پست های ارسال شده در آبان سال 1384

مجمع وبلاگ نويسان مسلمان و مباحث پيرامونی - ۱

بسم الله . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> در مورد مجمع و نحوه مدیریت آن ، چیزهایی محمد ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 69 بازدید

شروع مجمع وبلاگ نويسان مسلمان

بسم الله . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> یواش یواش کارهای اجرایی مجمع وبلاگ نویسان مسلمان  به پایان ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 59 بازدید

اسرائيل بايد از صفحهء روزگار محو گردد.

بسم الله<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   اسرائیل از صفحهء روزگار باید محو گردد.  امام خمینی (ره)   <?xml:namespace prefix = st1 ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 66 بازدید