يک تجربه رقومی - ۲

پاسخ اين ضرب را پيدا کرديد ؟

100000 * 27 * 300 * 6 = ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

جواب این ضرب ، تعداد حداقل نسخه های روزنامه دوم خردادی است که در این 6 سال باصطلاح دوم خرداد منتشر شده . من نمی دانم آزادی بیان دیگر یعنی چه ؟ طرفداری از مطبوعات یعنی چه و هزار نمی دانم  دیگر ...

 

حال اگر ما در ایران نباشیم چون ایرانی در مورد مطالب روزنامه اش بادوست ، آشنا و خانواده صحبت می کند و از سوی دیگر روزنامه را بمنزل یا محل کار می برد ودیگران را هم درجریان می گذارد . یعنی در ایران یک روزنامه کارکرد یک روزنامه را ندارد. یعنی با چاپ یک مطلب ویژه در یک روزنامه ، کل ایران مطلع می شود و هر روزنامه اثر و کارکرد یک روزنامه را داشته باشد ، و اگر ، در هر کدام از این روزنامه ها ، فقط ، و فقط یک سئوال بدون جواب یعنی شبهه پخش شده باشد ، آیا شما می توانید جمعی 10 میلیون نفری بمن معرفی کنید تا جواب سئوالها را به آنها بدهم تا بروند و راست ماجراها را برای مردم بگویند ؟ البته این هم شرطی دارد . شرطش این است که این ماجراها از آن ماجراهایی باشد که با دو کلمه حرف روشن شود . نه ماجراها و دروغهایی که در جوابش باید کتاب نوشت !

 

خوب ، اگر 10 میلیون نفر ندارید که دیگر حتما 1 میلیون نفر دارید ؟

بابا جان من ، یک میلیون نفر هم ندارید ؟

مگر می شود با عدد 4860000000 شایعه با تعدادی کمتر از 1000000 نفر مبارزه کرد ؟

من برای روشن کردن حداقل ، و حقیقتا حداقل ، 4 میلیارد و هشتصد وشصت میلیون شبهه که تا کنون در جامعه پخش شده ، از شما فقط 1 میلیون نفر خواستم !!

یعنی هر 1 نفر ، چهار هزارو هشتصد وشصت نفر را با خبر و مطلع کند ! .

  آیا این سیر تولید شایعه وسئوال بدون جواب ، متوقف شده ؟

آیا عدد مورد محاسبه ما حداقلی نبود ؟

آیا ما در ایران نیستیم ؟ مگر یک روزنامه در ایران فقط اثر یک روزنامه را دارد و مگر ... ؟

...

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
GoldMetal

سلام سال نو مبارک اگر تا کنون تجربه کسب درآمد از اینترنت را نداشته اید به جمع سایر هموطنان خود بپیوندید و با ما همراه شوید تا این روش مطمئن را در ایران بیازمایید

ابوذر

از دست اين کامنت های مالی . احتمالا دوباره گولد کوئيست !‌ بابا ما ملت چقدر ساده ايم !