/ 2 نظر / 10 بازدید
vahid

مصاحبه دکتر رائفی پور با شبکه نصر در تجمع دانشجویان مقابل سفارت سوئیس و بیان مطالب دقیق و زیبا از پشت صنحه فیلم موهن به ساحت پیامبر (ص) - پیشنها میکنم حتما ببینید http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=6958

عمو

داشی ناورد به معنای نبرد و نبردگاه نه نامرد شعر محمدکاظم کاظمیه که حاج سعید با لحن مشتیش درست و غلط خونده رفته