قافيه ء تنگ سکولاريزم در مقابل اصولگرايی اسلامی

بسم الله .

انديشه انقلاب اسلامی ، ریشه ، پايه و مولفه اصلی اقتدار جمهوری اسلامی است. اين انديشه دارای قدرتی براثر از بمب اتم است که در صورت ورود و انتقال به هر حوزه فهمی ومنطقی منجر به انفجار نور و انقلاب اسلامی می گردد . شکی نيست که حذف انقلاب اسلامی تنها از طريق خاموش کردن چراغ اين انديشه ممکن خواهد بود. در غير اين صورت ، هيچگاه سکولاريزم افسارگسيخته تاب مقاومت در مقابل انديشه اصولگرای اسلامی را نخواهد داشت.

چهارسال پيش ، پس از ادعاهای مکرر مهاجرانی برای به مناظره طلبيدن دکتر حسن رحيمپور ازغدی ، قرار مناظره ای از سوی دکتر ازغدی در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران تعيين شد . جلسه نيز برقرار و خيل مشتاقان و ناظران و دانشجويان به سوی اين جلسه روان شدند. اما از صندلی طرفين بحث ، صندلی مهاجرانی خالی ماند ! وی در پاسخ به پرسشی در مورد علل عدم حضور ناگهانی خود در جريان مناظره ، مکتوب نبودن نمونه هايی از انديشه آقای ازغدی برای مطالعه قبل ازمناظره (!) را علت آن ابراز کرد . مهاجرانی در مورد علت عدم اعلام انصراف خود ، قبل از از مناظره تا لحظه برقراری مناظره ، توضيحی نداد.

پرونده ماجرای مناظرات مکتوب بين وبلاگر صفحه زيتون و نويسنده صفحه پاسداران با خروج وبلاگر صفحه زيتون از چرخه مباحثات بسته شد. يکی از دوستان وی با آی دی نقطه ، علت را تحويل نگرفتن جريان ارزشی توسط سکولارها ! ذکر کرد. تاکنون وبلاگر صفحه زيتون بجز تذکر در مورد عدم کاربرد لفظ جناب برای خانمها پاسخ خاصی برای بيش از چهار پست کامل صفحه پاسداران ارسال نکرده و در وبلاگ خود نيز ۲ واکنش يک خطی به موضوع داشته است.

ابراهيم يزدی سرکرده نهضت منحله باصطلاح آزادی که قرار بود امروز (يکشنبه ) با مسئول مرکز مطالعات موتلفه يکی از شهرستانها مناظره کند ، علی رغم وعده قبلی خود حاضر به مناظره نشد. ابراهيم يزدی از سوی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان جهت انجام مناظره ای با مهر علی ، مسئول مرکز مطالعات و تحقيقات حزب موتلفه اسلامی شاخه اصفهان در دانشگاه اصفهان دعوت شده بود . يزدی قبلا موافقت خود را جهت انجام اين مناظره با موضوع سيزدهم آبـان روز تسخير لانه جاسوسی آمريکا در تهران ، اعلام کرده بود ولی به بهانه يک تهديد تلفنی (!)حاضر به نشستن بر سر ميز مناظره نشد.

يکی از ويژگيهای جريان آويخته از اصلاحات آمريکايی طی چند سال اخير ، فرار معنادار از هرگونه مناظره و تاکيد برمونولوگ و سخنرانی های يکطرفه است.

(بخشی از خبر از روزنامه کيهان مورخ يکشنبه دهم آبان ۱۳۸۳ )

 

/ 0 نظر / 6 بازدید