هفته عزيز بسيج مبارک باد

بسم الله .

لشکری خبر و نکته برای ارسال جمع آوری کرده ام و دلم نمی آيد بالای اين تابلوی بسيج بزنم . انشاء الله حواس دوستان جمع هست که به تذکری که کنار صفحه وجود دارد دقت کنند. پست های صفحه پاسداران معمولا همگی جديدند...

هفته مبارک بسيج را به همه بزرگواران بسيجی - از جمله خودم ! - تبريک می گويم . از خدا در اين روزها توفيق نيل بسوی مفهوم حقيقی بسيج را برای همديگر بخواهيم و درخواست نمائيم که نام ما را هم در دفتر بسيجيان و لشگر مخلصان خدا ثبت فرمايد. انشاء الله .

/ 0 نظر / 6 بازدید