخیرشان برای اسلام ، انقلاب و امام زدایی ازکشور را ارائه کنند ، نه اینکه نظرشان را در مورد کسانی چون آیت الله مصباح که - با امثال او اختلاف جدی دارند – پرسید ! بد نیست از ایشان بخواهیم تا ابتدا یار امام بودن و ماندن خود را ثابت کنند تا اینکه در مورد یار امام بودن و ماندن دیگران اظهار فضل کنند. بایستی بدنبال منابع دیگری جز این محورها بگردید.  

 نیاز نمی بینم که به جنابعالی بقبولانم که به امام (ره) و رهبری فرزانهانقلاب اعتقاد، اعتماد و ارادت عملی و حقیقی دارم، "آنچه عیان است، چه حاجتبیان است" تمام مخالفت ما با جریان آقای مصباح، حمایت از تفکر امام و رهبرینظام مبنی بر " مبارزه با تحجر و سکولارزیم" است و لاغیر.  

** اتفاقا ، براساس آنچه که تاکنون نوشته و گفته اید ، شما شدیدا محتاج ثابت کردن ادعای خود ، در اعتقاد ، اعتماد و ارادت عملی و حقیقی به امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی هستید. چون قراینی که خود ، به دیگران تاکنون در مورد خود ارائه داده اید ، راهی بر خلاف این ادعا می رود. یا قرائن را اصلاح کنید و یا به نحوی در صدد اثبات مدعای خویش برآیید. آنچه که از اعمال و رفتار شما و سایت مرتبط بر می آید ، نه تنها "همراهی و همنوایی با خط امام و رهبری " نیست ، بلکه چیزی جز همراهی و همنوایی با محورهای غیرقابل تغییر و مرکزی سیاست رسانه ای بیگانه است. روشن است که فرق میان مخالفت جمهوری اسلامی با القاعده و باصطلاح مخالفت آمریکا با آن چقدر روشن است و فرق این هماهنگی ظاهری مواضع ، با مخالفت شما و آمریکا با حضرت آیت الله مصباح ! این ، شاید سست ترین کلامی بود که تاکنون در این مکاتبات ارسال کرده بودید ! بعبارتی باید حمایت غرب از جریان مخالف آیت الله مصباح را نیز به همان حساب گذاشت که گفتید و در همین راستا ، حمایت آمریکا از جریان اصلاح طلب سکولار، و حمایت آمریکا از منافقین خلق و حمایت آمریکا از فروپاشی و به چالش کشیده شدن نظام و انقلاب اسلامی از درون ! و به عبارت روشن تر ، همگی سیاه بازی است ومن و شما هم سر کار که حتی نتوانسته ایم فرق سیاه بازی را از موضع رسمی و حقیقی تشخیص دهیم ! فکر نمی کنید این گفتار ، بیش از پیش ، بر پیکر نحیف بار استدلالات شما ضربه ای محکمتر وارد کرد ؟  

در بخشی ازپاسخ تان فرموده اید که اینجانب " هیچ ارادت عملی و حقیقی به ساحت مقدسحضرت آقای مصباح ندارم"، در این مورد کاملاً با جنابعالی موافقم، بندهاعتقادی به ایشان ندارم.  

** قبلا ادبیات موهن خود را در قبال حضرت آقای مصباح یزدی بکار گرفته بودید ، اما می بینم که اگر لازم ببینید ، رسما تحریف هم می کنید. نمی دانم چگونه جرات این کارا را پیدا کردید ، چون متن اظهارات من و شما ، روی وبلاگ من در مقابل دید همه بینندگان و مخاطبان قرار دارد. لیکن وقتی می بینم براحتی در موضوع "عجله" و پاسخ گو بودن ، در مقابل چشم مخاطب به در و دیوار می زنید ، نمی توانم رفتار شما را تعبیر به "زرنگی " کنم ! روشن است که من ، صرفا نظر از آنکه محضر آیت الله مصباح را معنوی نیز می دانم ، لیکن صرفا در مکاتبه با شما از لفظ معتبر ( که بعلت غلط تایپی ، حرف ت ساقط شده بود ) استفاده کردم و روشن نیست چگونه براحتی آب خوردن ، لفظ "مقدس" را بجای کلمه "معتبر" گذاشته و تحریف کردید ! از این تحریف آشکار نیز اگر بگذریم ، باید بگویم از این تاکید شما بسیار خوشبخت نیز شدم . قطعا مجموعه ای تا این حد سیاسی کار ، با رفتاری تا این حد حزبی و سیاسی با لحاظ نمودن کمترین توجه به خط اصیل اسلام ، انقلاب اسلامی ، امام راحل و رهبر معظم انقلاب ، نباید هم ادعای انتساب به جناب آیت الله مصباح یزدی و یا هواداری و علاقمندی به ایشان را داشته باشد. اما روشن است که این جرات شما در موضعگیری ، ناشی از "جهت باد" و نه چیز دیگر است که اگر غیر از این می بود ، بایستی این مواضع را بسیار زودتر از این آشکارمی کردید. شما با سعی در توهین و جسارت به ساحت یک مجتهد عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، علاقمند به گرفتن انتقام خود از مردمی هستید که با دست خود و بر خلاف میل شما، جریان مرکزی لیبرالیزم در کشور را از صحنه مسئولیت کنار زد. آیا احسای می کنید که در این کار موفق خواهید شد ؟ اگر با امام راحل خود را پیوند می زدید و با رهبر انقلاب همسو بودید ؛ نه تها عزم این کار را نمی کردید ، بلکه برای این بازی قبیله ای سیاسی نیز افقی از موفقیت در ذهن خود ترسیم وآرزو نمی کردید !  

ظاهراً از لحظه ای که تصمیم گرفتهاید،پاسخ نامه ی مرا بدهید، به عصبانیت شما نیز افزوده شده است.اینجانب واردیک مکاتبه کاملاً دوستانه و خصوصی با جنابعالی شدم و دلیلی نمی بینم برایاثبات و حق جلوه دادن نظر خویش، از هر عبارتی استفاده کنم. مگر در پاسخ نخستاینجانب، از چه عباراتی استفاده شده بود که شما را مجبور به استفاده از عباراتی چون "گنده" ، "زشت"، "ناآگاه"، "بی تدبیر"، "پسر نوح"و... کرد؟  

** مگر کسی که خود عصبانیست و عصبانیت از تمام وجناتش هویدا باشد ، بتواند دیگران را مانند خود به عصبانیت متهم کند! لیکن ، در برخورد نظری و تعاطی فکر با شما ، من نیازی به کاربرد غصب و عصبانیت نمی بینم . پاسخ دهی بشما ساده تر از آن است که منجر به از کف رفتن آرامش باشد ! از شما باید پرسید که چرا همه انسانهای اطراف خود را عصبانی ، متحجر ، بی دین ، ضد انقلاب ، ضد اسلام و ضد امام فرض می کنید ، حتی فقهای برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم !؟ هرچند من قائل نیستم عسبانی بودن از دست رفتار ناصواب شما ، چیزی بدی باشد. اما چون جواب دادن به شما ساده است ، هنوز چنین حالتی رخ نداده . باید از شما پرسید که چگونه به چنین قرینه ای رسیدید ! جز ناراحتی و عصبانیتشما ، می تواند چیزی دیگر ، موجب این تصور شده باشد ؟ مگر گفتین زشت ، به چیزی که زشت است ، و گفتن ناآگاه ، به انسانی که ناآگاه است ، بی تدبیر خواندن فردی که بی تدبیری می کند و ترساندن پسر یک بزرگوار از سرنوشت پسر یک پیامبر ، نشانه عصبیت است ؟  

به مواضع مشترک ما و اپوزوسیون اشاره کرده و سوالاتی را مطرحکرده اید.بگذارید من نیز سوالی بپرسم؛  چرا ایران به مانند آمریکا، مخالفالقاعده است.چرا ایران و امریکا در مورد مبارزه با تروریسم و دهها مسئلهدیگر، اتفاق نظر دارند؟  اصلا چرا همان کسی که شما سخت طرفداری اش می کنید،دل بسیاری از اصلاح طلبان مقیم اروپا و مخالفان نظام را نیز بردهاست؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
بچه هيئتی(ميکده)

سلامراستش حوصله نکردم مطالب وبلاگت رو بخونم.آخه از اصول وبلاگی خارج شدی.منظورم کم کوی وگزيده گوی چون درُ از اينکه ميبينم يه نفر به اسم پاسداران وبلاگ داره تعجب می کنم والبته خيلی خيلی خوشحالم اميدوارم موفق باشی يا علی مدد وقت کردی يه سری بزن