/ 1 نظر / 15 بازدید
همسایه پیرمرد خراسانی محبوب

سلام من باب یادآوری عرض می شود که پیرمرد خراسانی محبوب یکی از سرمایه داران بزرگ خراسان و سیستان بود. بیشتر عرضی نیست میتونی باور نکنی یا فکر کنی تمام پولش از راه مطلقا حلال بدست اومده، ولی همسایه ها این مدل مرگ رو انتقام خدا از جانب مردم محروم از این پیرمرد خراسانی محبوب می دونن