هولوکاست ، بی آبرو ، حتی در آلمان !

عدم استقبال مردم آلمان از مراسم بزرگداشت هولوكاست <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با وجود تبليغات وسيع در خصوص بزرگداشت روز هولوكاست در آلمان و تاكيد دولت اين كشور بر اهميت يادبود آن، مراسم بزرگداشت اين روز در مقابل بناهاي يادبود يهوديان با استقبال مواجه نشد و حدود 40 تا 50 نفر در اين مراسم شركت كردند .    

 

ويژگي خاصي كه روز هولوكاست در سالجاري در آلمان داشت اين بود كه برخي از سياستمداران آلماني و گروه‌هاي يهودي اينكشور قصد داشتند به بهانه اظهارات ضد صهيونيستي رئيس جمهور ايران، مراسم امسال رابه شكلي وسيع‌تر برگزار نموده و از آن به منظور تحريك فضاي سياسي عليه ايران وسازماندهي اعتراضات نسبت به اظهارات احمدي نژاد بهره‌برداري نمايند . بر اساساين گزارش، در همين راستا حتي گروه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي ايران نيز قصد داشتندبا استفاده از مراسم مذكور به تظاهرات عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بپردازند . ضمناينكه در روز برگزاري اين تجمع، اشاراتي در انتقاد از اظهارات رياست جمهور كشورماننيز داشتند

 

علي‌رغم تمهيدات فوق مراسم مذكور با عدماستقبال عمومي مواجه شد تا جايي كه پاول اشپيگل رئيس شوراي مركزي يهوديان كه ازسردمداران اصلي برگزاري اين مراسم بود با اظهار ناخشنودي از عدم استقبال عمومي ازاين مراسم تاكيد نمود كه لازم است افكار عمومي در اين خصوص ترغيب و انگيزه لازم دراين رابطه ايجاد شود

 

اين گزارش حاكي است، علي‌رغم تمهيدات قبلي تبليغاتي دررسانه‌هاي مختلف آلمان در خصوص اين مراسم، شبكه‌هاي راديو و تلويزيوني و جرايدآلمان با توجه به اين موضوع نسبت به پوشش خبري نحوه برگزاري اين مراسم تقريبا سكوتاختيار كردند . بر اساس اين گزارش، مراسم بزرگداشت روز هولوكاست به جلسه پارلمانمحدود گرديد و افكار عمومي در اين مسئله غايب بودند.

/ 0 نظر / 68 بازدید