پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

پاک کردن دسيسه با تکذيب ، ممکن يا غير ممکن ؟!

از ساعاتی قبل از پخش اعترافات سرپلهای شبکه براندازی اجتماعی آمریکا در ایران ، تحت عنوان "به اسم دموکراسی"  ، ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 156 بازدید