خط رهبری، خط امام (ره) است.

وی با اشاره به برخی کاستی‌های معیشتی مردم در جامعه گفت: گرانی و تورم در کشور نگران کننده است و مردم از وضعیت گرانی و تورم نگران هستند. این مرجع تقلید در ادامه به استقلال مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: مجلس باید در انجام وظایف خود استقلال داشته باشد، حرف خود را بزند و زیر فشار قرار نگیرد تا با مجلس زمان پهلوی مقایسه نگردد. این مرجع تقلید عنوان داشت: اگر در زمان رژیم گذشته مجلس به روحانیت واگذار می‌شد، پیشرفت می‌کرد و آثار بهتری نصیب ملت می‌شد.

این مرجع تقلید به حفظ حریم دیگران اشاره و خاطرنشان کرد: اگر به حفظ حریم دیگران توجهی نشود و هر کس هر کاری را که بخواهد، انجام بدهد بسیار خطرناک است و دشمن با این رفتارها به اهداف خود نزدیک می‌شود.

ایشان به مسایل داخلی برخی از کشورهای اسلامی اشاره کرد و ابراز داشت: در کشورهای اسلامی مثل افغانستان و پاکستان جنگ و دعوای داخلی منجر به قتل‌عام مردم بی‌گناه و هرج و مرج شده و این برای اسلام خطرناک است. وی خاطرنشان کرد: وظیفه ممالک اسلامی است به کسانی که با القاعده و طالبان و وهابیت مبارزه می‌کنند یاری برسانند، زیرا القاعده و طالبان و وهابیت قصد براندازی اسلام را دارند.

/ 0 نظر / 7 بازدید