/ 1 نظر / 10 بازدید
ایران خودرو

خیلی جدی گرفتین؟ از چی ترسیده بودین؟ چرا براتون اینقدر مهمه؟ شما که گفتین خبری نیست. آها یادم نبود. قراره این مجلس نخست وزیر ولایت رو تعیین کنه. خوش بحالت که پشت فیلتر نیستی همه رو میبینی. ما که نه چیزی میبینیم ماهواره مون هم پارازیتیه. تو بخون به ما هم نشون بده. ممنون