پاچه گيری خانگی و نتيجه ؟ هيچ !

بسم الله .

بشت دنبال اين هستم که يادم بيايد کجا و از کی شنيدم و يا کجا خواندم که مجری يکی از اين شبکه های تلويزيونی ضد انقلاف خارج نشين چند روز پيش گفته : ما ۱۵۰ هزار تا (!!) سازمان اپوزيسيون دو نفری (!) و سه نفری(!) و شش نفری (!) و ده نفره (!!) داريم ، ده تا رسانه هم داريم تلويزيون و راديو ، ببخشيد ، هيچ کاری هم نکرديم و نمی کنيم . هيچ کس - از اپوزيسيون - هم حاضر نيست برود با کسی - از اپوزيسيون - بنشيند ! چرا ؟ چون برای اينکه بابای يکی سی سـال پيش به يکی فحش داده !


جان من ؟! تازه فهميديد ؟ باز خوبه

بالاخره فهميديد !

/ 0 نظر / 8 بازدید