و کلمه ای خطاب به عافيت طلبان...

بسم الله .

ای به اميد کسان خفته ، ز خود ياد آريد

تشنه کامان غنيمت ، ز احد ياد آريد

گرچه مرحب سپر انداخته ، خيبـر باقيست

بت مگوئيد شکستيم ، که بت‌گر باقيست

ـــــــــ

ره دراز است سبکتر بشتابيم ای دوست

خصم بيدار است ، يک چشمه بخوابيم ، ای دوست.

وای اگر قصه ما عبرت تاريخ شود

خيمهء قافله را دشنهء ما تيغ شود

ـــــــــ

لاله اين چمن آلودهء رنگ است هنوز

سپر از دست ميندار که جنگ است هنوز

خيمه بگذار و برو ، باديه طوفان جوش است

کوه آتش به جگر دارد ، اگر خاموش است

ـــــــــ

می رويم امروز تا صاعقه هم پا سفر

گردباديم و زسر ، تا به قدم ، پای سفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيچ چيز مشکلی در بين نيست. اگر دوت دارد تا حسابش را از بی.بی.سی جدا بدانيم بايد از خودش شروع کند. وقتی عين بی.بی.سی ملت را سانسور می کند وآنوقت باز هم دم از مردم و دموکراسی و اکثريت و نظر جمعی وامثال ذلک می زند ، چطور رويش می شود عين کورها لال و کر بماند . آها. پدر بزرگ گفته هرچه مادربزرگ بگويد ! :))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يادم می آيد موقعی که نتايج انتخابات شورای شهر - يا شايد هم همين انتخابات مجلس هفتم - معلوم شد ، در يکی از همين وبلاگهايی که حسين کچل از آن نوع همسو با خودش لينک کرده ، - و جزو ۵ وبلاگ دار اول معرفی کرده بود - خواندم : اين مردم تهران اين دودی که هر روز می خورند نوش جانشان ! يواش يواش دارند باطن ضد مردمشان را که حزب اللهی جماعت ۸ سال فرياد زد ، رو می کنند. مردم سواری پايان يافته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 16 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Roba

My Dear dinosaur, I didn't know! you've stolen "tilacactus.persianblog.ir" INTERESTING!!! :D

shanai

اميرک. اولآ به تو ياد ندادند وقتی بزرگترها با هم حرف می زنند بچه نبايد بپره وسط حرفشون ! دومآ آقا کوچولو مشقات هر شب با دقت بنويس تا اينقدر خوندن و نوشتنت ضعيف نباشه ! واقعا چه جوری به اين نتيجه رسيدی اسم من شناعی ؟؟؟؟ احيانآ عرب تشريف داريد؟؟

shanai

جناب پاسداران شما که به قول خودت راز کار درخشان رو می دونی پس چرا حساب اون از بقيه ( منظورم کسانيه که خودش رو به اونها می چسبونه ) جدا نمی کنی ؟

پاسداران

بسم الله . باز داريش اومد يک کم خودش را به درو ديوار اين وبلاگ کوبيدو ما هم با يک پاک کن زود آثار تحرکات کثيفش را روتوتو . جناب شنايی. حساب درخشان از تمام کسانی که می خواهد به آنها بچسبد ولی ناچسب است جدا هست. اما يه موقه هايی هم چسبش مرغوبه . چه کنيم عزيز . بايد طرف مقابل درخشان هم خب شباهتهايش را با درخشان کم کنه ديگه ؟ :)) آقا ضمنا اين کامنتهايی که با نام عللرضا گذاشته می شه کيلويی است ها ! کنتراتيه ! طرف می ره تو تموم وبلاگهای حزب اللهی کيلويی کيلويی کامنت می گذاره . ما مدعی کشتن هستیم؟ سوتی رو نيگا ! شما مدعی هستيد ما می کشيم يا ما ؟ ! حواس پرت ! راستی ! طوفان ؟ باد عطسه هم درست نمی کنيد وای بحال طوفان . کوی دانشگاه کجا بودی ؟ چند سال بعدش کجا بودی ؟ امثال کجا بودی ؟ سال آينده کجايی ؟ تا آخر عمرت کجايی ؟ همه اش وعده سر خرمن . چرا نمی آييد يک احوالپرسی گرمی خدمتتان !! داشته باشيم خدمتی از شما برسيم ، احوالی بپرسيم !؟

پاسداران

بسم الله . واما جناب روباه خان جان دايناسور دوست ! وبلاگ مورد نظر در دسترس نمی باشد .

خودت می دونی من کیم !!

دنيا می گذرد .... حالا ديگه کامنت مارو هم پاک می کنی ؟ وقتی هم که تو نت حضور داری جواب نميدی ؟؟‌مسنجری هم پيغام دادم اما دريغ از يک جواب !! باشه ........ ما زياران چشم ياری داشتيم

پاسداران

بسم الله. حاج علی- ۱۵ (۳) - ۵۰ - ثبتی دیروز . کامنتهايت هم می دانی که پاک نشده اند.

Arash

تو به حودر چيکار داری انقدر پاسدار کوچولو؟ حودر نبود ديگه مطلب نداشتی بنويسی؟ تو حرف خودتو بزن عزيز؟

پاسداران

بسم الله . هزار تا تيکه می خواهم بهت بندازم نمی دونم از کجاش شروع کنم ! . اگر من پاسدار کوچولوام چرا اينقدر گيری که به اين هودرتون وارد نموده ام !! براتون سنگين تموم شده ! دوما اين هودرتون خيلی ناراحته خودش بايد بياد جيک جيک کنه چرا وکی و وصی هاشو ميفرسته ؟ ! ثالثا : اگه دانشجوها رو هم پاسدار می بينی توهم برت داشته . هرچند من مفهوم پاسداری رو خيلی وسيع می دانم