پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

در نقد "خون به خون شستن محال آمد محال" و کامنت های صادره

2- تایید می کنم که ارتباط یا "عدم" ارتباط یک گروهک با آمریکا یا هر کشوری ، حتما جزو اطلاعات ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 72 بازدید