درخواست يک پسر گل

بسم الله .

يک پسر گل که اول اسمش محمد مسيح مهدوی است بخاطر پروژه پايان ترم درس آمار بايد يک نظرسنجی در مورد انتخابات راه بياندازد. من که هرکاری کردم تا کد نظرسنجی اش صاف و بی دردسر در وبلاگم بنشيند همچين راه نداد. آنهم با اينترنتهای سيم ثانيه دی سی تهران ! پس لينک مستقيم می دهم خوب است در نظرسنجی اش شرکت کنيد. البته من به نتايج هيچ نظرسنجی ای به اين راحتی ها دلم را خوش نميکنم . اما خوب هم فال است وهم تماشا.

کد نظرسنجی آقا محمد مسيح :

<!-- Begin Sparklit HTML Code -->
<FORM NAME=Choices910562 ACTION="http://vote.sparklit.com/poll.spark?pollID=910562" METHOD="POST" style="margin: 0px">
<INPUT TYPE=hidden NAME=ID VALUE="910562">
<table ID="DisplayVote910562" width=123 cellPadding=3 cellSpacing=2 bgColor="#003366">
<tr><td><b><font size="-1" color="#FFFFFF" style="font-family: ARIAL,HELVETICA; font-weight: bold">انتخابات ریاست جمهوری</font></b></td></tr>
<tr><td bgcolor="#EEEEEE"><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">
<p align="center">در انتخابات آتی به چه کسی رای میدهید ؟<br>
</p>
<table border=0 width="100%">
<tr><td width=20 valign=top><input name="ballot" type="radio" value="0"></td><td><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">هاشمی</font></td></tr> <tr><td width=20 valign=top><input name="ballot" type="radio" value="1"></td><td><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">لاریجانی</font></td></tr> <tr><td width=20 valign=top><input name="ballot" type="radio" value="2"></td><td><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">معین</font></td></tr> <tr><td width=20 valign=top><input name="ballot" type="radio" value="3"></td><td><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">احمدی نژاد</font></td></tr> <tr><td width=20 valign=top><input name="ballot" type="radio" value="4"></td><td><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">قالیباف</font></td></tr> <tr><td width=20 valign=top><input name="ballot" type="radio" value="5"></td><td><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">کروبی</font></td></tr> <tr><td width=20 valign=top><input name="ballot" type="radio" value="6"></td><td><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">مهرعلیزاده</font></td></tr> <tr><td width=20 valign=top><input name="ballot" type="radio" value="7"></td><td><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">رضایی</font></td></tr> <tr><td width=20 valign=top><input name="ballot" type="radio" value="8"></td><td><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">رای سفید</font></td></tr> <tr><td width=20 valign=top><input name="ballot" type="radio" value="9"></td><td><font size="-1" color="#000000" style="font-family: ARIAL,HELVETICA">رای نمی دهم</font></td></tr>
</table></font>
<div align="center"><small>
<a style="font-family: ARIAL,HELVETICA; color: #000000; text-decoration: underline" href="http://vote.sparklit.com/poll.spark/910562">
نتایج</a>
</small></div>
</td></tr><tr><td>
<div align="center">
<INPUT TYPE="submit" STYLE="background-color: #003366 ; border: 1px solid #EEEEEE; color: #EEEEEE; font-family: ARIAL,HELVETICA; font-weight: bold; cursor: hand" VALUE="انتخاب" NAME="submit"></div></td></tr>
</table>
</form>

<!-- End Sparklit HTML Code -->

اين هم صفحه خودش که اگر توانستيد در صفحه خودش نظر بدهيد خوب اين هم خوب است. ولی ايشان خيلی علاقه دارند اگر بتوانيد خود نظرسنجی را در صفحه تان بگذاريد که بقول آقای شيوا اگر همکاريتان باهاش خوب باشد يادش نخواهد رفت.

خدايی نزديک بود کتکه را از محمد مسيح بخورم ها ! يادم رفته بود اين را بنويسم !

راستی هودرخان !

محمد اقا واست هم ژيغام داشت گفت بهش بگو بجای اينکه اينقدر کلک سوار کنی و دعوا راه بياندازی ، بيا نظرسنجی منو بذار لااقل يک کار خداپسندانه برای نمره پايان ترم يک پسر درسخون کرده باشی !

محمد پيغامتو رسوندم

آخيشششششششش!

/ 3 نظر / 12 بازدید
امين

سلام. اينقدر زود عصبانی نشو رفيق. همه چيز درست می شه. اما يه عمر برای درست شدن بايد کار کرد. يا علی

تک تير انداز

سلام ..... ببينم ما بايد التماس کنيم تا يک سری خم به ما بزنيد ....... اخه اگر ما رو تحويل نمی گيريد لا اقل يک سری به وبلاگ ما بزنيد تا لينک خوتون رو ببينيد ..... آخخخخيييييشششش منم راحت شدم ........ يا علی مدد

تک تير انداز

ببخشيد منظور از "خم" همان "هم" است .در ببخشيد که يک کمی تند نوشتم ؛ دلم خيلی پر بود ...... يا علی مدد