/ 5 نظر / 7 بازدید
مصطفی نمازیان

بنام خدا. با مطلب طنز تحت عنوان" بنام صدام حسین" به روزم. منتظر بازدید و نظردهی. یا علی

سام

احسنت زنده باد به سی و یک سال دانش افروزیت

منطق

ریدی به همش نزن

مهدی

داداش کارت درسته

سام

کسی که دست رو زن مردم بلند می کنه هر چی بگه کفره آقا مهدی بدون مزد درستی کار خودش ام می گیر