پست های ارسال شده در اسفند سال 1384

آنچه که شد...

بسم الله . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 1- پدر خود را نوازش کردند! http://shahidesharif.persianblog.ir/ Ø        پرده اول زمزمه تغيير رييس ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 66 بازدید

We Condemn Muhammad Cartoons (Caricatures) In Danish Newspaper

در ادامه موج اعتراضات به اهانت به مقدسات اسلامی انجام شد:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> "بمب گوگلی" دانشجویان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 58 بازدید

جوابی برای دون کيشوت اينترنت باز ايرانی !! . بخش اول

بسم الله <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   اخیرا آقای علی پیر حسین لو ، در مطلبی که در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

مقداری صراحت - بخش دوم - متن چت -۴

TARAF HESABE BAHS: چقدر شما خوبين<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> aboozar_mr: برگرديم به سئوالي که شما جرات پاسخگويي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

مقداری صراحت - بخش دوم - متن چت -۳

aboozar_mr: البته در آن مورد حرف خواهيم يزد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> aboozar_mr: شما بهتر است برگرديد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

مقداری صراحت - بخش دوم - متن چت -۱ :

TARAF HESABE BAHS: http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2006/02/182556_orig.jpg   مهاجم جوان ايراني ، که قصد دارد لژيونر هم شود و <?xml:namespace prefix = o ns ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 57 بازدید