عادات زشت استاد !

بعضی از دوستان می دانند من عادتم اين است که معمولا هنگام بروز رسانی صفحه پاسداران، چند مطلب می فرستم و اين ، از مهر تاريخ مطالب معلوم بايد باشد . اين از خرق عادت من که وبلاگ نويسی برای من به هيچ وجه جنبه روزنگاری ندارد. گفتم که عادات استاد اينترنت را به نقد بگيرم و اول ، ديدم که چرا الزاما هر روز يک مطلب ؟ يعنی يک مسلمان روزی فقط يک حرف حساب دارد ؟

از عادات زشت ديگر استاد اينترنت ، بهره وری از يک ابزار ارتباطاتی مدرن بنام سيستم های آی.ام. يا INSTANT MESSAGE در کاربردی غير از ماهيت آن يعنی کاربرد سيستم خبررسانی در لحظه است. اگر غير از اين بود ، محدوده های ارسال کوچک نمی شد . متاسفانه ما از ای.ام فقط CHAT - يعنی به زبان غير آدميزادی گپ زدن ! - را می شناسيم ! و تا می توانيم در اين کاربرد انحرافی پيش می رويم تا جايی که مسنجر را بمعنای گپ زدن - و جالب اينکه گپ با نامحرم ! - می شناسيم و بلعکس ! ، يعنی وجود مسنجر ياهو در يک سيستم را بمعنای چت بازی آنهم از نوع مطلقا حرام آن می شناسيم .

بيائيم کمی چشمهايمان را باز کنيم .

مگر نمی بينيد که دشمن هم می داند که ما چه می کنيم ؟ چه کسی بما اجرازه اين کارها را داده ! نه ، نه ، هرکس بزرگتر بود الزاما صاحب اختيار نيست ! نه ، از مراجع نظر و فکر ما ، چه کسی اين کار را مجاز کرده ؟ آيا کسی می تواند مسئوليت اين عمل ما را قبول کند ؟ بيائيد ، بيائيد ، هرکس شانه پهنی دارد که اين بار را بدوش کشد بيايد و بگويد.

دلم می خواهد بپرسم ، خود من ، اگر اين کارها را انجام بدهم ، و عموی شهيدم را در خواب ببينم ، اگر از من بپرسد ،‌چه بگويم ؟ چه بگويم ؟ می توانم برايش آسمان و ريسمان ببافم ؟ الله اکبر ! دست برداريد ! بچه ها بياييد کمی با آرامش فکر کنيم ! اين کار گناه است . گناه است .

آی ام ،‌ماهيت اطلاع رسانی دارد . مثل اينترنت . چرا اينکار انحرافی را ما پيش می گيريم ؟ بدانيد ، اگر غير از اين بود اينهمه محيط های گپ با اسامی منحرف رشد نمی کردند...

اگر از من بپرسيد ، من تا ته ماجرا را می خوانم . می دانم چه خبر است ...

اعتکاف ،‌فرصت خوبی برای اين است که عادات سخيف را بدور ريزيم و مهبط را به فراموشی بسپاريم و به مطار برويم . که ، مرغ ملکوتيم و از عالم خاک نيستيم که در لابلای کليد های صفحه کليد بيمار و مجنون سايبر شويم .

/ 2 نظر / 9 بازدید
مهدی ف

بسم رب الزهراء سلام ابوذر جان مطلبت رو خوندم نمی دونم شاید اینو برای من تنها نوشته باشی دمت گرم یه مشت و مال حسابی طلبت بیا اطاق

ابوذر

بسم الله . حاج مهدی دسته گل سلام . اين مطلب موقعی که نوشته می شد اصلا شما در يادم نبودی. ای نبرای همه است و خودم . بايد که فکری کرد که عادات زشت استاد را بفراموشی بسپاريم . ضمنا همان دو لول يعنی اسلحه کشتار جمعی شمار برای شناسايی وجود عزيزت کافی بود. يا حق