مقداری صراحت - بخش دوم - متن چت -۶

aboozar_mr: پس به اين نکته اي که درج مي شود توجه کنيد و تاپايان آن را قطع نکنيد : وقتي نهضت منحله غيرقانوني نهضت باصطلاح آزادي ،يک بار در طول حيات شريف امام راحل و سه بار پس از رحلت ايشان ، دستخط مبارک ايشان در پاسخ به آقاي محتشمي وزير کشور وقت را که در مورد منع کامل و همه جانبه فعاليتهاي نهضت باصطلاح آزادي را جعلي اعلام کرده و سه بار تاکنون در محاکم ذيصلاح ، صحت دستخط حضرت امام يک بار در زمان حيات ايشان ويک بار تاکنون در زمان رحلت ايشان مورد تاييد قرار گرفته و با وجود آنکه ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

TARAF HESABE BAHS: لااقل عادل هستيد

TARAF HESABE BAHS: چه ربطي به نهضت آزادي دارد؟ بحث؟ چرا وقتي کم مي آوريد بحث را منحرف مي کنيد؟

aboozar_mr: حضرت امام در وصيتنامه سياسي والهي خويش خصوص صفحه 29 و پاياني وصيتنامه ، حضرت حجت الاسلام والملسمين مرحوم حاج سيد احمد خميني را از هر نوع اتهام در همين زاويه مبرا دانشته و اتهام زنندگان به ايشان را شماتت مي کنند ،

aboozar_mr: وقتي که اين نامه به بيش از چند مرجعع قانون در زمان حيات حضرت امام ارسال مي شود و تمامي مراجع قانوني فوق الذکر ، نامه فوق الذکر را در دفاتر رسمی خود ثبت مي نمايند اما کماکان نهضت آزادي سيد احمد را عامل نگارش آن نامه دانسته وتهمات هاي بزرگي همچون تلاش سيد احمد براي حلاليت گرفتن از نهضت آزادي را مطرح مي کند ،همچنين ...

TARAF HESABE BAHS: آقاي محترم

TARAF HESABE BAHS: اصلا بحث ما در مورد تبليغات بود

TARAF HESABE BAHS: اينها چه ربطي به بحث ما دارد؟؟؟؟؟

aboozar_mr: وقتي اسناد دال بر حاسوسي جریان نهضت آزادي ، ملي و مذهبي ، در طول دوره دولت موقت ، از درون لانه جاسوسي خارج و اصل اسناد تاکنون در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفته و دال بر جاسوسي اين افراد براي منافع بيگانه و مشخصا ايالات متحده آمريکا است و براي نمونه به تابعيت دوگانه ايراني و نيويورکي آقاي ابراهيم يزدي وزير امور خارجه دولت موقت و جاسوسي عباس امير انتظام ، سخنگوي اين دولت ، براي بيگانه اشاره مي کند و جريان نهضت باصطلاح آزادي ، اين اسناد را همگي جعلي ودست ساز معرفي مي کند و همچنين ...

TARAF HESABE BAHS: عجب !!!

TARAF HESABE BAHS: آقا ميثم

TARAF HESABE BAHS: اينها چه ربطي به حرف ما داشت؟؟؟؟

aboozar_mr: وقتي که تنها ملاک اثبات وجود دموکراسي در ايران ، ذيل يکي از بندهاي قانون مهار اقتصادي دوجانبه ايران تدوين شده توسط سناتور فرانسيس داماتو ، مجوز يافتن نهضت آزادي براي فعاليت سياسي آزادانه در ايران است و اين نيز جزو اسناد عمومي موجود در اينترنت نيز مي باشد و البته در سايتهاي رسمي دولت ايالات متحده ثبت وموجود مي باشد ،

aboozar_mr: چگونه اين گروه سياسي ، همچنين جريان ملي مذهبي و همراهان ، همفکران ، سمپتها  و کساني که خط فکري و سياسي و تبليغاتي و عملي آنها در حوزه تبليغات واطلاع رساني و خبر را ادامه داده و تبليغ مي کنند ، مي توانند به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي استناد کنند در حاليکه چنين سابقه درخشاني در انکار اسناد مسلم و قانوني دارند ؟

aboozar_mr: نکته به پايان رسید.

aboozar_mr: از نظر عناصري مانند شما احتمال تحريف سخنان رهبري نيز وجود دارد.

TARAF HESABE BAHS: عزيزجان

TARAF HESABE BAHS: گوش مفت گير آوردي؟

TARAF HESABE BAHS: سخنراني ات رو بذار براي دوستان

aboozar_mr: از نظر عناصري مانند شما اطرافيان مي توانند اطلاعات آلوده حتي به رهبري داده و او را کاناليزه کنند.

TARAF HESABE BAHS: شما از نظر من عادل نيستيد

TARAF HESABE BAHS: تمام شد

TARAF HESABE BAHS: وقتي تهمت و افترا و انگ خوراک بحث از طرف شماست

TARAF HESABE BAHS: جاي بحثي نمي ماند

TARAF HESABE BAHS: aboozar: از نظر عناصري مانند شما اطرافيان مي توانند اطلاعات آلوده حتي به رهبري داده و او را کاناليزه کنند

TARAF HESABE BAHS: ؟؟؟؟

aboozar_mr: اينکه شما در يک مناظره کاملا داراي چهارچوب مشخص و حدود معلوم و بنا به اظهار خودتان ، حقوقي نمي توانيد يک کلمه از اقداماتي را که تاکنون خود شما و جريان شما در تخريب کانديداهاي مختلف انتخابات رياست جمهوري اعم از آقايان هاشمي و احمدي نژاد و .... انجام داده ايد حتي ذکر کنيد در حاليکه بشکل کاملا جاري ، موارد مختلفي از ارسال آفلاينهاي توهين آميز ، سياسي و ضد تبليغي شما عليه دولت و جريان مذاکرات هسته اي وجود دارد و رهبري بارها به وجود جريانات تخريبگر دولت جناب آقاي دکتر احمدي نژاد اشاره کرده و ضرورت و" بايدي بودن " حمايت از دولت را

aboozar_mr: برشمرده و بر روند مذاکرات هستي اي صحه کامل گذارده اند ،

aboozar_mr: اين سوء استفاده از نام مقام معظم رهبري درموضوعات مورد نظر و حذف نظرات ايشان در موضوعات و موارد به ضرر چه معنايي دارد ؟آنهنگام که رهبري در مورد دولت و سياست خارجی وخصوصا سياست هسته اي وديپلماسي فعال کشور موضع کاملا حمايتگر گرفته وآن را تاييد مي کنند ، اين سخنان حذف ودر مواجه با يک مناظره کاملا شفاف و در چهارچوب ، از سخنان رهبري خرج مي گردد ؟

TARAF HESABE BAHS: جز تاسف و سکوت هيچ چيز براي گفتن ندارم

TARAF HESABE BAHS: فقط اين پيشنهاد را مي کنم که از خدا بترسيد

aboozar_mr: مسلم است که شما چيزي برای گفتن نداريد. اگر داشتيد ، لحظه اي تامل نمي کرديد حتی اگر مي توانستيد انگي مي زديد يا تخريبي مي کرديد يا ضد تبليغي براه مي انداختيد.

TARAF HESABE BAHS: خدا به اسم و عنوان و ريش و پشم و حکم سپاه و ...نگاه نمي کند

aboozar_mr: شکي در اين موضوع نيست که شما چيزي براي گفتن نداريبد.

aboozar_mr: خدا به ريش و پشم و اسم خبرنگار و وبلاگ نويس و ... نگاه نمي کند. خدا به دل آدمها نگاه مي کند. ان الله يعطي بالقلوب.

aboozar_mr: شما هيچ چيزي براي گفتن نداريد. شما حتي جرات قبول مسئوليت اقدامات خود را هم نداريد و همه اش از مصونيت وعدم استفاده در دادگاه مي ترسيد !

aboozar_mr: شما چيزي براي گفتن نداريد. اين يک مسلم ثابت شده است.

aboozar_mr: شما ، حتي نمي توانيد ، در دادگاه وجدان شخصي ، و در دادگاه عدل الهي ، خود را روسفيد کنيد که اگر اين بود, اينقدر از دادگاه انسانها نمي ترسيديد که ان الله يدافع عن الدين آمنوا. شما حتي نمي توانيد يک نفر غير از خود را با استدلال وبه دور از احساسات و تبليغات آلوده ، با خود همراه کنيد. شما حتي نمي توانيد در خبرگزاري  ( یک خبرگزاری . سانسورش کردم )  ،يک همکار موثر وموافق براي خود پيدا کنيد.

aboozar_mr: کسي که افکار و اعمال شما و رويکرد شما در تخريب سياست خارجي جمهوري اسلامي راتايد کرده و

aboozar_mr: خود هم به آن دامن بزند وادامه بدهد.

aboozar_mr: اسم اين وضعيت شما ، باختن يک مناظره شفاف است. حالا در پايان اين مناظره ، اگر حرفي براي ذکر داريد بگوييد و باطلاع مي رسانم ، متن اين مناظره ، بطور کامل بنا است که در وبلاگ اينجانب درج شود. شما اگر نظري در اين مورد داريد بفرمائيد والا متشکرم و خداحافظي مي کنم . قبلا گفتم که از شما بخاطر پيشرفت روند مناظره تشکر مي کنم.

TARAF HESABE BAHS: کامل درج شود

TARAF HESABE BAHS: اگر ايمان به خدا و روز جزا داريد

aboozar_mr: نکته اي فراموش شد وآن اينکه ...( يک لحاظه ... )

aboozar_mr: در پايان اين نکته را ذکر مي کنم ، همانظور که شما مکرر ، من را به ترسيدن از خدا ، رعايت عدالت اسلماي ، تقوا و دوري از دروغ رهمون شديد ، بارها حضرت امام خطر وجود متحجران دين نما را که از فرط دينداري ، نظام اسلامي را به چالش و نقد مي کشند ، از دست نماز شب خوانهايي که به فرق علي شمشير مي کوبند ، از کساني که با دخالتهاي بيجاي خود در تفسير قرآن و نهج البلاغه به تحريف دين مي رسند ، از کساني که متظاهر به اسلامند و خطرشان از منافقين محارب مسلح تروريست بمب گذار آدم کشي که روي کمر جوانهاي مردم در کميته انقلاب اسلامي اتو مي کشيدند ، بيشتر

aboozar_mr:

/ 0 نظر / 11 بازدید