پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

ناراحتید ؟‌طرح ترور لو رفت ؟

به دنبال یادداشت روز پنجشنبه روزنامه کیهان، مجمع روحانیون مبارز در بیانیه ای مقایسه محمد خاتمی و "بی نظیر بوتو" ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 96 بازدید

و آمما این یکی خوشگل بابا !

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و در راستای تحقق جنبش نرم افزاری، پروژه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 102 بازدید